Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 48. szám, 2016. november 27.

Az emberi élet szemszögéből nézve huszonöt év hosszú idő, még akkor is, ha történelmi perspektívából csekélységnek számít. Egy újszülött 25 év alatt, átmenve a legkülönfélébb fejlődési szakaszokon, felnőtté válik, és a szülői házból kilép az életbe. Bizonyos értelemben ez történt, történik a Vasárnap esetében is: hisszük, hogy fejlődik, alakul saját arcéle és folyamatosan keresi sajátos szerepét a gyors ütemben változó médiavilágban – mindezt hűen az örök értékekhez.

Mire törekszünk? Az evangéliumi, krisztusi értelemben vett teljes élet támogatására. Egyrészt azáltal, hogy újra meg újra rámutatunk: közösségeink ma is élni akarnak, és – Ferenc pápa szavaival élve – tevékeny szeretetük képzelőereje nem ismer határokat. Továbbá azáltal, hogy igyekszünk táplálni az Olvasó lelkét, rámutatva egy olyan életmódnak a vonásaira, amelyben „összeér az ég a földdel”, és egységbe fonódik a profán a szakrálissal azáltal, hogy a szentség átitatja a mindennapit, Krisztus és az ember (úti)társakká lesznek.

Panoráma

Hetilapunk 25. évfordulójára felelevenítjük a kezdeteket, emlékezünk a „hőskorra”, értékeljük az elért eredményeket, újítani próbálunk. Egyik sikeres rovatunk volt az Erdélyben „barátokként” ismert ferencesekről és ferencesek által írt rovat. Ennek egykori fejlécét használjuk most az adventi készületről szóló, ferencesekkel készült kisinterjúkat közlő rovatunkhoz. 

Ferencesek az adventről és a karácsonyról 

Mit jelent az adventi várakozás, a karácsonyra való készülés a 21. századi ferences életében, és mit gondolnak, hogyan kellene helyesen várakoznia a ma emberének, mire kellene figyelnie az adventi-karácsonyi időszakban – ezekről kérdeztük a Kisebb Testvérek (Ferencesek) Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartományának szerzeteseit. Minden adventi lapszámunkban két-három választ közlünk.

Panoráma

Valamikor a kétezres évek elején néhány lelkes kispaptársammal és az akkori elöljárókkal együtt nagy lendülettel nekiláttunk a gyulafehérvári szeminárium keretei között az első Országos Katolikus Egyetemista Találkozó (OKET) megszervezéséhez. Sokat gondolkodtunk azon, mit is akarunk voltaképpen, s ezt milyen jelmondatban lehetne összefoglalni? Végül döntöttünk: Kincseiből régit és újat! – hirdette a Mt 13,52-t szórendcserével idéző mottó. Jól sikerült az OKET, s valóban ez volt benne: a régiből a szép és értékes, ami saját kincsünk volt ott bent, a falak között, a századok során felgyűjtött kincsek – szellemi és lelki értelemben.

Mindez a fiatalság gyanútlan és friss szellőjével körülölelve, maivá varázsolva. Ez volt az első OKET Gyulafehérváron…

Panoráma

A székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György plébánián hagyománnyá vált a kenyér- és rózsaszentelés. Erről a romkat.ro-n interjú olvasható. László Attila plébánossalNagyon felemelő érzés, hogy az Irgalmasság szentévének bezárása előtti napra esett Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapja, aki hazánkban az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek hiteles gyakorlója volt. November 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapján szokássá vált a kenyéráldás, a rózsaszentelés és a szegényeknek való élelemosztás, ami napjaink emberének is alkalmat ad az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlására. Hogyan kapcsolódnak az említett szertartások, hagyományok az ünnepelt szenthez?

