Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 47. szám, 2016. november 20.

Az új egyházi év kezdetével nem kell lecserélni a naptárt, s sokan a liturgikus év kezdetére, adventre irányítjuk figyelmünket. Akarva-akaratlanul, akárcsak az év utolsó napjaiban vagy új polgári év kezdetekor, Krisztus király ünnepekor is figyelmünk ráirányul az időre s annak mulandóságára. Az ember hol értelme használatával, hol tapasztalataira, megérzéseire alapozva megpróbálja behatárolni az időt, s ami talán ennél is fontosabb, megfogalmazni, elmondani, leírni, meghatározni azt. Mindezeknél fontosabb talán az, hogy mindig is megpróbáltuk, megpróbáljuk azt, hogy az idő fölé kerekedjünk, avagy annak urává váljunk. Ezért készülnek az időbeosztások, a mindennapi rendszerezéseink, az arra való törekvésünk, hogy kihasználjuk az időt, versenyt fussunk vele. Van, akinek szinte mindenre van ideje, van, aki sokszor arra panaszkodik, hogy „az idő pénz”, s nincs ideje semmire, de előbb-utóbb arra a következtetésre jutunk, hogy az idő számunkra megfoghatatlan s felfoghatatlan titokzatos valósága életünknek.

Panoráma

Erdélyi elöljáró a magyarországi jezsuita rendtartomány élén

Vízi Elemér csíkdánfalvi származású jezsuitát, a dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Ház vezetőjét nevezte ki november 7-én a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának provinciálisává az október 2. – november 12. között Rómában zajlott36. Általános Rendgyűlés keretében Arturo Sosa általános rend­főnök.

Az új provinciális 1974. február 24-én született. Az általános iskolát Csíkdánfalván, a líceumot pedig Gyulafehér­váron végezte. Filozófiát a gyula­fehérvári Hittudományi Főiskolán, teológiát pedig a német­országi Freiburgban tanult. Csíkdánfalván szentelte pappá 2000. július 30-án Jaku­binyi György érsek. Ezt követően három évig Gyulafehérváron érseki titkárként szolgált, míg 2003. szeptember 15-én belépett a jezsuita rendbe, ahol 2005. szeptember 6-án tett fogadalmat. Kanadában kilenc hónapos lelkivezetés-képzésén vett részt. 2008-tól a Man­réza lelkigyakorlatos központ igazgatója Dobogókőn. 2013–2014 között végezte a rendi képzés harmadik szakaszát, a terciát Dublinban, ebben az időszakban két hónapot Nepálban, Kath­manduban töltött. 2014 óta a provinciális segítője. 2015-ben tette le ünnepélyes fogadalmait.

Panoráma

Húszéves a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara

Szakmai konferenciával ünnepelte két évtizedes fennállását a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara. A november 11–13. között megrendezett konferencia a teológia mint diszciplína helyét vizsgálta a társadalomban, amint erre a konferencia címe – Teológia a társadalomért –, valamint az előadások tematikája is utalt. Vik János, az intézmény dékánja ünnepi köszöntőjében megfogalmazta a szimpózium, illetve a húszéves teológiai kar főkérdé­sét: hol áll a teológia a jelenben, és mivel kecsegteti a jövő. Ioan-Aurel Pop akadémikusnak, a BBTE rektorának ünnepi jókívánságait Rudolf Gräf rektorhelyettes tolmácsolta, hangsúlyozva az egyetem multikulturális és nyelvi sokszínűségét, amelyhez a római katolikus teológia is szervesen hozzájárult, Románia egyetlen olyan felsőoktatási intézményeként, amelyen négy teológiai fakultáns működik.

Panoráma

Tüntetés Marosvásárhelyen

Az igazságot nem az utcán szoktuk keresni, de ha mégis ezt tesszük, akkor annak súlyos oka van – mondta dr. Holló László kolozsvári egyetemi tanár, a Katolikus Státus igazgatótanácsának elnöke beszédében november 12-én, szombaton délután a marosvásárhelyi Vársétányon a Római Katolikus Gimnázium és igazgatója, dr. Tamási Zsolt József védelmére tartott tüntetésen.

