Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A gyergyószentmiklósi Szent István-templomban a helyi plébános, Bartos Károly kezdeményezésére a vasárnapi 11 órás szentmisék alkalmával élő tanúságtételekre kerül sor. XVI. Benedek pápa Porta fidei című apostoli levele kimondottan felhívja az egyházi közösségek, liturgikus csoportok figyelmét, hogy a hit évében különösen jó alkalom adódik arra, hogy az egyház ma élő tanúságtevőket állítson elénk a hitben való megerősödés vonzó példájaként.

Legutóbb a november 18-i nagymise igehirdetése keretében a 90 éves Vas Józsefné tett meggyőző tanúságot az isteni gondviselésbe vetett mély bizalmáról. A 24 unokának és 35 dédunokának örvendő nagymama a nélkülözések és viszontagságok közepette, egy percig sem torpanva meg, az anyaságot hősies áldozatvállalással élte meg. Juliánna néninek olykor szembe kellett néznie az ismerősök, szomszédok kifogásaival, bírálataival, de ennek ellenére büszkén vállalta a klasszikus értelemben vett anyai hivatást. Lelkesen buzdította ez alkalommal is a fiatal édesanyákat, hogy a jelenlegi társadalmi beidegződéseket félretéve ne féljenek elfogadni a gyermekáldást, hiszen a nagycsaládban élve tudjuk igazán megtanulni a békés együttlétet.

Bartos Károly plébános fontosnak tartja, hogy az egyházközség továbbra is szívügyének tekintse a Krisztus erejéből táplálkozó hősies lelkek vonzóvá tételét a gyergyói hívek körében.