Panoráma

Derűs jövőt remélve, a katolikus iskola 2015-ös évnyitóján (Fotó: Szőcs Csaba)Sokan és sokféleképpen foglalkoznak a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetével: töprengve, aggódva, segíteni próbálva vagy éppen azt keresve, hol és miként támadható még a már amúgy is próbára tett intézmény. De vajon mi történik odabent, hogyan élik meg a válsághelyzetet az érintettek? – Erről kérdeztük Székely Szilárdot, az iskola tanárát, aki a bírósági felügyelet alá helyezett dr. Tamási Zsolt igazgatót helyettesíti – ámbár hivatalos kinevezése még késlekedik. 

Hogyan érinti a katolikus gimnázium mindennapjait és hangulatát a kialakult helyzet?

Panoráma

Egyházmegyei Kolping közgyűlés

„Az ember, ha egy kicsit önmagába néz, általában jól meg tudja ítélni, hogy mi az, ami hasznára van, mi az, ami igazán a javát szolgálja” – Adolph Kolping szavaival nyitotta meg a Gyulafehérvári Kolping Családok Szervezetének éves közgyűlését november 12-én Székelykeresztúron a szervezet prézese, Gödri István. A közgyűlésen összesen 26 Kolping Család 51 tagja találkozott. Miután Aczél Barna egyházmegyei elnök köszöntötte az egybegyűlteket, elhangzott a Kolping-ima, ezt követték az éves beszámolók.

Panoráma

„Az egyháztanács nem csak képviseleti tagok testülete, nem is irányító szerv, hanem olyan formális közösség, amely sajátos küldetésre hívott egyénekből tevődik össze, akik valamelyest leképezik az egyházközséget is” – fogalmazódott meg november 4-én a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia egyháztanácsa részére szervezett lelkinapon, amelyet két különböző tematika feldolgozása és összekapcsolása, valamint két lelkivezető együttműködése határozott meg.

Panoráma

Árpád-házi Szent Erzsébetet, iskolájuk névadóját ünnepelték a jóság és önzetlen szeretet példaképének emléknapján a gyimesfelsőloki római katolikus líceumban. Berszán Lajos iskolaalapító lelkész szerint nem ők választották ki védőszentjüket, mondhatni patrónusuk „ajánlotta magát”. Ugyanis ő az iskolaalapítás teendői sűrűjében nem gondolt erre. Az alapkő szentelésénél Bálint Lajos érsek kérdezte meg, hogy ki lesz a védőszentjük, majd ő ajánlotta, hogy elmondja Árpádházi Szent Erzsébetről szóló prédikációját – így lett e közkedvelt magyar szent a gyimesi iskola névadója és patrónusa.

Panoráma

Ifjúsági programok Szentegyházán

A Szent Gellért Alapítvány keretén belül 2001 óta működik ifjúsági csoport, a szent­keresztbányai és szent­egy­házas­falvi plébániához tartozó fiatalokból összeverődve. A csoport egyik különlegessége, hogy az ifi-alkalmak a mozgássérültek számára is nyitottak, ők is színesítik a csapatot. A szervezők az ifi-programok szervezésénél minden évben figyelembe veszik a pápa vagy az egyház által meghirdetett évet, s az adott tematikában szerveznek programokat. A találkozások célja, hogy a fiatalokat keresztény értékrend mentén neveljék, tartalmas időtöltést biztosítsanak nekik, s ápolják Istennel való kapcsolatukat.

Egy falat a léleknek
  • Addig-addig mesterkedünk, hogy humánus együttérzésre hivatkozva le akarjuk tagadni a valóságot…
  • Az igazi botrány nem a bűn és a bűnösök létezése… számukra mindig van bocsánat és irgalom. Az igazi botrány az, amikor a jót és a rosszat összekeverjük – még sokszor szent formában is, ami valójában álszentség. A jó és a rossz megkülönböztetésére van szükség, nem az összekeverésére.
  • Nagy kegyelem a megkülönböztetés ajándéka és az aszerint való élet!
  • Semmiféle „humánus” indíttatásból nem léphetünk túl Krisztus szavain. Vannak, akik nem élnek szentségi kapcsolatban, és mégis szentségekhez járulnak. S ami még szomorúbb, egyes papok ehhez asszisztálnak is.