Panoráma

„A próbatételben Isten nem elvenni akar valamit, hanem adni: éspedig önmagát. A próbatétel minden esetben tisztázza Istenhez és a világhoz való viszonyunkat. Aki valóban Istené, azt a próbatétel nem szakítja el tőle, hanem még jobban hozzáköti” – mondta Hajlák Attila-István kézdivásárhelyi segédlelkész a gyászolóknak, veszteségtől szenvedőknek november 12-én Csíkszeredában tartott lelkinap közel 70 résztvevőjének. A rendezvényt Nagy Zelma-Enikő szociális testvér vezetésével a Csíkszeredában működő gyászcsoport hirdetette és szervezte meg immár a negyedik alkalommal.

Panoráma

Több mint ötven pedagógus vett részt azon a valláspedagógiai képzésen, amely november 11–13. között zajlott a csíkszeredai Szent Imre ifjúsági házban. A program egy szélesebb ívű, a németországi Franz Kett által kidolgozott egységes értelemorientált valláspedagógia hazai népszerűsítését célzó projekt része. A főszervező Nemes István, a nagyváradi Posticum Keresztény Kulturális Központ programigazgatója elhivatott munkájának köszönhetően félévente lesz hasonló képzés az erdélyi, illetve a partiumi hittanárok részére. A program jól szolgálja a hitoktatás spirituális alapú megújítását, amit a hazai és a külföldi szakemberek is elsőrendű fontosságúnak tartanak. Hasonlóan gondolkodik a kérdésről a csíkszeredai képzés főelőadója, a csehországi dr. Tomas Cyril Havel (a Franz Kett-féle pedagógia terjesztésével foglalkozó közép-európai Kett intézet vezetője) és munkatársnője, dr. Eva Muronovais. A beteljesedett idő – úton karácsony felé címmel tartott hétvégi program keretében vezetett foglalkozások mindegyike a karácsonyi ünnepkör mélyebb megélésére (és megéltetésére) mutatott kitűnő példát.

Panoráma

Az Isten neve az irgalmasság című interaktív kiállításról alkotóját és szervezőjét, Kovács Imre teológust, lelkigondozót, az Áradat egyesület munkatársát kérdeztük, annak kapcsán, hogy a jubileumi év lezárására készülve, Kolozsvárra is elhozták a kezdeményezést. 

Hogyan született az interaktív kiállítás ötlete?

Panoráma

Fotó: Csúcs EndreErre figyelmezteti a Csíkszeredában, a Millenniumi-templom és a Szent Kereszt-templom közötti téren állított hősök emlékműve az arra járókat. November 11-én avatták fel a Bogos Ernő műépítész tervezte és Pap Emil kézdiszentléleki kőfaragó, illetve Barabás István kivitelező készítette alkotást.

Panoráma

Élményekben gazdag utazáson vehetnek részt a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum azon diákjai, akik a Tedd O:DA társadalmi vetélkedőre váltottak jegyet. A X. A és X. C osztályos tanulókból álló csapat (Barabás Boglárka, Dávid Róbert, Diósi Marika, Pápai Krisztián, Tenczler Gergő és mentoruk, Kor Erika) kirándulása szeptember 21-én vette kezdetét, s a napokban utolsó állomásához közeledik.

Egy falat a léleknek
  • Ma a keresztény vértanúk vére másért kiált, mint Ábel vére. Nem bosszúért és büntetésért kiált, hanem bocsánatért és kiengesztelődésért.
  • A vértanú tanúságtevő és példa. A szeretet tanúja, a hit, a teljes önátadás példája mindazok számára, akik megnyílnak az irgalmas és igaz Istennek.
  • Ismétlem: csak azoknak, akik megnyílnak az irgalmas és igaz Istennek. Mert az esztelenek szemében ők csupán holtaknak tűnnek, de valójában az igazak lelkei békében vannak.
  • A vértanúk annak jelei, hogy Krisztus él és mindig jelen van közöttünk. Isten irgalmas szeretete látható és tapintható módon nyilvánul meg Jézus Krisztusban azok számára, akik követik őt. Mert Krisztus szava igazság és élő bizonyosság: „Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig” (vö. Mt 28,20).

Pitypang

Pantomim-előadás gyerekeknek

Márton-napkor jóízűt lehet falatozni, vigadozni, az adventi böjt előtt utolszor. Régen, amikor az advent tágabb körben, többeknek volt a karácsonyi készület ideje, s még nem öltöztettek mindent előre, idejekorán ünnepi díszbe, ekkor lakomákat, bálokat, vásárokat rendeztek, táncos mulatságot sokféleképpen elkészített libafogásokkal, újborral.