Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Márton Áronról a Katolikus Akadémián 

Második előadását tartotta a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara szervezésében működő Katolikus Akadémia november 8-án. A meghívott előadó, dr. Kovács Gergely egyházjogász, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora „Világító jel legyen” címmel átfogó betekintést adott a mártírok, hitvallók boldoggá, illetve szentté avatása témájába. Előbb történeti áttekintést nyújtott, majd a procedúra lépéseit ismertette: az első az egyházmegyei, ezt a római, illetve szentszéki szakasz követi. Minden esetben a feltételezett szent elhunyta után legalább öt évnek el kell telnie, mielőtt az ügyet elkezdhetnék. Márton Áron perének eddigi lépéseit is ismertette a közönséggel, jelezve, hogy a folyamatban levő eljárást titoktartás kötelezettsége övezi.

A posz­tulátori munka összetettségét ecsetelte, méltatta elődje, Szőke János tevékenységét, és kiemelte: ő maga meggyőződéssel hiszi, hogy a hitéről a viharos időkben, megpróbáltatásokban hűségesen tanúskodó nagy püspök valóban szentként élt. Bizalomra és türelemre intette a hallgatóságot, amikor elmondta, hogy Márton Áron pere a megfelelő mederben folyik. A folyamat sikere részben tőlünk is függ, attól, mennyire élő körünkben a tisztelete. Minél jobban megismerjük Márton Áron püspök életművét, s ezáltal egyre jobban felismerjük életszentségét, annál jobban előremozdítjuk az ügyet, elsősorban ha példájára mi is szilárdak vagyunk a hitben, s ha Istenhez Márton Áron közbenjárásáért imádkozva folyamodunk. Márton Áron emberi példája valóban jel mindannyiunk számára.

A jó hangulatú előadás nyomán több kérdés is felmerült, valamint a jelenlevők közül olyanok, akik személyesen ismerték: Kovács Sándor főesperes, Jakab Gábor pápai káplán, Farkas Zoltán mérnök (Erőss Alfréd unokaöccse) személyes tanúságtételeit is meghallgathatták a jelenlevők. 

A Katolikus Akadémia következő előadását Nóda Mózes teológiai előadótanár tartja november 22-én A zsinat utáni liturgia – visszatérés a(z élő) forrásokhoz címmel.