Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 48. szám, 2015. november 29.

Olyan plébániához tartozom, Istennek legyen hála, amely körül egész évben zsong-bong az élet. A szentmiséken túl, a kolozsvári Szent Mihály plébánián minden héten talál a jó szándékú hívő kedvére való programot, amibe a hosszú őszi-téli estéken szívesen kapcsolódunk be. Nekünk, munkába járó családos vagy egyedülálló, fiatalabb vagy idősebb embereknek teljesen természetes, hogy szabad délutánjainkat vagy estéinket úgy oszthatjuk be, ahogy jólesik: plakátok és hirdetések közt válogatunk, tervezünk, és, ha mégis úgy érezzük, hogy nehéz napot zártunk, legfennebb lemondunk róla, kihagyjuk és pihenünk inkább. Tudjuk biztosan, hogy lesz következő, megengedhetjük magunknak ezt a luxust.

Ezeket a programokat viszont valaki kitalálta, megtervezte, előkészítette és megvalósítja, az ő életének soha vissza nem térő perceiből, áldozatot hozva értük. Milyen jó érzés lehet, ha érdeklődő, aktív részvétellel jutalmazzuk az ebbe fektetett időt, energiát!

Panoráma

Jakubinyi György érsek a párizsi merényletek alatt, az ottani magyar misszió vendégeként a francia fővárosban tartózkodott, és – mint arról lapunk előző számában hírt adtunk – koncelebrált a Notre Dame-ban a merényletek áldozataiért és hozzátartozóikért tartott szentmisén. Hazatérése után kértük, foglalja össze a Vasárnap olvasói számára útjának célját és a Párizsban tapasztaltakat. 

A párizsi Magyarországi Szent Erzsébet plébániatemplom ugyanakkor a franciországi Szuverén Máltai Lovagrend főtemploma, a plébános pedig a főlelkésze, Xavier Snoek abbé. Ugyanott működik Cibian Miklós dévai születésű franciaországi magyar főlelkész vezetésével a Franciaországi Magyar Katolikus Misszió is. Ezért az utóbbi években a két plébános mindig magyar püspököt hívott a búcsúra, aki franciául is prédikál. Így került rám a sor az idén – nyilatkozta Jakubinyi György érsek. – November 13-án, pénteken érkeztünk Hurgoi János érseki titkárral. A Magyar Misszió vendégei voltunk. Már aznap este megindultak a robbantások. André Vingt-Trois bíboros érsek kihirdette, hogy az állami ostromállapot ellenére vasárnap a szentmiséket tartsák meg, de minden más rendezvény elmarad. Szombaton egész nap kijárási tilalom volt, így ott ültünk a Misszióban. Természetesen a Misszió benső kápolnájában miséztünk, hívek nélkül, de csak délután, mert éjszakára Cibian atya a kápolnába az utcáról hajléktalanokat fogadott be, akik matracokon aludtak a  kápolnában és rózsafüzért is imádkoztak ott. Vasárnap 11 órakor megtartottuk a búcsút. A templom félig magyarokkal és Lajosvölgyi-Hutáról való román vendégmunkásokkal volt tele. Az előző esti találkozás a magyar közösséggel, illetve a vasárnapi magyaros plébániai búcsúebéd azonban mind elmaradt. Este viszont néhány emberrrel még megtartottuk a vecsernyét, majd elmentünk a Notre-Dame-ba, ahol fél héttől Párizs bíborosa és a franciaországi nuncius még hét püspökkel és körülbelül hatvan pappal koncelebrált. A szentmisét a merényletek áldozataiért ajánlottuk fel. Megható volt a zsúfolt templomot látni. Az utcákon természetesen rendőrök jártak, a templomba lépőket pedig szigorúan ellenőrizték.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazata, a Four Change Egyesület, valamint a Jászvásári Caritas sajtótájékoztatót tartott november 19-én Csíkszeredában, a Jakab Antal Tanulmányi Házban Az egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségének javítása a nők ápolói szakképesítése révén elnevezésű projekt lezárása alkalmából, bemutatva a kezdeményezés eredményeit.

