Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt csíkkarcfalvi vártemplom felújítása annyira előrehaladt, hogy várhatóan a karácsonyt már ott ünnepelhetik a hívek. A kivitelezők az épület padlózatán, illetve a külső térrendezésen dolgoznak. A polgármester, Gábor Tibor reméli, hogy a határidőt sikerül tartani. A községi elöljáró azt is elmondta, a központi költségvetésből finanszírozott beruházásnak nem volt része a toronyóra és az orgona felújítása. Ezeket a helyi közösség körében végzett gyűjtésből, valamint a polgármesteri hivatal, a helyi közbirtokosságok adományaiból újítják fel. Az orgona teljes felújítása csak a 2013-as búcsúünnepre lesz kész. A karcfalvi vártemplom jelenlegi orgonáját 1893-ban Rancz János akkori plébános ajánlására szerezte be az egyházközség. Az új orgona elkészítésére a környéken addig nem ismert pécsi orgonaépítőt, Angster Józsefet kérték fel, ez volt az Angster cég 207. műve. Különlegessége, hogy az akkor már pneumatikus rendszerre áttért orgonaépítő itt mechanikus rendszerű orgonát épített. A régebbi, „Mártonffy-féle” orgonát a román betörés után, 1917 tavaszán a cseh katonák szétszedték, szétdarabolták.

Még a Kelemen Hunor által irányított Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium biztosított 3,3 millió lejes támogatást a templom felújítására. Nem mellékes, hogy a minisztériumi költségvetésből fedezett munkálatok kivitelezői csíki építkezési vállalatok, mondta a plébános, Farkas Árpád, aki örömét fejezte ki amiatt, hogy sikerül befejezni a nagy munkát. Kiemelte az egyházközség és a hívek hozzájárulását is.

A munkák során értékes régészeti leleteket is feltártak a szakemberek. Kiderült, hogy a templom 18. század végi nagyszabású újjáépítése során nagyrészt megőrződtek a gótikus falak. Gyakorlatilag a templom boltozatát emelték meg, a jelenlegi kórus mögött bővítették ki a hajót, így a gótika korából származó szentély is fennmaradt. Jelentős felfedezés a szentély egyik falán előkerült 15. századi falkép. A templomtorony külső falán egy unikornist tártak fel.