Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 47. szám, 2013. november 24.

Vezércikk

Egy rendhagyó könyv került a kezembe: rendhagyó, szokatlan a mód, ahogyan felveti azokat a kérdéseket, amelyek valójában kétezer éve foglalkoztatják a keresztényeket. Nyilván ma valahogy más a tétje ezeknek a problémáknak. Richard Rohr Most. Tanuljunk meg látni a misztikusok szemével! című könyvéről van szó. Miközben a valóban szokatlan megközelítésekre rácsodálkozom, eszembe jut, hogy az amerikai ferences szerzetes munkásságának recepciója bizony meglehetősen változatos: vannak, akik rajonganak érte, vannak, akik félnek tőle, és vannak, akik elhajlással – netán eretnekséggel vádolják. Egyik táborhoz sem tartozom, és túl sokat nem is olvastam tőle, de felfigyeltem máskor is eredeti – sokszor nagyon is használható gondolataira, találó megfigyeléseire. Azt hiszem, a szerző nagyon józanul jellemzi saját magát itt is, az előszóban: „értékeimet tekintve konzervatív, megközelítésemet tekintve liberális vagyok”.

Panoráma

Mennyire idegen tőlünk ma (de nem azoktól, akinek országában alkotmányos monarchia uralkodik) a király fogalom. Sokunknak eszébe jutnak a gyermekkor meséiben szereplő jó-rossz királyok, királyfiak, másoknak a történelem, a középkor, újkor uralkodói, akiket a szó szoros értelmében vett uralkodás jellemzett, háborúk, csaták kiváltói voltak. Talán ezért nagyon furcsa első hallásra a mai ünnep: Krisztust úgy ünnepelni, mint királyt… Ha iskolába megyünk, gyerekek közé, a táblára azt írjuk: Krisztus, s megkérjük őket, mondják el mindazt, ami Jézusról eszükbe jut, nagyon kevés az esélye annak, hogy a király szó is a táblára kerüljön. Amikor Krisztust mint királyt ünnepeljük, eszünkbe kell jutnia, hogy ez egyik legfiatalabb ünnepünk, melyet XI. Piusz pápa 1925. december 11-ei Quas primas enciklikájával vezetett be. Az ünnep gyökereit azonban ott találjuk az I. nikaiai egyetemes zsinat gondolatai közt. Nem földi koronás királyként gondolták el Krisztust már akkor sem, XI. Piusz a világháború pusztításait látva a kor gyilkos hatalmai ellen egy másféle példát akart felmutatni. Nem véletlen az ünnepnap elhelyezése sem. Régebben az utolsó októberi vasárnapon tartották: Krisztus mint király győzedelmeskedik szentjeiben. Ma az egyházi év utolsó vasárnapján üljük ünnepét. A liturgikus szakemberek igyekeznek figyelmünket felhívni, hogy az év minden vasárnapján Krisztust ünnepeljük. Királyságának gondolata végighúzódik az egész egyházi éven. Királysága nem más, mint húsvét üzenete. Krisztust mint az egész teremtés királyát kell látnunk. Ma nem a világi hatalmak ellenpéldájaként kellene beszélni erről az ünnepről, hanem húsvét titkának célját kellene meglátni benne a liturgikus év végén. Annak a titoknak a birtokosát, akiről Szent Pál azt írta: „ugyanaz ma, tegnap, és mindörökké” (Zsid 13,8). E húsvéti misztérium felé kell nekünk is tartanunk… Keresztény szemmel ez az emberi lét célja.

Panoráma

Annak idején beszámoltunk a kézdivásárhelyi Pro Cantus Egyesület által 2012. november 29–30-án szervezett Kolonics István-emlékünnepségről, amelyet a nagy orgonaépítő halálának 120. évfordulójakor tartottunk. Akkor kórustalálkozó, csatószegi zarándoklat, megemlékező szentmise, sírjának megkoszorúzása, emlékkonferencia és orgonakoncert zajlott. Az ünnepség során felmerült a már évekkel korábban dédelgetett szoborállítás gondolata. Az elképzelést elhatározás és tett követte.

A Kovászna megyei és a kézdivásárhelyi önkormányzatok példás hozzáállásával, anyagi és erkölcsi támogatásával a terv megvalósult: Kolonics István mellszobra elkészült. A szobrot megalkotó szobrászművész, Vargha Mihály szintén Kézdivásárhely szülötte, így a nagy mesterrel együtt a szobrászművészt is hazahoztuk – Kézdivásárhelyen ugyanis ez Vargha Mihály első köztéri szobra.

