Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Amikor tudomásunkra jutott, hogy Ferenc pápa meghirdette az Irgalmasság jubileumi évét, arra gondoltunk, hogy ez a szentév ne csak papíron legyen kipipálva közösségünkben, gyümölcseit is élvezzük mindannyian. Már az elején elkészítettük az ütemtervet és a programokat. Most, a szentév végén elmondhatjuk: sok szép és érett gyümölcse lett ennek az évnek.

A plébániai hitoktatásban 2015 adventjétől több alkalommal előtérbe került az irgalmasság testi, lelki cselekedeteinek témája. A gyerekek plakátot készítettek az irgalmasságról. Az egyházközség által szerkesztett és kiadott Katolikus naptárban, amelyet a hittanos gyermekek rajzai díszítettek, minden hónapnak volt egy irgalmassági cselekedete.

Minden hónap első vasárnapján a szentmise keretében megemlékeztünk a halottakról, akik az elmúlt 20 évben távoztak a földi életből. Adventben a gyerekek különböző ajándékokat készítettek a házhoz kötött időseknek és betegeknek, amelyeket december 24-én kis program kíséretében adtak át. Ennek a jócselekedetnek az egyik gyümölcse: a gyermekek egy egyedül, magányosan élő idős bácsinak karácsony este ételt és tűzifát vittek, és azóta is gondoskodnak róla. Ugyanakkor 18 gyerek és fiatal meglátogatta a kézdiszentléleki öregotthon lakóit, akiket általuk készített aprósüteménnyel leptek meg. Beszámolójuk alapján igazi karácsonyi öröm töltötte el az ő szívüket is.

Március 13-án az irgalmasság jegyében idős és beteg testvéreinkkel együtt készültünk húsvét ünnepére. Nagyon sok idős embert hoztak el hozzátartozói erre az ünnepre. Jelen volt a kézdikővári plébánia gyerekkórusa, melynek tagjai szép énekekkel örvendeztettek meg minden jelenlevőt. Nagyböjtben első alkalommal szerveztük meg a háromszéki harangozók és sekrestyések lelkinapját, amelyet Péter Arthur kézdikővári plébános vezetett és az ünnepi szentmisét Vargha Béla főesperes végezte. Az eseménnyel megbecsülésünket és tiszteletünket akartuk kifejezni ezen emberek iránt, akik fontos munkatársai a plébánosoknak.

Három szentkatolnai középiskolás részt vett Marosvásárhelyen az irgalmasság jegyében szervezett kreatív vetélkedőn. Felkészülésük komolyságát mutatja, hogy közel 600 gyerek közül hárman három díjat kaptak.

Az egyházközség támogatásával néhány lelkes fiatal részt vett az egyik Márton Áron-zarándoklaton, amely mély benyomást gyakorolt rájuk.

A gyermeknaphoz közeli vasárnap, június 5-én nagyon sok szülő elhozta kis gyermekét a templomba, ahol a plébános megáldotta őket, Isten irgalmát kérve számukra.

Szeptember első vasárnapján tartottuk szokásos termésünnepünket, ahol hálát adtunk Istennek jóságáért, irgalmáért. A hívek az irgalmasság jegyében hozták el adományaikat – a föld termését, kezük munkájának gyümölcsét –, amelyet a kézdiszentléleki idősotthonnak és a marosszentgyörgyi sarutlan karmelita nővéreknek ajánlottak fel. Mindezek mellett a hívek az év folyamán adományukkal, munkájukkal és imájukkal is kivették részüket templomunk felújításában, amelyet a Szent Katalin-búcsúünnep alkalmával áldott meg Vargha Béla főesperes.

Ezekkel a cselekedetekkel igyekeztünk hálánkat kifejezni az irgalmas Istennek, hiszen minden napunk az ő ajándéka, vagyis irgalom.