Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Keresztény életünknek vannak olyan megszokott gyakorlatai, amelyeknek jelentőségén kevésbé szoktunk elgondolkodni. Pedig nem ártana, ha a megszokás ellenére egyre tudatosabban cselekednénk, gyakorolnánk azokat. Az egyik ilyen vallási gyakorlatunk a keresztvetés.

• A keresztvetés mozzanatában – mint valami sűrítményben – benne van az egész hitünk. Magában foglalja az Úr halálát és megdicsőülését, valamint az ő megváltása által szerzett istengyermeki életünket.

• Amikor a kisgyereket megtanítjuk a keresztvetésre, akkor még nem magyarázzuk meg neki annak jelentését, mert elég az, ha azt gyakorolja, hisz’ a keresztvetés kifejezhetetlen gazdagságú, csodálatos jel. Mélységséges értelmét majd csak később, fokról fokra, egyre jobban fogja tudni felfogni, s ahogy felnőtté válik, annál tudatosabban fogja majd gyakoroloni.

• Nagy kár lenne, ha a gyerekkor szintjén maradnánk! Felnőtt keresztény emberhez méltóan egyre tudatosabban, szebben, összeszedettebben vessünk keresztet, mintegy megvallva, hogy a szent keresztségben egész emberi mivoltunkat lefoglalta a Szentháromságos egy Isten.

• Vannak idős, beteg emberek, akik szeretnének keresztet vetni, de már a kezük nem engedelmeskedik az akaratuknak. Segítsünk tehát nekik! Vessünk rájuk keresztet – legalább a homlokukra rajzoljunk keresztet –, mintegy megerősítve őket abban, hogy az Úr Jézus keresztje által ők is részesei a Szentháromság benső életének.

• Aki tudatosan és odafigyelve vet keresztet, az önmagában a megváltás világához való élet meggyőződését erősíti meg, és vallja meg mások számára is!