Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma


Újságíróképzés Csíksomlyón 

Az erdélyi újságíróképzés támogatására az MTVA Mé­dia­szolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Kós Károly Kollégiuma Csíksomlyón tanulmányi programot szervezett. A csíksomlyói Jakab Antal Konferencia-központ adott otthont a kollégium első magyar határon kívüli továbbképzésének. A helyválasztás jelképesnek számít, a tanulmányi ház egyik szárnya a kollégium névadójának terve alapján épült. A rendezvény előadásokból és gyakorlati foglalkozásokból állt, a szervezők a műhelymunkára helyezték a hangsúlyt. A szakmai továbbképzés fő témái között szerepelt: televíziós hír- és magazinműsorok készítése, operatőri, vágói munka, hírírás, stilisztika, beszédtechnika. Az előadók között az MTVA számos munkatársa szólalt fel: Barlay Tamás vallási, kisebbségi és határon túli főszerkesztő a magyar nyelv belső struktúrájáról, Estefán Zsolt, az MTI határon túli magyar ügyek rovatvezetője a hírszerkesztésről, dr. Csermák Zoltán kommunikációs főmunkatárs a külhoni sajtó nyelvezetéről tartott előadást.


„Igyekszünk egységes egészként kezelni a magyar nemzetet. A Kárpát-medencei médiastratégiával összhangban a magyar nyelvű médiaélet egységesítésére törekszünk” – taglalta beszédében Barlay Tamás, a Kós Károly Kollégium elnöke.

Jankó Anita, a Térkép műsor kiemelt szerkesztője a televíziós hírszerkesztés tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel, esettanulmányokat végezve a résztvevők élénk bekapcsolódásával. Vinczéné Bíró Etelka beszédtanár a helyes magyar beszéd fortélyaira hívta fel a figyelmet. Az előadásokat gyakorlatok követték, a résztvevők a saját munkaterületüknek megfelelő csoportokban szerezhettek újabb ismereteket. A média munkatársai korábbi saját anyagainak közös kiértékelésével bővítették tudásukat. Az érdeklődők saját beszédtechnikájukat fejleszthették szakember irányításával, egyéni foglalkozás keretében.

A kurzus az elmúlt évben Marosvásárhelyen és a vajdasági Bácsfeketehegyen tartott tanfolyamok hagyományát folytatta, ezúttal szélesebb témakörrel. A továbbképzésen mintegy félszáz hallgató vett részt, a kezdeményezés médiapartnere a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete volt. 2013-ban az újságírók szakmai munkájának fejlesztését szolgáló program Felvidéken és Kárpátalján folytatódik.