Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Harmadik alkalommal szer­vezett lelkigya­kor­latot szen­ve­délybetegeknek és hozzá­tar­to­zóiknak a Caritas KI-ÚT kon­zultációs programja közösen a ma­gyarországi Katolikus Al­ko­­holistamentő Szolgálattal.

A KASZ lelkésze, Fazekas György vezetésével november 1–4. között Csíksomlyón (a Szent Ferenc Alapítvány égisze alá tartozó) Szent István Gyermekvédelmi Központban tartották a szabadító lelkigyakorlatot 35 személy részvételével, akik Erdély 11 településéről érkeztek. Fazekas György a XVI. Benedek pápa által meghirdetett hit évéről és a Szentháromságban való hitről beszélt. A szerető Atya, aki megteremtett, egy boldog és teljes életet álmodott meg rólunk. Ő úgy szeret minket, ahogy vagyunk. Életünk folyamán sokszor eltévelyedünk, irányt tévesztünk. Jézus azért jött, hogy elmondja, szeret, sorsközösséget vállal, a barátunk. Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt. Az alkoholbetegnek is meg kell halnia a régi életének, el kell hagynia az ivást, hogy feltámadhasson a józan életre. Ahhoz, hogy az italt elhagyhassa, szükség van arra, hogy elsirassa, elgyászolja. Nehéz felfogni, hogy „én alkoholbeteg vagyok”, idő kell, a mélypontra kell eljutni. A megbocsátás nagy szerepet játszik a gyógyulás útján. A megbocsátás az a változási folyamat, amelynek során az egyén legyőzi a megbántottságából eredő jogos haragját, bosszúságát, elengedi azt. Három személynek kell megbocsátani: Istennek, önmagamnak és embertársaimnak. A józanság útja addig nem tud eljönni, amíg nem bocsájtok meg. Akire haragszom, az megkötöz és fogva tart, nem vagyok szabad sem én, sem akire haragszom.

A Kis-Somlyó aljában elvégezett keresztutat Fazekas György írta az alkoholista szenvedéseiről, benne volt a 15. stáció, a feltámadás is, azaz az új, józan élet lehetősége. Az ígéret földjére minden függő betegnek lehetősége van belépni, ha Isten mellett dönt, átadja az életét, és elhiszi, hogy van szabadulás. A záró szentmisét Tamás József segédpüspök jelenléte tette felemelővé. Homíliájában kiemelte: nálunk is nagy szükség van erre a szolgálatra, s megköszönte a KASZ munkatársainak áldozatos munkáját. A lelkigyakorlat az elmélkedések, szentmise, csoportbeszélgetés mellett egyéni beszélgetésekre is lehetőséget adott. A három nap alatt látni lehetett a feltöltődött emberek arcán a hálát és szeretetet, amelyet egymástól és a jó Isten kegyelméből kaptak.