Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Lelkipásztori munkatársképzés Marosvásárhelyen

Ez év novemberétől ismét lehet jelentkezni a főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzésre. A képzés helyszíne Marosvásárhely, az első oktatási alkalom 2012. december 14–15. A munkatársképzés a főegyházmegyei pasztorális terv célkitűzéseit figyelembe vevő, elkötelezett, elköteleződni vágyó keresztényeket szólít meg, olyanokat, akik Istennel és az egyházzal kapcsolatos ismereteiket szeretnék elmélyíteni, az egyházi közösségek aktív tagjaiként az adott közösségben szolgálatot vállalnak. A kurzus egyben lektor- és akolitusképzés is azok számára, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek, és a feltételeknek megfelelnek. A képzés célja az említettek mellett a vallási műveltség szintjének emelése, a tudatos-öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése, a szociális, karitatív lelkület és érzékenység fejlesztése. A képzés időtartama három év, évi négy, hétvégi, tömbösített képzési alkalommal (péntek délutántól szombat délutánig). Egy-egy képzési tömb a lelki program mellett elméleti előadások, műhelymunkák, csoportmegbeszélések keretében négy témát foglal magába, ezeket négy szempont szerint vizsgálják: a szentírástudomány, a szisztematikus teológia, a diakónia és a gyakorlati pasztoráció szempontjai szerint. A rövid, 40 perces elméleti impulzusokat gyakorlati megvilágítás követi. Jelentkezni november 25-ig lehet a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda munkatársánál: Molnár Izabella (0753-869706, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), a jelentkezéshez plébánosi ajánlás szükséges. (Pasztorális Iroda)

 

Himnusz az életről Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Krisztus király plébánia hittantermében november 9-én a Háló klub vendége Orbán Ferenc volt, aki megzenésített Pilinszky-verseket adott elő. A Pro Vita Hominis Társaság november 10-én dr. Kovács Zita szervezésében az életigenlő, az élet elfogadása miatt elbizonytalanodott, kételyekkel küzdő embereket – fiatalokat – a Krisztus király altemplomba lelki napra hívta ezzel a mottóval: Az élet-, magzatvédelem hit kérdése (Szánthó András). A program a Dávid György plébános által celebrált szentmisével kezdődött, ezt követően Józsa Zsuzsanna tartott előadást Életvédő gondolatok a hit évében címmel, majd Pénzes Cecília, Bandi Mária, Doru Ildikó személyes élettapasztalatainak megosztása után tanúságtevők leveleiből tallózott Bencze Júlia és Vida Izabella. Andrei Mária rendezésében gyermekműsort is bemutattak Hajléktalan szeretet címmel. Szereplők: András Lóránd, Attl Karina, Bokor-Tóth Krisztina és Nándor, Doru Alexandra, Falka Zsombor, Kónya Tas, Tóth László, Tölgyesi Erik, Kristóf és Karola, Vida Bernadett és Nándor, Zágoni Máté. László Károly színművész Teréz anya Himnusz az életről című imáját mondta el. (J. Zs.)

 

Szenteket ábrázoló freskók restaurálása Bögözben

A bögözi református templom leginkább középkori falképei révén került a művészettörténeti kutatás érdeklődési körébe. A szakirodalom a freskókat a László-legenda legkorábbi megörökítéseként tartja számon, keletkezését a 13. század legvégétől a 14. század közepéig terjedő időszakra teszi. Jelenleg a templombelsőben a hajó nyugati és északi falát díszítik a két, vagy esetleg három periódusban festett falképek. A műemlék templom komplex restaurálási programjáról, az épített örökség védelméről november 24-én konferenciát szervez Bögözben az Új Ezredév Alapítvány. A rendezvény fő témája a bögözi református műemlék templom megújult falképeinek és a komplex restaurálási folyamatnak, valamint a további terveknek a bemutatása. Az egyházközségnek 1865 óta tudomása volt a kifestésről, de csak Csehély Adolf udvarhelyi főreáliskolai tanár figyelt fel a templom 1898-as tatarozása során az újra előbukkanó figurális ábrázolásokra. 1930-ban a nedvességtől lemálló meszelés alól előtűntek az alsó képszalag egyes jelenetei, ekkor figyeltek fel a Krisztus mandorláján vörössel írt rovásfeliratra. 1942-ben került felszínre az Utolsó ítélet, a Szent Margit- és Szent László-legenda jelenetei. A nyugati falképet 1966-ban tárták fel. 1943 novemberében készült egy restaurálási javaslat és értékbecslés, de a terveket a háborús események meghiúsították. Az Új Ezredév Alapítvány 2009 tavaszán Benczédi Sándor műemléki szakértőt kérte fel a restaurálási program vezetésére, koordinálására. A román állam, nyújtotta támogatások és az eddigi munka eredményeként mára a bögözi református műemlék templom teljes falképegyüttese megújult, és majd’ 800 év után újból eredeti pompájában tekinthető meg. (Az Új Ezredév Alapítvány közleménye nyomán)

