Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 48. szám, 2014. november 30.

Várakozni jó. Izgalmas. Feszültséggel teli. Szemed lélegzet-visszafojtva a puska távcsövének fénynyílásán, ujjaid remegve tapadnak a fegyver ravaszára, hogy elsüthesd, ha előbukkan a vad.

Vendéged érkezik. Rég nem láttad. Külföldön volt évekig. Már szólt. Bejelentette. Nyugtalanul jársz fel s alá, egyre gyakrabban pillantasz órádra kényszeredetten, heves szívdobogással kémleled az utat, hol jönnie kell. Kíváncsian nézel ki az ablakon, minden nesz, csengő hang az ő érkezését sietteti. Szavakat ismételsz magadban, s lélekben már rég átölelted. Boldog vagy. Rendbe szeded magad, igazítasz még egyet nyakkendődön, tükröd segít, hogy sminked-frizurád rendben legyen. Már kopogtat, hallod a lépteit. Üzenetrögzítőd jelez: itt vagyok…

Gyermeket vársz. Szívet melengető az örömhír. Micsoda jóleső érzés. Már csak ezért megérte élni. Virágot veszel. Ólomsúllyal nehezülnek rád a percek a kórház folyosóján. Hallod, ahogyan felsír. Aztán nyílik az ajtó. Az asszisztens kiszól: tessék bejönni…

Panoráma

A tervezettnél több templom kapcsolódott be az első alkalommal megrendezett Nyitott templomok estéje programba november 21-én, pénteken. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében számos helyen tapasztalhatták a hívek, járókelők, hogy este hét után is fény áramlik ki a templomablakokon, és a kapu késő estig nyitva. Bárki betérhetett imádkozni, keresni a csendben Istent és önmagát. Több helyen igyekeztek színessé tenni az alkalmat, élményeket, ismereteket adva a templomba lépőknek. Így a szatmárnémeti Székesegyházban templombemutatás, komolyzenei műsor – Budean-Mihai Judit, férje, Marius és fiuk, Dávid orgona- és csellójátékkal gyönyörködtette a jelenlevőket –, és közös vesperás is volt, Scheitli Erik kántor orgonajátékkal kísérte az elmélkedéseket, majd a Szentírást olvasták.

A szatmárnémeti Kis Szent Teréz templomban előbb a fiatalok énekeltek és imádkoztak, majd a családok, később pedig szentségimádás kezdődött.

Panoráma

A most kezdődő adventi szent időnek lelki programot adó mottója lehetnek az Úr Jézus szavai: „Legyetek éberek!” Miért ez a sürgető felhívás? Hisz az Üdvözítő eljött, megváltotta a világot, beköszöntött az utolsó idő. Az anyaszentegyház tévedhetetlen tanítása szerint az utolsó idő azt jelenti, hogy az Atya elküldte Fia személyében a legnagyobbat az ember üdvözítése végett. A Zsidókhoz írt levél szerzője így kezdi mondanivalóját: „Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, a végső korszakban Fia által szólt hozzánk.” (Zsid 1,1). Kit és mit várunk éberen, s mire jó ez a szent várakozás ideje?

A kérdésre a választ Szt. János apostol adja meg: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, még nem nyilvánvaló.” (1 Jn 3,2). Ez a mondat két tényt állapít meg: Elvileg Isten gyermekei vagyunk, mert részesültünk a megváltásban és felvettük a keresztség szentségét. Ez kétségtelen tény. Viszont ez csupán a lehetőség állapotában van meg mindenkiben, folyamatban van. Konkrétan azt jelenti: a megváltás és a keresztség felvételétől még kieshetünk az istengyermeki állapotból. Hogyan?

Panoráma

Történelminek nevezhető eseményre gyűltek össze a hívek és a meghívottak november 23-án, vasárnap délelőtt a fennállásának 80. jubileumát ünneplő, kívülről-belülről szépen felújított, zsúfoltságig megtelt, kolozsvári Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplomba.

Vízi Zakariás esperes-plébános köszöntötte a jelenlevőket, majd a 80 éves templom és egyházközség történetét bemutató filmvetítés után kezdődött a hálaadó ünnepi szentmise, amelyet a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora, Jakubinyi György érsek mutatott be.

Panoráma

Fotók: Horváth SzilveszterAz egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus király ünnepén tartották a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai, Krisztus király-templom búcsúját, amelyet hitbeli felkészüléssel, szentségimádással előzték meg idén is. A péntek és szombat esti elmélkedéseket, illetve a vasárnap déli és esti ünnepi szent­misék homíliáját Timár Asztrik OFM ferences atya tartotta.

Panoráma

P. Márk József OFM ferences szerzetes Csíksomlyói mozaik című könyvének bemutatója volt vasárnap, november 16-án, a csíksomlyói kegytemplomban. A kötet a szerző Csíksomlyón töltött közel 50 éves szerzetespapi szolgálatának, tapasztalatainak szubjektív keresztmetszete, a kegytemplom és a kolostor távolabbi múltjának története, közelmúltbeli történéseinek értelmezése.

Panoráma

A Szatmári Egyházmegyei Cari­tas Szervezet keretében 2012 óta működő Információs Iroda, a Bécsi Caritassal együttműködésben, ausztriai házi betegápolói munkalehetőségekkel kapcsolatban kínál információkat az érdeklődőknek. A Caritas által felkínált lehetőségek a kliensek támogatásának minőségére alapoznak. Két év leforgása alatt több száz személy jelentkezett és fordult az irodához, ezek közül idén tizenhat személynek sikerült elhelyezkednie Ausztriában 24 órás házi betegápolóként.

