Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha az országot arasznyi uralmával boldogítja. (Prohászka Ottokár)

November 5-én a váradi Szent László Gimnázium és a VÁR-LAK Egyházmegyei If­jú­sági Központ zarándoklatot szervezett Hegyközszent-imrére. Több mint 50-en vettek részt diákok, kísérő tanárok. A zarándoklat során felidézték Szent Imre erényes életét, aki példakép a fiatalok számára, erőt, bátorságot merítve példájából bátrabban, lelkesebben élik mindennapjaikat Isten tetszése szerint.

A zarándokút imával és énekkel kezdődött, majd Szabó Ervin spirituális segített abban, hogy Szent Imre életével jobban megismerkedhessenek. A falvakon keresztülhaladva néhány érdekes információ hangzott el, gazdagítva a résztvevők helytörténeti ismereteit a várakról, a várromokról, a várurak nézeteltéréseiről, Szent Imrének tulajdonított kibékülésükről. Hegyközszentimrére érkezve énekekkel, versekkel, legendák felelevenítésével, Szent István Intelmeinek néhány sorával, fohászokkal fejezték ki a fiatalok hódolatukat Szent Imre herceg előtt. Rövid vetélkedőben mutatták meg a diákok, mit jegyeztek meg a nap folyamán a magyar ifjúság védőszentjéről. Visszatérés előtt a helyi református egyházközség képviselői szőlővel kínálták a fáradt zarándokokat.

A hazaérkezés után eleredt esőt nézve ismét rádöbbenhettek, Isten mennyire szereti az őt szeretőket, hiszen a zarándokút egész ideje alatt szép idővel ajándékozta meg váradi tisztelőit.

Szent Imre szelleme felettünk lebeg, / Áhítatot árasztva szét, / A magyar ifjakat várja, hogy kövessék, / S megfogják tiszta, szent kezét. (Cserjési Sándor: A veszprémi várban)

Kérjük hittel és szeretettel, hogy a fiatalok merjék megfogni a szent kezét, erényes életük Isten dicsőségére legyen, és az embertársak javát szolgálja!