Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

 • Hiteltelen Isten országának hirdetése olyan ember részéről, aki világias, testi módon él. Üres beszédeket, kidobnivaló, hervadó szóvirágokat mond, magazinjellegű tudósításokat, cikkeket ír, melyekben minden van, csupán az élet lehelete hiányzik belőlük.

• Vannak áldozatkész, „vallásos” emberek, kiknek életéből még mindig hiányzik valami: a megtért ember. Ezek az emberek ugyan nem követnek el nagy bűnöket, csak éppen reggeltől estig saját akaratukat, érvényesülési vágyukat, kedvteléseiket keresik. Teljesen idegen tőlük az alázat, a szép, tiszta, krisztusi élet. Nem véletlen tehát, hogy Isten országáról, Krisztusról való tanúságtevésük teljesen hiteltelen.

• Már annyira beépült életükbe az Isten nélküli, istenellenes felfogás, hogy már észre sem veszik, mennyire méreggel teli az anyagi és szellemi javakhoz való viszonyulásuk. Pedig tudniuk kellene, hogy csak azoknak a szava hiteles, akik nap mint nap egyértelműen ellene mondanak a világ szellemének.

• Az ellentmondás nem a konditermekben vagy a drága fogyókúrákban keresendő, hanem az idő haszontalan elfecsérlésének a felszámolásában, az állandó mértéktartásban, az odaadó munkában.

• A lélek egészségének, a lelkiismeret épségének a jele a bűnbánat. A bűnbocsánat elfogadása által jutunk el az örömhírre, az evangéliumi, békés lelkületre.

• Hitélet, hitvalló, tanúságtevő élet csak ott van, ahol korábban már háromszorosan ellene mondtak a világ fejedelmének, ahol befogadták Isten irgalmát, és aszerint élnek. Tehát az evangéliumot csak a már megtért és állandóan megtérő emberek tudják hitelesen hirdetni!