Panoráma

A piarista nővérek nagykárolyi rendháza és gyermekotthona nyílt napjai lesznek november 29-én és 30-án.

Már hetek óta nagy a készülődés a piarista nővérek nagykárolyi, Kalazanci Szent József templom melletti rendházában, ahol minden advent előtt vásárral egybekötött kiállítást, nyílt napokat tartanak. Azokat a kézműves, ünnepi dísztárgyakat állítják ilyenkor ki, amelyeket a nővérek az év során a gyerekekkel együtt készítenek a kicsik kreativitása és kézügyességének fejlesztése okán. A kapun való belépés után gazdagon feldíszített folyosó fogadja a látogatókat, akik adventi koszorúkból, karácsonyi, ünnepi fadíszekből, asztali dísztárgyakból, festett kerámiatárgyakból, gyertyatartókból és sok minden másból válogathatnak. A különböző tárgyakat ilyenkor meg lehet vásárolni, illetve adomány ajánlható fel értük. De talán sokkal fontosabb, hogy a rendházba és család-típusú gyermekotthonba belépők megismerhetik az ott élő gyerekeket és az őket nevelő nővéreket, betekintést kaphatnak életükbe.

Panoráma

Az egyedülállók november 7–9. között megtartott, második lelki hétvégéjének helyszíne újra a csíkszentdomokosi Szent Margit ház volt, ahol a Segítő Nővérek biztosították a hátteret, a testi és lelki eledelt. Ilyés Erika nővér buzdítására mindenkinek saját kincseit kellett magával hoznia. Ez sok fejtörést okozott, de számvetésre is késztetett: mi igazán kinek-kinek a kincse? Sok jó, egyedi kincs került a 16 résztvevőtől a szoba közepére. Ez egyben előkészület is volt, amely segített a hétvégén az elmélyülésben.

Egy falat a léleknek
  • Krisztus kettős, sőt, hármas eljöveteléről beszélünk: történelmiről, kegyelmiről és a végidőkbéliről. S nemcsak beszélünk róla, hanem mély vágyakozással, szeretettel várjuk, sürgetjük is őt: „Jöjj el, Uram, Jézus!”, „Jöjjön el a te országod!”
  • Most Krisztusnak az első és a végső eljövetelével szeretnék foglalkozni, amelyek érintik a jelent, azaz engem. Krisztus első eljövetelekor az ő türelmét ismertük meg, míg a másodiknál az ő dicsősége lesz nyilvánvaló. Az első rejtett, csendes eljövetel volt, míg a második szembeötlő lesz.

Útjelző

Mária iskolájában 102/1.

„A Hitvallás minden tantétele oltalom. Röviden összefoglalja, amit a Szentírás egésze a hit tárgyáról tanít. A tantételek tehát olyanok, mint a határjelzők, melyek a hitről való szavainkat és tanításunkat irányítják.” (John Henry Newman)

Apostoli hitvallás – az apostolok közösségének hitvallása, hitének összefoglalása, az, amiért az életüket is odaadták. Az apostolok együtt vannak a Szűzanyával. Az egyház a Szűzanya körül szerveződik, alakul. Együtt imádkoznak a Szűzanyával. Ez sokat jelent a mi hitvallásunkban is.

Pitypang

Az összeállítás eddigi része a világ építészeti csodáiról szólt. De a világon nemcsak építészeti, hanem természeti csodák is vannak. Nincs felemelőbb érzés, mint egy gyönyörű táj, természeti csoda megtekintése, megismerése, felmérése. A világ hét természeti csodájának kiválogatásában számtalan szakértő vett részt. A világ 222 országából 440 jelöltet neveztek be a természeti csodák versenyébe, ezek közül a szakértői bizottság döntése alapján 2009 júliusában 28 helyszín maradt a listán. A versenyben maradt természeti csodákra több mint két éven át lehetett szavazni. Az eredményhirdetésre 2011. 11. 11-én 11 óra 11 perc 11 másodperckor került sor. Íme a világ 7 természeti csodája: Amazónia esőerdeje Dél-Amerikában, a Ha Long-öböl Vietnámban, az Iguazú-vízesés Argentína és Brazília határán, a Dzsedzsu-sziget (Jeju-sziget) Dél-Koreában, a Komodó Nemzeti Park Indonéziában, a Puerto Princesa folyó, a világ leghosszabb hajózható föld alatti folyója a Fülöp-szigeteknél, a Tábla-hegy és az Asztal-hegy Dél-Afrikában.

Hírek, hirdetések

Átimádkozzák az adventet

Légy csendben és figyelj címmel tartják az idei, adventben zajló hétköznapok lelkigyakorlatát. A szatmárnémeti Szent Család plébánián, valamint a Keresztény Élet Közösségében, a nagykárolyi Kalazanci Szent József, a nagybányai Szent József és Krisztus Király, de a kálmándi, börvelyi és máramarosszigeti plébániákon is összegyűlnek majd a különböző csoportok, hogy együtt imádkozzák át adventet. A résztvevők négy héten keresztül minden nap fél órát töltenek egyéni imában, esténként tíz percben visszatekintenek az eltelt napra, valamint hetente egyszer közösségben osztják meg imatapasztalatukat. Az elmélkedéseikhez írott anyagot kapnak, ami segíti őket az elmélyülésben, vezeti a fejlődésben. A szentignáci lelkigyakorlatok a csendben, a szemlélődésben keresik Istent. Végzőik általa jobban megismerhetik önmagukat, környezetüket, valamint az alkotó, a mindenben ható Istent. Aki szeretne részt venni az adventi hétköznapok lelkigyakorlatán, Kujbus Márta világiak irodája referensnél jelentkezhet, a püspökség 0261-714015-ös telefonszámán. (Józsa J.)