Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 50. szám, 2016. december 11.

Ha valamiről kialakul egy közvélekedés, azt nagyon nehéz megváltoztatni. Az emberek egymástól hallják, veszik át a véleményt, ezt aztán nagyon nehéz a fejekben átírni. Hiába cáfolnak, vonultatnak fel bizonyítékokat, mutatják meg az ellenkezőjét, a köz véleménye makacsul tartja magát. Tudom, a közszereplők szerepléséről szóló negatív vélemények egy része akár igaz is lehet. Mindenkiben van jó meg rossz, szimpatikus és irritáló. Akit a tévében és a híradásokban látunk, azt nem ismerjük személyesen, a szavait főleg kiragadott idézetek formájában halljuk. Mások, magukat bennfentesnek vagy jól tájékozottnak mondók, suttognak a hátuk mögött, mi pedig a nagymellényű, nagyhangú szavát igaznak fogadjuk el.

Sokan mondják, nem mennek el szavazni, mert a politikus mind ilyen meg olyan, a mieink is csak a zsebükre játszanak stb. Bizonyára van, akire ez igaz is. Én mégis mindig elmegyek szavazni. Ha másért nem, azért, hogy a magyar szavazatok tömege jelenjen meg a hivatalos statisztikákban, s mutassa: számolni kell a magyar közösséggel Romániában. A mi képviselőink sem szentek, földre szállt angyalok, én mégis hiszem, hogy amennyire lehet, az erdélyi magyar érdekeket képviselik a nagy bukaresti tengerben. Kétségtelenül kompromisszumok árán. Én például nem merném nagyon élesen megítélni őket, mert egyrészt sose próbáltam a nagypolitikát (bár kisebb léptékben, egyházi körben volt alkalmam találkozni értetlen románokkal, akiket így vagy úgy, szépen vagy mérgesebben meg kellett győzni a mi szempontunk jogosságáról: nem volt könnyű!), másrészt én jól emlékszem, milyen volt, amikor még ilyen képviseletünk se volt!

Panoráma

Életének 74., papságának 48. évében a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonban november 27-én hajnalban elhunyt Vass Ince szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános.

1943. március 3-án született Orosz­hegyen, tanulmányainak befejeztével, 1969. április 13-án szentelte pappá Isten szolgája Márton Áron püspök Gyulafehérváron. Zágonban, Kidében, Homródkarácsonyfalván, Gyimesbükkön és Székelyszent­királyon lelkipásztorkodott.

Temetése november 29-én, kedden volt Székelyudvarhelyen, a Szent Miklós-plébániatemplomból.

Panoráma

Hetilapunk 25. évfordulójára felelevenítjük a kezdeteket. Egyik sikeres rovatunk volt az Erdélyben „barátokként” ismert ferencesekről és ferencesek által írt rovat. Ennek egykori fejlécét használjuk most az adventi készületről szóló, ferencesekkel készült kisinterjúkat közlő rovatunkhoz. 

Ferencesek az adventről és a karácsonyról 

Panoráma

Második alkalommal adott otthont a nagyváradi püspökség december 2–3. között az egyházmegyék közötti katekétikai tanácskozásnak, amelyen a gyulafehérvári, a szatmári, a temesvári és a váradi egyházmegye módszertani felelősei a hitoktatás aktuális kérdéseiről értekeztek. Péntek reggel a püspöki palota kápolnájában szentmisével kezdődött a tanácskozás, ahol Böcskei László megyéspüspök házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket és Isten áldását kérte a közös munkára. Ezt követően a résztvevők a Laikusképző Központban azokat a legaktuálisabb témákat beszélték meg, amelyek mind a négy egyházmegyét érintik, különösképpen az iskolai hitoktatás megújítás előtt álló V–VIII. osztályos tantervének és tankönyvének kérdését. A tankönyvszerkesztés és -elbírálás követelményrendszerét ismertette Tankó Veronica-Zita tankönyvszerkesztő hitoktató, tanítónő. Ezt követően konkrét döntések is születtek a minőségi tankönyvek megírását illetően. Szombaton délelőtt a hitoktatás terén felmerülő aktuális feladatokról, együttműködési lehetőségekről, programokról folytatódott a tanácskozás, amelynek során az egyházmegyék közötti katekétikai tanács létrehozása mellett voksoltak a jelenlévők, hogy a jövőben még hatékonyabban tudjanak együttműködni.

