Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés programjának köszönhetően a háromkúti gyerekek folytathatják iskolai tanulmányukat, mely hozzásegíti őket szakmai előmenetelükhöz. A diákok ingázását a Communitas Alapítvány is támogatja.

Háromkúton 2004-ben indult az első, a Caritas által működtetett falugondnoki szolgálat, és ez azóta is működik. A szolgálat célja: a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a köz-, valamint szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

Minden továbbtanulni vágyó gyermek 11 éves korától Gyergyószentmiklóson, Gyi­mes­fel­ső­lokon, illetve Gyer­gyó­szár­hegyen jár iskolába, mivel a faluban csak általános, elemi (négyosztályos) iskola van.

A település esetében halmozottan hátrányos helyzettel állunk szemben, ugyanis az alapvető szociális szolgáltatások, intézmények hiánya mellett közlekedési, infrastrukturális problémákkal is találkozunk, az úthálózat rossz állapota és a tömegközlekedés teljes hiánya miatt. Télen a havazások miatt sokszor hetekre járhatatlanná és teljesen elszigeteltté válik a település. Ezeknek a problémáknak a leküzdésére és megoldására törekszik nap mint nap a háromkúti falugondnok a rendelkezésére álló kisbusz segítségével.

A leggyakoribb tevékenységek szállítással kapcsolatosak (ügyintézés, bevásárlás, orvoshoz, gyógyszertárba való szállítás stb.). Tömegközlekedés és más közlekedési forma hiányában a falugondnok oldja meg a diákok szállítását is a különböző tanintézmények kollégiumaiba. Általában kéthetente felváltva járnak haza a diákok a különböző kollégiumokból, egyik hétvégén a Gyergyószentmiklóson és Szárhegyen tanuló diákok, másik hétvégén pedig a Gyimesfelsőlokon tanuló diákok.