Panoráma

Az V. Lány- és Asszonytalálkozót Szent Erzsébet ünnepéhez közeli szombaton tartották Csíksomlyón. Az Áradat Egyesület által szervezett rendezvényen a közel kétszáz résztvevő mintegy ötven székelyföldi helységből érkezett. Várakozással fogadták a programban meghirdetett előadásokat és műhelymunkákat, amelyek az idei mottó fényében – Életutunk a hit és értelemkeresés szemével – életállapotunk jobb megértésére irányították figyelmünket.

Panoráma

Egyházunk a földi életünkből való távozásunkat, megszentelt helyről, a virrasztó és imádkozó hívő nép kíséretével indítja és segíti át az örök életbe.

Gyimesbükkben ravatalozó-virrasztó kápolnát szentelt Tamás József püspök Krisztus Király ünnepén, november 22-én. Az ünnepségre a hívek keresztaljákkal, körmenetben érkeztek a gyimesi, a bükki és a tarhavasi templomból. A felajánló ima után következett a vízszentelés, a ravatalozó-virrasztó kápolna megáldása és szentelése, majd a szentmise, ami után az egyháztanács letette az esküt.

Panoráma

A könnyező Mária-képekről, kiváltképpen pedig a ma Kolozsváron, a Piarista templom főoltárán látható Szűz Mária-kép történetéről tudhattak meg érdekes részleteket a Katolikus Akadémia november 19-i előadásán a hallgatók dr. Gábor Csilla egyetemi tanártól. 

A régi magyar irodalom tanára és szakavatott kutatója először a képről tudható történeti tényeket vázolta, belehelyezve a 17–18. századi könnyezést a nagyobb kontextusba, főleg a magyar nyelvterületen található könnyező kegyképek sorába. Sok érdekességet tudhattak meg a kolozsvári kegykép eredeti helyéről, hiszen az a Kolozs megyei Füzesmikola (Nicula) frissen Rómával egyesült közössége templomában kezdett el könnyezni, azaz egy román ortodoxból görögkatolikussá áttért lakosság körében. Az uniót is, mint aztán a könnyezés kivizsgálását, a jezsuiták felügyelték. A kegykép kultuszát is ők alapították, gondozták, építették. Ennek 17–18. századi írásos emlékeit vizsgálta és mutatta be Gábor Csilla, varázslatos hangulatú szövegrészeket idézve. Kitért a kultuszépítés időbeli mozzanataira és hangsúlyaira, amelyek a 21. századból visszanézve is érdekesek. Az előadó beszélt arról, hogyan vált az elsősorban a fiatal görögkatolikus felekezet legitimációját szolgáló, tehát felekezeti hangsúlyú, és a katolicizmus erejét Erdélyben megmutatni hivatott kultusz később nemzeti hangsúlyokkal, a nemzet történetét kísérő felhangokkal teljessé, és így „magyarrá”. 

Panoráma

Tizenkettedik, egyéves ünnepi alkalmához érkezett a Szerdai pár-beszédek sorozat Marosvásárhelyen, s e párbeszéd tovább folytatódik minden hónap első szerdáján az Ama Deus cukrászdában, amely sok szép lelki programnak szolgál helyszínül.

„A család, a házasság erősítése a célunk, de a párkapcsolati témák mellett szólunk a még vagy már nem házasságban élőkhöz is, fiatalokhoz vagy egyedülállókhoz is” – vallják a szervezők: a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ, a Família Centrum és az egyetemi lelkészségek.