Panoráma

„Nem hagyjuk az iskolát, nem hagyjuk a tanulókat és a szülőket! A dolgunkat akarjuk végezni, és ezt igyekszünk a legjobban tenni, még akkor is, ha nincs kinevezett vezetője iskolánknak” – kezdte a marosvásárhelyi katolikus iskola tanári karának sajtótájékoztatóját az intézmény egyik tantermében november 29-én, kedden Székely Szilárd, a tanárok által megválasztott igazgatóhelyettes, aki még mindig nem kapott hivatalos kinevezést.

Panoráma

A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat elsődleges feladata, a hit védelme az adventi időszakban különös hangsúlyt nyer. Ezért a mozgalom tagjai minden évben elkészítik a nagy adventi koszorút, amelyet a Keresztelő Szent János plébánia udvarán helyeznek el. Így november 26-án fellobbant az első adventi gyertya fénye, és az összegyűlt csoport lelkébe is belopózott az adventi hangulat boldog öröme.

Panoráma

Helyrehozhatatlanul meghibásodott idén nyáron a székelykeresztúri Szent Kereszt-templom nagyharangja, amelyet Juhász Antal plébános áldott meg 1970-ben. Az új harang több ezer euróba kerül, ennek az összegnek az előteremtése nagy terhet ró a kis katolikus közösségre.

Panoráma

A vallási szövegek hermeneutikája: vallás és politika címmel tartott szakmai konferenciát a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Biblikus Intézete november 25–26-án. A témát az európai migrációs válság tette egészen aktuálissá, a tanácskozás résztvevői elsősorban vallási szempontból kísérelték meg körbejárni a kérdést, teológiai válaszokat, magyarázatot, lehetőségeket találni, felmutatni. A résztvevőket a vallási fundamentalizmus kérdése izgatta, ez az előadásokban és a beszélgetésekben is sokszor előkerült, valamint a politikai megközelítések problémái, hibái, a politikai válaszok hiányosságai miatt keltett tömeghisztéria kérdései.

Panoráma

A gyulafehérvári szeminárium kápolnájában ünnepi szentmise keretében adott hálát november 26-án reggel a teológia közössége az erdélyi Mária Rádió gyulafehérvári stúdiójának létrejöttéért, melyet öt évvel ezelőtt Oláh Zoltán akkori rektor áldott meg.

A szentmise fő­celeb­ránsa, Puskás Attila nagy­szebeni káplán bevezetőjében Istennek hálát adva az elmúlt évek kegyelméért, megköszönte a szeminárium elöljáróinak, hogy igent mondtak a stúdió létrehozására, és felismerték benne a lehetőséget az örömhír hirdetésére. Köszönetet mondott a kispapoknak is, akik áldozatos munkájukkal folyamatosan segítik a rádió megmaradását, és a folytatásra, további szolgálatra buzdította őket.

Panoráma

Újra megáldották a felújított Isten házát Szentkatolnán november 25-én, Szent Katalin szűz és vértanú emléknapján, az egyházközség búcsúünnepén. A szentbeszédet Varga Rezső, a főegyházmegye vagyonkezelője mondta, a templomot pedig Vargha Béla főesperes áldotta meg, aki 1982 és 1989 között Szentkatolnán volt plébános. A bevezetőben az elvégzett munkát dicsérte, elmondta, hogy még soha nem látta ilyen szépnek a templomot. Majd hozzátette, hogy három tényezőnek köszönhetően valósulhatott meg ez a munkálat: a plébános és az egyháztanács megálmodta, Tódor Előd pedig kivitelezte azt, az anyagi fedezet fele pedig a hívek adományából gyűlt össze.

