Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Kárpát-medencei Háló-találkozó 

Sikerrel járni – Istennel járni a saját lábunkon – ez volt az idei Kárpát-medencei Háló-találkozó mottója. A találkozót Nagyváradon rendezte a Háló, a magyar katolikus közösségek hálózataként működő mozgalom október közepén.

A nagyváradiak hagyományosan ötletben és vendégszeretetben gazdag házigazdái a Kárpát-medence bogozóinak. A záró szentmisén el is hangzott, hogy természetes dolog, ha ide gyűlnek a magyarság és a kereszténység önkéntes munkásai: Szent László sírja talán az első komolyabb nemzeti zarándokhelyünk volt sok száz évvel ezelőtt. Ma is látszik, hogy ez a város van körülbelül a Kárpát-medence súlypontjában, így földrajzilag is meghatározott volt az idei bogozói találkozó helyszíne.

Bogozónak a Háló munkatársai, szervezői nevezhetik magukat, jó néhány helyi vagy regionális találkozó, képzés vagy kulturális rendezvény összeállításával a hátuk mögött. A bogozói kör általában a Háló táboraiban és nagyobb rendezvényein találkozhat egymással, így a sok, hasonló elkötelezettségű ember egy ilyen találkozón gyorsan érik közösséggé az együtt töltött néhány napra annak dacára, hogy ismét hat ország, hét régió képviselői voltak jelen a találkozón (Erdély és Partium két külön régió a Hálón belül).

A találkozó első napján még a Háló Parlamentjének tagjai beszélgettek a mozgalom belső folyamatairól, külső kapcsolatainak alakulásáról. A Parlament olyan belső közösség, amely a Háló aktív tagjaiból áll, és folyamatosan a mozgalom ütőerén tartja a hüvelykujját. Benne minden régió képviselve van, és nagy öröm a csapat számára, ha együtt gondolkodhat a Háló dolgain, problémáin.

Este már gyülekeztek a találkozó résztvevői az egész Kárpát-medencéből. Bármennyire ismerik is már egymást, egy mozgalmas bemutatkozó játék mindig alkalmas a beszélgetések elindítására. A sok spontán, bár irányítottan létrehozott találkozásmorzsa kellően szomjassá tette egymásra a résztvevőket.

A találkozókon mindig maga a találkozás a lényeg: a rövid részvétel egymás életében, az osztozás, a megnyílás és elfogadás hullámzó összhangja. Ettől lesznek a résztvevők ismerőssé már egy-két bemutatkozó mondat után is, ebből ismerhetik meg Isten munkálkodását egymás életében, ezáltal hívják egymást földrajzilag igen messzire is, ha az öröm vagy a gyász emberi kapcsolatok segítségére szorul.

A találkozónak sokféle eszköze van a találkozások létrejöttének segítésére. Ezt szolgálják a kínálások, az arcok újrafelfedezése, a jó helyre kerülés biztonsága. Erről szól az előadás, muníciót biztosítva a beszélgetések témáihoz. Az egymásban való megmerítkezés, az élménymegosztás lehetőségét a kiscsoportos beszélgetések kínálják. Az együttgondolkozás a célja a műhelymunkáknak, a közös élményt ápolják a kulturális programok, de a találkozások legfőbb dajkái mégis a szünetek és az étkezések. Ezen a nagyváradi találkozón is így volt: sok ötlet, érintés, összeérő pillantás, ölelés szolgálta a résztvevők testi-lelki emelkedését, gyógyulását. Összeértek a generációk, a földrajzi területek, könnyek fakadtak a simítások, megsejtett érzések, egyszerre előtörő ötletek nyomán. Ismét a találkozások terepe lett a Háló.

Ahhoz, hogy értsük a Háló belső gondolatvilágát, érdemes belepillantani a műhelyek témáiba, kérdésfelvetéseibe.

• Családok: Mi mozdít ki egy többgyermekes családot egy megterhelt hét után, hogy a hétvégét is az otthontól távol, még több emberrel való találkozással töltse?

• Programszervezés: Mi a jó programok titka? „Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte volt.” (Teréz anya)

• Lelkiség: A Háló nem lelkiségi mozgalom, találkozásaiban mégis sajátos lelkiség jelenik meg, programjain érezhetően jól érzi magát a Lélek. Hogyan ápoljuk ezt a fellelt missziót, és mire kaptuk?

• Minőség: Miért érdemes találkozóra járni, és mit tehetnek ehhez hozzá a szervezők? Hogyan tehetik a dolgukat még jobban?

• Ifik: Milyen feladatokban találhatnak magukra a Hálóban a fiatalok?

• Szűk út: Milyen jellemzők mentén mozog a Háló? Mindent meg kell tenni, ami magyar és keresztény ötlet, vagy vannak sajátos kapaszkodók, amelyek jelzik egy gondolat hálósságát?

• Küldetés: Vannak csak a hálósoknak szóló meghívások, feladatok, amelyeket szeretnek küldetésnek hívni. Mit tekinthet küldetésének a Hálón belül az ember?

• Hálózás: Bogozás közben szerzett tapasztalatok megosztása. Milyen alapüzenetet közvetít, aki hálós tevékenységet végez?

• Közösségek: Miért jó közösségben élni az egyházon belül? „Megismerjük egymást, érezzük, hogy Jézus köztünk van, a barátság valódivá mélyül, és együtt akarjuk folytatni.”

A gondolatok ötletes megosztását követően vasárnap a vártemplomban celebrált valóban ünnepi szentmise után fényút nyílt meg a résztvevők számára a templomhajó hosszában: ezen át kerültek az oltárra megélt és örömöt hozó találkozások, így erősödtek meg egymás ölelésétől, így kértek áldást egymásra és a köztük élő fájdalomra. Ezen a fényúton át hagyták el a templomot, egy küldetés és egy ígéret biztonságával: „menjetek az egész világra”, és „én veletek leszek minden nap”.