 

Jubiláns házaspárok megáldása a nagyváradi székesegyházban

Azon nagyváradi házaspárok, akik ebben az évben ünneplik 25, 50 vagy 60 éves házassági évfordulójukat, november 18-án, vasárnap déli fél 12-kor a váradi székesegyházban tartandó szentmisén megújítják házassági fogadalmukat. A szentmise végén az egyházmegye főpásztora, Böcskei László püspök külön áldásban részesíti őket. (A váradi püspökség titkársága)

 

Szent Erzsébet-gyűjtés a váradi egyházmegyében

A Caritas Catholica folyamatosan bővítette szociális szolgáltatásait, melyekkel segíti a rászorulókat, nagycsaládosokat, egyedülálló betegeket, időseket, szellemi és mozgássérülteket, roma közösségeket. A nagyváradi egyházmegye katolikus templomaiban a Szent Erzsébet-gyűjtés november 18-án lesz. Az adományokból befolyt összeget a Caritas olyan tevékenységekre fordítja, amelyek célja az idősek, betegek aktivizálása, minél önállóbb életük elősegítése, hogy elkerüljék az elmagányosodást, a társadalmi elszigetelődést, az állandó ápolás, felügyelet szükségességét. (A váradi püspökség titkársága)

 

Szent Cecília-orgonakoncertek Kolozsváron

Szent Cecília tiszteletére Rómában már a 4. században bazilikát építettek. Ez bizonyítja, hogy jelentős szentje volt a keresztény ókor egyházának. Kultusza elterjedt vértanúsága története révén, amely úgy mutatja be őt, mint a keresztény nő példaké­pét, aki a szüzességet választotta, Krisztus szeretetéért vértanúságot szenvedett. Cecília az egyházi ének és zene védőszentje. Novemberben az ő tiszteletére az orgonakoncert-sorozat VIII. év­adja kezdődött, a kolozsvári Szent Mihály-templom 18. századi Johannes Hahn-orgonáján több mint fél évezred muzsikája csendül fel novemberben hétfőn esténként 7 órától. A belépés ingyenes, az önkéntes adományokat az orgonaegyüttes javítására fordítják. November 19-én Windhager-Geréd Erzsébet koncertezik. A hangversenysorozat záró eseménye november 26-án lesz, ekkor Erich Türk orgonál, műsorán a kolozsvári Ruzitska György orgonaművei szerepelnek. (Potyó István)

 

Káptalani szentmise a Vártemplomban

November 18-án du. 4 órakor a váradi székeskáptalan tagjai a jelen levő papokkal és hívekkel esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmisét Lőrincz Ottó kanonok, nagyszalontai plébános mutatja be. (A váradi püspökség titkársága)

 

Szent Erzsébet köténye

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonainak és a bélfenyéri Szent Miklós Kollégiumnak a lakói november 17-én, Szent Erzsébet ünnepe előestéjén az Egyházmegyei Ifjúsági Központ meghívására Nagyváradra látogatnak. A Szent Erzsébet köténye program keretében du. 2 órától Böcskei László püspök szentmisét mutat be a székesegyházban, majd közös kézműves-foglalkozást tartanak a Kanonok sor 13. szám alatt. (A váradi püspökség titkársága)

 

 

Pályázati felhívás 

A Vasárnap hetilap a közelgő új egyházi év és a téli ünnepek kapcsán bélyegtervező pályázatot hirdet kis- és középiskolás diákoknak.

A lap szerkesztősége három témakörben vár A4 méretű, kézzel rajzolt, színezett bélyegterveket: advent, karácsony és vízkereszt.

A beküldött alkotásoknak tartalmazniuk kell azokat a jellegzetességeket, amelyekkel a postai bélyegek rendelkeznek. (Az ország, illetve a pénzegység lehet kitalált, esetleg feltüntetésétől el is lehet tekinteni, de a bélyegekre jellemző cakkos széltől nem.)

A pályázók nem kötelesek mindhárom témakörben készíteni bélyegterveket.

A legügyesebb alkotásokat a lap folyamatosan közli, illetve az alkotójukat korcsoportonként jutalomban is részesíti.

Beérkezési határidő: 2012. november 23. (adventi témakör) és 2012. december 12. (karácsony és vízkereszt témakörök).

Eredményhirdetés mindkét témakörben 2013 januárjában várható. Addig is a beérkező alkotásokat az ünnepköröknek megfelelően a lap folyamatosan közli.