Panoráma

Lelkigyakorlat Alsószolcsván

Rohanó hétköznapjainkban nehéz megállni, elcsendesedni és nem figyelni másra, csak a körülöttünk levő csodákra. Határidőnaplóink zsúfolásig tele teendőkkel, telefonunk a nap 24 órájában a kezünkben, értékeink és a szeretteinkkel töltött minőségi idő háttérbe szorítva. Néha meg kell állnunk, elcsendesednünk és ki kell vonulnunk a zajos világból.

Ezen gondolatok jegyében indultunk neki a november 24–27. között tartott lelkigyakorlatos hétvégének, melynek helyszínéül Alsószolcsvát választottuk. Három lelkivezetőt is kaptunk a hétvégére Miklós Claudiu és Nevelős Gábor jezsuiták, illetve Takó István egyetemi lelkész személyében. Pénteken a helyszínre érkezve, magával ragadott a kis falu egyszerűsége és nyugalma. Már akkor éreztük, hogy ez a hétvége, melynek megvalósításához támogatásával hozzájárult Kovács Sándor főesperes-plébános, egy kegyelmi időszak lesz. Ismerkedéssel, imával, visszatekintéssel és játékkal zártuk az első napot.

Panoráma

Irgalmasok, mint az Atya volt a nemrég lezárt irgalmasság évének mottója. Ennek az irgalmasságnak a jegyében szervezte meg a nagyváradi püspökség idén is a jótékonysági adventi vásárt, amelyet december 3-án, szombaton tartottak a székesegyház előtti téren. A Betlehem felé vezető úton megállunk egy pillanatra, hogy az egymáshoz vezető utat is megtaláljuk, hiszen az egymással való találkozás is az ajándékozás egy formája – nyomatékosította rövid köszöntő beszédében Böcskei László megyéspüspök, egyúttal örömének adva hangot, hogy a jelenlevők „rátaláltak” arra a lelkesedésre, mely tulajdonképpen ezt a napot előkészítette, és amely a várakozásról, illetve a megosztásról szól, és kifejeződik általa mindaz, amit ilyenkor, advent idején próbálunk komolyabban venni, átélni.

Egy falat a léleknek
  • Jézus számomra is felteszi a kérdést: „Szeretsz engem?” (Jn 21,15). Valójában ez az egyetlen lényeges kérdés. Valójában csak erről szól az élet… a többi csak felszín. Az, hogy milyen választ adok erre a kérdésre, meghatározza az életemet.
  • „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” (Jn 21,17) Ha csak annyit mondanék, hogy „szeretlek”, akkor hazug lennék, mert a mindennapi cselekedeteim nagyon gyakran ellentmondanak ennek.
  • De akkor azt valljam be, hogy nincs meg bennem, Uram, az irántad való szeretet? Valójában ez is túlzás, hazugság lenne, mert még a legsötétebb eltévelyedéseim közepette sincs egészen kitörölve az Üdvözítő emléke, képe, amely nem szűnne meg vonzani engem.

Hírek, hirdetések

Hirschler József-emléknap Kolozsváron

Erdély hitéleti, kulturális és társadalmi életének kimagasló személyisége, dr. Hirschler József halálának 80. évfordulója alkalmából emléknapot szervez a kolozs-dobokai főesperesség.

A rendezvény december 12-én, délelőtt 11 órakor Hirschler József síremlékének megkoszorúzásával kezdődik a Házsongárdi temetőben (a Lutheránus temetőkert bejáratával szemben).  Délután 5 órakor Dr. Hirschler József pápai prelátus, főesperes-plébános, a reneszánsz lelkületű, iskolaalapító főpap címmel Kovács Sándor főesperes-plébános, az emléknap kezdeményezője előadást tart a Szent Mihály Római Katolikus Nő­szövetség dísztermében (Szent­egyház utca 2. szám, I. emelet), a Báthory István Elméleti Líceum diákjai zenei műsorral lépnek fel, amelyet Potyó István karnagy, tanár állított össze. Az emléknap délután 6 órakor szentmisével zárul a Szent Mihály-temp­­lom­ban, melynek főcelebránsa Ko­­vács Sándor lesz.