Panoráma

November 24-én de. 10 órakor a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök ünnepélyes szentmisét mutat be, ennek keretében zárja le a tavaly október 11-én megnyitott hit évét. Krisztus király ünnepén este 7 órakor a váradi püspökség zenei különlegességre is szívesen látja az ünnepelni vágyókat: az erdélyi turnén levő Magyar Nemzeti Filharmonikusok Énekkara, Magyarország legismertebb vokális együttese a székesegyházban lép fel. Az adventi előkészületek jegyében fogant nagyszabású koncert keretében a 90 fős énekkar Liszt Ferenc, Szergej Rahmanyinov, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Csemiczky Miklós, Orbán György és Adrian Pop egy-egy nép- és egyházzenei ihletésű remekművét adja elő katolikus, protestáns és ortodox liturgikus zenei hagyományokat egyaránt felelevenítve. A koncertre a belépés díjtalan, a szervezők azonban örömmel fogadják a közönség adományait, az összegyűlt összeget a nagyváradi római katolikus székesegyház 231 éves műemlék orgonájának restaurálására fordítják.

Panoráma

Magyarázom a magyarázhatatlant. Időszerű katolikus szentírás-értelmezés címmel tartott előadást november 16-án a szatmári Scheffler János Lelkipásztori Központ dísztermében dr. Kovács F. Zsolt, a nagyváradi püspökség irodaigazgatója. A székesegyházi plébánia szervezésében megvalósuló sorozatba illeszkedő előadásában kiemelte: fontos, hogy olvassuk a Bibliát és hogy a hiteles, egyház által elismert fordítást vegyük kézbe.

Panoráma

Ritkaság Székelyföldön 

A kézdivásárhelyi muni­cí­piumi kórház udvarán Székelyföldön ritkaságszámba me­­nő eseményre került sor: ká­­polna­szentelési ünnepséget tartottak. A Szent Kamill nevét viselő aprócska egyházi hajlék a volt igazgatói irodaépületben kapott helyet.

Panoráma

Családosok találkozója Aradon 

Tudjuk-e, mit jelent szeretni és szeretetben élni, szeretetből cselekedni és irgalmasnak lenni? A dolgok közepébe vágva és a lényegére törve ez volt az a kérdés, amely bevéste magát mindazok lelkébe, akik november 9-én Aradon részt vettek a magyar nyelvű katolikus családosok lelkinapján. Közel negyvenen, felnőttek és gyerekek voltak együtt Pál József egyházmegyei családpasztorációs lelkészfelelős és Király Árpád házigazda plébános, valamint Szilvágyi Zsolt temesvári plébános szervezésében, segítők és meghívott előadók körében. Mindazok, akik nyitott szívvel és őszinte lélekkel voltak jelen, meg is kapták a választ a kérdésre, hiszen végig arról esett szó, hogyan éljük, gyakoroljuk a mindennapokban a keresztény megbocsátást és szeretetet a családban.

Panoráma

Az Állomás negyedi Szent Benedek templomban november 17-én a déli szentmisén a legszentebb áldozatot Hajdu János főesperes mutatta be, majd a Szent Erzsébet-gyűjtés kapcsán Kovács Hajnalka, a Gyulafehérvári Caritas munkatársa beszélt tevékenységükről. Tavaly az idősek megsegítésére fordították az adományokat, idén a hátrányos helyzetű gyermekeknek szeretnének segíteni.

Panoráma

A hit évének lezárása Kolozsváron 

A kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség dísztermében tartott, Az isteni szépség vonzásában. Hitünk megmutatkozása a művészetekben című rendezvénnyel zárta a kolozs-dobokai főesperesség a hit évét november 13-án. Fábián Mária, a nőszövetség elnöke röviden kiértékelte az eltelt évet, mondván, hogy sok értékes hittapasztalatot jelentett a plébánia számára. Kovács Sándor főesperes köszöntő beszédében hangsúlyozta a művészet jelentőségét a plébánia hitéletében, és ismertette mindazokat a próbálkozásokat, amelyeket a hit évében tettek és folyamatosan tesznek azért, hogy a plébániához tartozó művészi értékeket megőrizzék, gyarapítsák: a templomok restaurálása, orgonakoncertek szervezése, intenzív egyházzenei élet – illetve a jövőre vonatkozó terveket, amelyek közt szerepel egy egyházművészeti múzeum megnyitása a Szentegyház utca 4. szám alatti épületben.

