Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 47. szám, 2014. november 23.

Különleges érzés így, közvetlenül az elnökválasztás után Krisztusról mint királyról elmélkedni. A választások kapcsán sok indulat és gondolat kavargott a médiában és a valós életben is: ki gúnyosan, ki ellenségeskedve, ki rezignáltan, ki reménykedve, de valamilyen módon mindenki lereagálta az eseményeket. A nép javát szolgáló változást (majdnem) mindenki szeretné, de tenni érte legalább az elgondolkodás, megkülönböztetés, döntés és választás szintjén már kevesebben akartak. Most pedig kérdés: mi következik ezután? Megváltozik-e körülöttünk a világ, és ha igen, mitől és hogyan?

Mai világunkban kampányolnak, akik az ország élére szeretnének kerülni: ígérgetnek, csalogatnak, és a választások után dől el, mi valósul, valósítható meg a kecsegtetésekből… Krisztust földi életében királlyá akarták tenni, amikor a kenyérszaporításkor jóllakatta a népet, de ő eltűnt közülük, visszament a hegyre egyedül, imádozni (ld. Jn 6,15). Királyságáról pedig akkor és úgy volt hajlandó nyilatkozni, amikor és ahogyan legkevésbé gondolták volna: Pilátus előtt elmondva, hogy az ő országa nem ebből a világból való, és azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról (Jn 18,33–37). Ezek után pedig életét adta az „ellene szavazó”, köpönyegforgató népért…

Panoráma

Jakubinyi György érsek körlevele a Szent Erzsébet-napi gyűjtésről

Az egész életükben becsülettel dolgozó és gyerekeiket felnevelő idős és különböző betegségekkel küszködő emberek utolsó éveikben sokszor ide-oda költöző, nemkívánatos személyekké válnak.

Ahogy közeledünk a matuzsálemi korhoz, egyre kevéssé béklyóz már le a földi lét. A lelkünkkel egyre inkább képesek leszünk úgy repülni, ahogy kisgyermekkorunk legszebb álmaiban tettük egykoron. A szép öregkor egy helyesen leélt élet legnagyobb ajándéka. Természetesen mindez nem akarja azt a hamis illúziót kelteni, hogy az időskor az örömök teljességét hozza el. Valaki egyszer találóan fogalmazta meg ezzel kapcsolatban: „Tudod, fiam, amikor fiatal voltam, rengeteg volt az energiám. Csak sajnos nem tudtam azt, hogy mire használjam. Most, hogy megöregedtem, már nagyon tudom, hogy mit kellene tennem. De már sajnos nincs hozzá energiám.” Az időskor nemcsak a lelki kiteljesedést, hanem a lehetőségek beszűkülését is magával hozza. Ez a beszűkülés együtt jár a felelősség csökkenésével, s ehhez adódik még a fizikai meggyengülés is…

Panoráma

November 12-én alkotmányellenessé nyilvánították az iskolai hitoktatás jelenlegi formáját, így a közeljövőben módosulni fog a hittanra íratás procedúrája hazánkban. Az eddigi gyakorlat szerint az iskolai hittanóra minden olyan tanuló számára kötelező, akinek szülője vagy gyámja írásban nem kéri az arról való leíratást. Ez az évekig fenntartott megoldás ellenkezik a lelkiismereti szabadságot hirdető Alkotmánnyal, amely 29. cikkelyének 6. bekezdésében kimondja: a szülőknek és hivatalos gyámoknak joguk van eldönteni, hogy saját vallásos meggyőződésüknek megfelelően részesítsék oktatásban gyermekeiket. Az eddig érvényben lévő gyakorlat ellen az Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR) nevű humanista egyesület 2011 óta folytat kampányt, és az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke, valamint több magánszemély és civilszervezet is nehezményezte, de a kérdés végső eldöntéséhez mégis egy buzăui tanár, Emil Moise adta az indító lökést. Az általa megfogalmazott alkotmányossági kifogás alapján ugyanis a buzăui bíróság az Alkotmánybíróságtól kért jogorvoslatot a témában. Az Alkotmánybíróság végleges és általánosan érvényes döntése értelmében tehát alkotmányellenesnek mondták azt a gyakorlatot, amely szerint kérvényezni kell az olyan óráról való kiíratást, amelyikre a gyerek be sem iratkozott. A törvény Alkotmánnyal egyező alkalmazása az lenne – sugallta a taláros testület –, ha a szülők vagy gyámok kérvényeznék gyermekük részére a vallásos nevelést az iskolában.

Panoráma

Tamás József püspököt százéves édesanyja és testvérei is köszöntötték. Fotók: Csúcs MáriaA székelyföldi magyar katolikus közösség megmaradása és megerősödése érdekében végzett kimagasló egyházi és lelki szolgálata elismeréseként adományozta a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést Tamás József püspöknek Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. A rangos elismerést Zsigmond Barna Pál főkonzul adta át Csíkszeredában, november 12-én, az éppen 70. születésnapját ünneplő egyházi elöljárónak.

A kitüntetés átadási ünnepségét meglepetésként szervezte meg Magyarország székelyföldi főkonzulátusa. Tamás József püspököt születésnapi ebédre hívta meg Zsigmond Barna Pál főkonzul, és arra kérte, hogy előtte konzul társához is menjenek be. 

