Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma


Lelkipásztori munkatársképzés a gyulafehérvári főegyházmegyében 

A főegyházmegyei zsinat által hangsúlyozott egyházépítési feladatokat a papok egyedül nem tudják megfelelően ellátni még tömbkatolikus vidékeken sem. A szórvány pedig hamarosan papok nélkül marad, holott épp ott a legfontosabb eszköz a jelenlét. Igény van a felnőtt, öntudatos katolikusok részéről az egyházépítő munkába való bekapcsolódásra, ez állandó kihívás elé állítja a papot és a hívőt egyaránt. Sok lelkes hívő készségesen segítene, de nem tudja, hogyan, vagy nem érzi ehhez elég képzettnek magát.

A főegyházmegyei zsinat határozott útmutatást ad a munkatársképzésről, rendelkezéseket, javaslatokat fogalmaz meg az akolitusi és lektori szolgálat bevezetéséről, főfoglalkozású lelkipásztori kisegítők alkalmazásáról, ezek sajátos hivatásképéről, a liturgiában jártas szakemberek képzéséről, s arról is, hogy a világi lelkipásztori munkatársaknak külön képzésben kell részesülniük. E feladatoknak kíván eleget tenni a főegyházmegyei pasztorális bizottság Portik Hegyi Kelemen titkár vezetésével, illetve a GYEPI. Olyan felnőtt munkatársakat kívánnak képezni, akik a (szórvány)közösségek megmaradásában segíthetnek. Az első képzési ciklust Gyergyószentmiklóson szervezték 2010 és 2012 között, a 30 résztvevő többsége tömbkatolikus közösségekben dolgozik, kilenc akolitusi, három lektori szolgálatra készül, a nők mindegyike plébániai munkatársi képesítést kap. A végzettek a képzés legnagyobb pozitívumaként a résztvevő-centrikusságot, a családias légkört jelölte meg, továbbá azt, hogy a képzés három éve alatt a résztvevők igazi közösséggé kovácsolódtak.

Jitianu Liviu, a képzés egyik szervezője és előadója kérdésünkre elmondta:

Jó volt látni, hogy vannak olyan világi krisztushívők, akik a formális keret nélkül, egyházias érzékből részt akarnak venni az egyházépítésben, a keresztény közösség belső strukturáltságát akarják megélni. Szép volt teológiai érdeklődésüket látni. A bejelentkezettek létszáma meghaladta a 40-et, mindig sok kérdést tettek fel, és nagyon jó beszélgetések alakultak ki. A kurzus a maga egészében a II. vatikáni zsinat hosszan kinyújtott karja: ebből a tiszta forrásból táplálkoztak a kurzuson részt vevők, és részben a főegyházmegyei zsinat anyagából.

A szervezők a következő képzési ciklusban térben is közeledni akarnak a szórványhoz, a szórványban dolgozókhoz, ezért Marosvásárhely a választott helyszín, ahol Oláh Dénes főesperes nagyvonalú hozzáállásával erre lehetőség nyílik. Itt is olyan munkatársak képzésére fordítanak figyelmet, akik a helyi közösségekből jönnek, a közösség támogatásával végzik a képzést, majd oda mennek vissza dolgozni.

Jitianu Liviu az újabb képzési folyamatról elmondta:

A most Marosvásárhelyen kezdődő hasonló képzést olyanoknak ajánlom, akik vágynak a sajátos hitkultúra elsajátítására, amely a globalizáció szerkezetét ragadja meg, amint az beleér az ember magatartásába, életvitelébe. Szakítva a kényelmes hagyományos vallásossággal, a képzés végén a résztvevőkre az elköteleződés, a lelkesedés lesz jellemző. Az egyház közösségi hittapasztalattá válik. Olyan közösségi hitcsíra, amely egy kiegyensúlyozott életdialógust szülhet meg a szolgálati papság és a világi krisztushívők között. Ebből jövőkép is adódik, a jövő egyháza szervezetileg is ezt: a kommunió egyházát jelenti. (GYEPI)