Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Egyházi alkalmazottak találkoztak Nagyváradon 

Krisztus egyházának szolgálata, egymás felkarolása és a játékos lelkület volt az a három gondolat, amelyre Böcskei László püspök hangsúlyt fektetett beszédében, amellyel az alkalmazottak egyházmegyei találkozójára érkezett vendégeket köszöntötte Nagyváradon a püspöki palota dísztermében.

November 10-én ugyanis második alkalommal szervezte meg a váradi püspökség az egyházi alkalmazásban levő munkatársak találkozóját, amelyre több mint száz ember – alkalmazott, önkéntes, plébános – érkezett az egyházmegye területéről. Ti Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai (1Kor 12,27) – e mottó jegyében Kovács F. Zsolt irodaigazgató bemutatta az egyháznak mint intézménynek a működési struktúráját, a világegyház és az egyházmegye felépítését. A püspökség alkalmazottai fogadták a résztvevőket, lehetőséget nyújtva számukra arra, hogy betekintést nyerjenek a püspöki hivatal életébe, az ott folyó munkába. Az egyes munkakörök bemutatását és a kiscsoportos beszélgetéseket követően közös szentségimádáson imádkoztak a résztvevők az egyházi alkalmazottakért, az egyházközségek tagjaiért. Az ízletes ebéd után a főpásztor megköszönte a résztvevők eddigi áldozatos munkáját, és XVI. Benedek pápa szavaival bocsátotta őket útra: Szükség van arra, hogy erős egyházias elkötelezettség éljen bennünk az új evangelizációra, mert csak így fedezhetjük föl a hit örömét és a hit továbbadásának éltető erejét. (XVI. Benedek: Porta fidei, 7.)