Panoráma

Meggyőződésem szerint országszerte nagyon sok katolikus hívőnek – és nemcsak – él emlékezetében Ferenc Ervin ferences atya gerinces emberre valló egyenes, aszkéta alakja. Személye ismét a figyelem középpontjába került, mert november 3-án, a budapesti Országházban megtartott ünnepségen Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty József Társaság ügyvezető elnöke a társaság által adományozott rangos emlékéremben részesítette. A kitüntetésben azokat a személyiségeket részesítik, akik életük példájával Mindszenty bíboros hitvallását szolgálják.

Panoráma

Előadás a Katolikus Akadémián

Kiss Ulrich jezsuita tartott előadást november 13-án a Katolikus Akadémia keretében a kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar dísztermében. Az Egyház és pénz: Isten fizesse! címmel meghirdetett előadás számos (nem csupán) kolozsvári érdeklődőt vonzott.

Az előadót Nóda Mózes docens szellemesen a jezsuita blogján, a világhálón olvasható szövegével mutatta be: „Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketingasszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egyetemi szakkollégium rektora. Kamaszkoromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kisch és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött: az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany, és végső soron ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!”

Panoráma

Fotó: caritas-ab.roKinőtték a templomot, iskolát...

Kiss Róbert: Amikor ide kerültem tanítani, 230-an voltak, most 500-ra nőtt a létszám.

Márkus András: Érdekes a szaporulat története is. Olyan országból származnak ők, ahol 12–13 éves korukban a lányok férjhez mennek, mert biológiailag érettek. Etnikailag ezt hozták magukkal. Ilyenkor már semmivel nem lehet megfogni őket. Viszont nekünk, magyaroknak pozitív példát mutatnak több szempontból is. Meg lehet figyelni, hogy a leányka 14–15 évesen férjhez ment, a legényke 16–17 éves – de nem válnak el soha, együtt maradnak. Ami nálunk, magyaroknál másként van: huszon–harmincéves korában nagy nehezen ráveszi magát a fiatalember, hogy elvegye feleségül a lányt. Megvan a nagy felvonulás néptanácsnál, egyháznál, háromszázas vendégsereggel, a nagy lakoma és két-három év múlva szétmennek csak azért, mert nem tudnak szót érteni. A cigányok együtt hordozzák az élet nehézségeit és együtt maradnak. A másik pozitívum a gyermek iránti tiszteletük és szeretetük. Az utolsó évek statisztikája: évente 60–70 közötti a keresztelések száma, és csak 15–20 a temetéseké, ami azt jelenti, évente úgy 50 személlyel gyarapodik az egyházközség. Öngyilkosság egy sem volt a telepen a 23 év alatt.

Panoráma

Mivel életükben már nagyon sokszor megtapasztalták igazságát, a fenti mottót választották a brassói bogozók a hagyományos, évente sorra kerülő Háló-találkozó számára, amelyet november 8-án, a brassó-bolonyai Szent Imre-házban tartottak. A Hálót és a benne zajló eseményeket Máthé Izabella tanítónő, az előadókat – Thuróczy György kutatót, és feleségét, Kálmán Esztert – Pál-Jakab István cégvezető konferálta be, az ifisek előadóját, György Tibort pedig Magyari Tímea egyetemista mutatta be a jelenlevőknek.

Egy falat a léleknek
  • Aki azért imádkozik, hogy jöjjön el Isten országa, az egyúttal azért is imádkozik, hogy Isten országa benne megerősödjék, beteljesedjék, hogy Isten országa számára az élete szép gyümölcsöket teremjen. Minden egyes hívő lélekben Isten uralkodik azáltal, hogy engedelmeskedik Isten jó illatú törvényeinek. Az ilyen lelkekben csak Krisztus uralkodik.
  • Azért mondjuk a legszentebb imádságban, hogy „Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod! (Mt 6,9–10), mert azt kívánjuk, hogy az ő uralma valósuljon meg, hogy csak „Isten legyen a minden a mindenben” (1 Kor 15,28).

Útjelző

Mária iskolájában 101/2.

„Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait.” Ne aggódjatok életetek miatt… – bátorít Jézus… Valahogy az élet lényegét, életünk azon pontját érinti meg ez a két szó, ahol minden gondunk találkozik, ahol minden aggodalmunk egybeolvad, kidomborodik… Ne aggódjatok… Az aggódás szétrágja a lelket.

De van, aki azt vallja: Az aggódás nem betegség, hanem az egészség jele. Ha nem aggódsz, ez azt jelenti, nem kockáztatsz eléggé.

Pitypang

Bak Sára rajzaIzge királykisasszony felkapaszkodott a lépcsőn, minden egyes lépés egyre nehezebben és nehezebben ment, nem úgy, mint fiatal, virgonc testtel.

Bekopogtatott az ajtón. Várt, úgy tűnt neki, hogy időtlen időkig várt ott, amikor végre kinyílt az ajtó, és egy magas, tetőtől talpig fehér ruhába öltözött tündér jelent meg előtte. Nem lehetett megállapítani, hogy nőtündér vagy férfitündér, arca szépséges volt, ragyogó, bőre aranyló, hangja selymes, kedves.

Hírek, hirdetések

Emlékkonferencia

Ne hagyjátok… az iskolát címmel tartottak tudományos ülést november 19-én a Debreceni Egyetem főépületében. Az emlékkonferencián, amelyet a Debreceni Egyetem Pedagógusképzési Szakkollégiuma és az MTA Nevelésszociológiai Albizottsága rendezett, Bura Lászlóra, a tudós tanárra, a partiumi magyar oktatásügy újraalapító atyjára emlékeztek. Az emlékkonferencián a BBTE három tanára, Frigy Szabolcs, Ozsváth Judit és Szabó-Thalmeiner Gabriella is előadást tartott.