Panoráma

Másokra figyelés a Lovag Takó János cserkészcsapatban

Szent Erzsébet csodás történetei, a rászorulókkal szembeni jó szándékú és segítő magatartása, teljes élete példaértékű a cserkészek és mindenki számára. Ezért döntött úgy nagyjából tíz évvel ezelőtt Zsóka néni (Bardócz Erzsébet, csapatalapító), hogy az iskolában már néhány évvel azelőtt bevezetett figyelmességi akciót kiterjessze, és a Csókolom, hogy tetszik lenni? programot pedagógiai céllal hagyományossá tegye a ditrói 20. Lovag Takó János cserkészcsapatban.

Egy falat a léleknek

Az evangélium tanúsága szerint Jerikó mellett láthatunk egy vak embert (Mk 10,6–52), amint az útszélen ül, néha „egy-egy aprót” nyomnak a kinyújtott kezébe. A másik kezében talán azt a keveset szorongatja, ami megkülönbözteti az éhséget a túléléstől. S egyszer csak azt hallja, hogy Jézus jön arra, az, aki rajta segíteni tud. Ezért összeszedi magát, és teljes erejéből elkezd kiáltozni: „Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!”

Fontos, hogy felismerjük a valódi helyzetünket, azt, hogy Isten előtt kicsinyek, szükséget szenvedők és bűnösök vagyunk. Minél jobban elismerem azt, hogy gyenge és bűnös ember vagyok, és hogy rászorulok Istennek és az ő népének irgalmára, annál közelebb kerülök üdvösségem forrásához.

Azt kérem az Úrtól, mint ez a vak ember, hogy újból lássak. „Adj világosságot”, mert te vagy a „Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől…” A „világosság a sötétségben világít…” és „meggyógyít”.

Ennek az evangéliumi történetnek van egy másik mozzanata, amikor azt mondják neki, hogy „Kelj föl, téged hív!” Akkor ő „ledobta a felső ruháját, felugrott”, hogy minél hamarabb Jézushoz érjen.

Nem akármit dobott el, hanem a felső ruháját, vagyis azt a ruhadarabot, amivel éjszaka takarózott. Valószínű, hogy még azt a kevés holmit is kiejthette a kezéből, amije volt. Jézusnak a szavai egy új élet lehetőségét kínálták fel neki, ezért hagyta elveszni a régi biztonságot.

Érdemes arra is odafigyelni, hogy ez a vak, miután látni kezdett, Jézust „követte az úton”. Ez az új út nem a régi életébe vezette őt vissza, hanem abba a tanítványi közösségbe, amely Jézust követte Jeruzsálem felé.

Nekünk is az önkiüresítés, az alázatos szeretet révén Krisztus nyomaiba kell lépnünk. Ahhoz, hogy Jézust követhessük, nekünk is el kell dobnunk a biztonságot adó régi felsőruhát, meg kell szabadulnunk a „kedves előítéleteinktől”, és bizalmunkat újra Jézusba kell helyeznünk, mert csak így lesz részünk a lélek igazi öröme.

Pitypang

Barangolás Erdélyben (9. rész)

Nagyvárad felől eljutottunk a kalotaszegi Körösfő településre. Körösfő központjában található a négy fiatornyas református templom, amely 1764-ben épült egy középkori templom alapjaira. Ekkor készült kazettás mennyezete is, amelyet részben Umling Lőrinc festett. A templomban megtekinthető a II. Rákóczi György által a falunak ajándékozott török szőnyeg. A református templom mellett avatták fel 1995-ben az 1849-ben, a forradalom idején Havasnagyfalu (Mărişel) közelében hősi halált halt Vasvári Pál honvéd őrnagy emlékművét. Körösfő a helyi asszonyok varrottasairól, illetve férfiak által készített fafaragásokról híres kalotaszegi település.

Hírek, hirdetések

Ruzitska György – CD- és kötetbemutató koncert

A kolozsvári Szent Cecília koncertsorozat XI. évadjának záró rendezvényén, november 30-án, hétfőn este 7 órától a Musica Transilvanica sorozat keretében CD-lemez és kottáskötet-bemutatóval egybekötött hangverseny lesz, amely Ruzitska György zeneszerző és orgonaművész munkásságának állít emléket.