Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Lelkipásztori nap Nagybányán 

A Boldog Scheffler János Egyházközösségi Otthon adott helyet november 10-én Nagybányán az esperességi szintű lelkipásztori nap programjainak. A rendezvényen családosok, egyedülállók és fiatalok, plébánosukkal együtt vettek részt, hogy a misszió családban megjelenő lehetőségeiről gondolkodjanak.

A programot Lieb József esperes nyitotta meg, köszöntve a résztvevőket és kiemelve a misszió lényegét: „Ugyanazt a tanítást, amit Jézus adott, új lelkesedéssel, új környezetben és kifejezéssel próbáljuk megjeleníteni. Tudjuk, hogy a misszió azt jelenti, küldetés. Az egyház egész történelme folyamán gyakorolta, feladatot adva mindenkinek az örömhír továbbadásában. A misszió éve kezdetén a kerületi atyákkal megbeszéltük, hogy a családoknál kezdjük a misszionálást, a társadalom és az egyházközösség legkisebb sejtjénél. Keresztény gondolkodásban szeretnénk átformálni a családokat. Az első alkalommal ezért az egyház családról szóló tanításáról beszéltünk, majd az idősek szerepéről, fontosságáról ezen belül, most pedig tovább szeretnénk vinni a gondolatot, és a gyermekvállalás, valamint a nevelés aspektusait vizsgálnánk meg.”

Ennek megfelelően Szmut­ku Róbert, a nagybányai Krisztus Király egyházközösség plébánosa a gyermekáldás el­fogadásáról, a befogadásról és a nevelésről beszélt. Előadásának első részében megvizsgálta, mit is jelent a keresztény házasság, később az egyház tanítását tárta fel az élet elfogadásával és védelmével kapcsolatban, a harmadik részben pedig a gyermekvállalás ellen felhozott leggyakoribb kifogásokat vette leltárba. Mint kiemelte, hit kell a házassághoz, hit kell a gyermekek elfogadásához, de a misszió is hittel kezdődik. „Az, hogy a mai fiatalok nem vállalják a gyermekáldást, az összefüggésben van a saját hitetlenségükkel. Hit nélkül nem lehet vállalni az életet, nem lehet kitartani egymás mellett. Akinek van hite, az tudja, hogy Isten mindenről gondoskodik: a mező liliomairól, az ég madarairól. Akkor épp az emberről ne gondoskodna?”

A második előadásban Istvánfi Szilárd, a nagybányai Szentháromság plébánia segédlelkésze beszélt a szülő felelősségéről a gyerekek nevelését, vezetését illetően: „Ahhoz, hogy szeretetteljes, őszinte és jellemes gyermekeket nevelj, nem kell visszaélj szülői tekintélyeddel. Sőt, minél kevésbé élsz vissza, annál inkább tudod fegyelemben, az Úr útmutatása szerint nevelni őket – ahogy az efezusi levél is írja. Gyermekeid számára te vagy az első lecke arról, hogy ki Isten. Istent azért szeretjük, mert ő előbb szeretett minket. (1Jn 4,19) Jó lenne, ha a Lélek gyümölcseit modelleznénk gyermekeinknek, mert az megismerteti velük, milyen Isten.”

Délután csoportbeszélgetésekkel folytatódott a rendezvény, az előadások alkalmával megfogalmazott kérdésekről beszélgettek a résztvevők, majd közös imát követően tértek haza.