Panoráma

Az Erdélyi IKE idén is megszervezi a Várom az Urat adventi zenefesztivált. A rendezvény ökumenikus, így az elmúlt évtizedben a történelmi egyházak kolozsvári ifjúsági szervezetei is részt vettek a szervezésben. A zenefesztivált első alkalommal 2001 decemberében rendezték meg. Az idei fesztiválra december 7-én kerül sor Kolozsváron, a Farkas utcai Auditorium Maximum teremben. A rendezvényre a belépés ingyenes, hogy ezáltal is több ember számára legyen elérhető. A fesztivál célcsoportja elsősorban a kolozsvári és a Kolozsvár környéki fiatalság, de rendszerint Erdély majdnem minden régiójából érkeznek fiatalok. A koncertek és a színes program mellett vásártér fogadja majd a látogatókat.

Panoráma

Az ima, tanácskozás, készülődés jegyében telt az elmúlt hét, hiszen november 16-án, Szent Erzsébet ünnepét megelőző szombaton az Egyházmegyei Ifjúsági Központ meghívására Nagyváradra látogattak az egyházmegyénkben működő gyermekotthonok lakói. Sugárzó arcok, jóságos tekintetek, biztos kezek kísérték az érkező gyerekeket a találkozóra, s bízták néhány órára kincseiket lelkes fiatalokra, akik gondoskodtak arról, hogy sok vidám percet tölthessünk együtt a nap folyamán.

Panoráma

Közönségsiker vagy boldog emlékű Márton Áron püspök egy újabb csodája? – Ez a kérdés merült fel sokakban, amikor a Vigadó Művelődési Ház kiállítóterme zsúfolásig megtelt, és még mindig érkeztek az emberek. Jöttek idősek, fiatalok, akik személyesen is ismer(het)ték, olyanok, akik csak hallottak a nagy püs­pökről.

Film

2013-ban, Nicole Holofcener rendezésében készült az Exek és szeretők (Enough Said) című amerikai vígjáték, amely a 40 éven felüliek régi és új kapcsolatainak alakulására, az újrakezdés lehetőségeire fókuszál. A film a bizalomról, az előítéletekről és az élet szeretetéről szól. Szeptember 14-én mutatták be New Yorkban. A kiváló szereposztás, helyzetkomikumok, a sziporkázó dialógusok eleve sikerre predestinálták a filmet.

Egy falat a léleknek

• Hitünk „szerzője és beteljesítője” maga az Úr Jézus Krisztus. Őrá emeljük tekintetünket! Benne beteljesedik szívünk minden vágyakozása és öröme. Benne talál választ a szenvedés és a fájdalom; a bántalmakra is őáltala vagyunk készek a megbocsátásra. Mert Krisztus által győzedelmeskedik az élet a halál üressége fölött.

• Maguk az apostolok is hittel hagytak el mindent. Hittek az Úr szavának. Hittel követték őt. Életközösségben voltak vele és engedelmeskedtek neki. Így mentek – hittel – az egész világra, mint hiteles tanúk.

Útjelző

Mária iskolájában 62. 

Ne veszítsétek el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. (Zsid 10,35) Ő hűséges… (Zsid 3,2) Hűséges az Isten, aki meghívott.” (1 Kor 1,9) A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, … hűség… (Gal 5,23) legyetek kitartók a hálaadásban… (Kol 4,2)

Csávossy Elemér SJ atya egy titokzatos és csodálatos testi-lelki kapcsolatot vél felfedezni a Szűzanya és Isten között, a szeretetnek és hálának titokzatos kölcsönösségét. A Boldogságos Szűzanya és a szerető Isten között felfedezhetjük a szeretet és a hála titokzatos kölcsönösségét.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Hetedik éve, hogy a monostori betonerdő mélyén megbúvó kisszobát nevezem otthonnak. Innen indulok útnak reggelente, s ide térek vissza remetemagányomba, amikor az eget már ezer csillag ragyogja be. Mi tagadás: ez az otthonom. De az otthonom és nem az itthonom. Az itthonom a messze, árkon-bokron, vízen és hegyen túl megbúvó ütött-kopott kisváros.

Pitypang


Új sorozatunkban olyan erdélyi magyarokat mutatunk be, akik tudományos munkáikkal, illetve utazásaikkal kiemelkedtek a kor átlagemberei közül. Az első részben Apáczai Csere János és Balázs Gábor utazásaival ismerkedhetünk meg.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
8. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail-címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Díjat nyert a Márton Áront bemutató film

A román közszolgálati televízió (TVR) az idén a Romániai Televíziós Szakemberek Egyesületének XXIII. gáláján az RTV 2-es csatornáján sugárzott, Cristian Amza által rendezett Márton Áron-filmet is díjazta. (TVR)