Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

XVI. Benedek pápa a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve alkalmából meglátogatta a Sant’Egidio közösség által működtetett, római Viva gli anziani (Éljenek az idősek) idősek otthonát.

A látogatás végén Marco Impagliazzo, a Sant’Egidio közösség elnöke köszöntötte a szentatyát. Beszélt arról az egyetemes testvériségről, barátságról, amely népeket és generációkat köt össze. Amikor a közösség tagjai barátságot kötnek az idősekkel, mindannyiuk élete megváltozik: az idősek újra remélnek, a fiataloknak pedig álmodnak a jövőről.

Egy 91 éves idős asszony, Enrichetta arról beszélt a pápának, mekkora erőt, bátorságot ad neki a fiatalokkal való barátság. Már nincs egyedül a nehézségeivel, korából adódó gondjaival, magányával, hanem körülveszi a sok ember, a barátság. 

XVI. Benedek ezt követően beszédet intézett az otthon lakóihoz. „Mint Róma püspöke és mint a kortársait meglátogató idős ember jöttem el közétek” – kezdte beszédét a pápa. Mély meggyőződésének hangot adva elmondta, hogy nagyon szép időskorúnak lenni. Az emberi élet minden korszakában fel kell tudni fedezni az Úr jelenlétét, áldását és mindazt a gazdagságot, ami ezzel jár. Benedek pápa hangsúlyozta: sohasem szabad a szomorúság börtönébe zárkózni. Az időseknek ugyanis megadatott a hosszú élet ajándéka. Ebben a korban is jó élni még a korlátolt körülmények ellenére is. A szentatya arra buzdította a jelenlévőket, hogy arcukon mindig tükröződjön Isten irántuk érzett szeretetének öröme.

A Bibliában a hosszú élettartam Isten áldását jelenti, olyan ajándék, amelyet értékelni kell és értékké kell tenni. A profitorientált társadalom ezt nem mindig látja így, nem tartja produktívnak az időseket, akik kirekesztve, magányosan élnek. A családoktól az intézményekig mindenki részéről nagyobb elköteleződés szükséges annak érdekében, hogy az idősek saját otthonaikban tudjanak élni – hangoztatta a XVI. Benedek. Ugyanis az életbölcsesség, amelynek hordozói, a társadalom gazdagságához járul hozzá. A társadalom az alapján is értékelhető, hogy hogyan bánik az idősekkel, és a közéletben milyen helyet biztosít nekik. Aki az időseket támogatja, az életet támogatja, aki befogadja őket, az életet fogadja be – figyelmeztetett a pápa.

Hangsúlyozta: amikor az élet törékennyé válik, attól még nem veszít méltóságából és értékéből. Az emberi fejlődés és nevelés sem igazi akkor, ha nem jön létre termékeny kapcsolat az idősekkel. Az idős emberek élete nyitott könyvként szolgál, amelyben a fiatalok értékes tanácsokra lelhetnek életük során – magyarázta a szentatya.

Az idős pápa végül ezekkel a szavakkal búcsúzott: „Megfiatalodva és megerősödve térek haza erről a látogatásról”.