Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Ki a hiteles? Akinek nem kell erővel bizonyítania, akinek nem kell másnál hangosabban mondania, mert belőle beszél hangosan valami.

Ismertem valakit, aki büszke volt arra, milyen tudatos. Komoly volt munkájában, és mindig mindenen elgondolkodott – így mondta ő. Minden jelentősebb eseményről leírt előbb egy féloldalnyit-oldalnyit, utána meg, miután papíron levonta a következtetéseket, másoknak is elkezdte magyarázni, hogyan kapcsolódik össze minden mindennel a világegyetemben. És hogy ennek milyen morális következményei vannak. A végén nem állta meg, hogy hozzá ne tegyen néhány tanító célzatú gondolatot a tudatos életről. Sokszor hallgattam őt beszélni. Ilyenkor szinte égett, olyan boldog volt, hogy taníthat. Mi tagadás, engem is magával ragadott ez a láz, ez az öntudatos bölcsesség, hiszen ki ne akarna részesülni, akárcsak a közelében lenni egy ilyen megvilágosító erőnek?

Évekkel később újra találkoztam vele. Arca zavartnak tűnt, fejét jobbra-balra forgatta. Félek, azt mondta. Nem értem, miért ért el engem a baj, amikor én minden ellenszerét ismertem? Félek, már nem látom az összefüggéseket, mert egyszer egy szem leszaladt a harisnyámon. Azóta nem egész a világ. – Elszomorodtam, kedvem lett volna megfogni és elvezetni egy néma bölcshöz, egy világtalan megvilágosulthoz, hogy békét találjon. De nem ismertem ilyent. Ott álltam vele, Isten tudja meddig, szótlanul.