Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 46. szám, 2016. november 13.

Ősszel gyakran látni, hogy gyerekek játszanak a színes falevelek között: lábbal rúgják, a magasba dobálják, könyvekben kipréselik, papírra ragasztják. Még mi, felnőttek is szívesen sétálunk a színpompás természet-szőnyegen – szeretettel hallgatjuk a cipő talpa alatt ropogó száraz faleveleket, önfeledten merítjük közéjük kipucolt cipőnket… Borúsra fordult az idő, lehűlt a levegő, de az ősz valódi megérkezését mindig a falevelek, színének megváltozása jelzi. Ilyenkor a fák koronái olyanok, mintha festékpatronok ezrei robbantak volna szét rajtuk. Színes leveleit hullató fák között sétálni felszabadító, feltöltő, lenyűgöző.

Az embert magukkal ragadják a falevelek, és a ballagó, bámuló ember értelmet ad a leveleknek. Mit is juttathat eszünkbe a színkavalkád, a levélhad a földön? A falevél jelentése szerteágazó, változatos. Jelképezheti az élet korforgását a születéstől az elmúlásig, valamint az újjászületést is (zöld levél)… A falevelek a lombkoronán úgymond egy közösség tagjai, mégis ősszel egyesével járják be utolsó útjukat a szélben kavarogva vagy akár esőtől leverve, míg végső célhoz nem érnek. Így az egyéni út, a személyes élettörténet egyediségét, változatosságát is jelképezhetik. A sárga levelek az örök fény, a felség, a hatalom, a szentség, a felfedett igazság kifejezői. Az aranysárga a hit, a jóság színe. A narancssárgába hajló sárga a nap, a melegség tükre; az isteni szeretet színe. A piros levél egyszerre juttatja eszünkbe az életet és a halált (a vérrel asszociálható), az isteni és emberi szeretetet, a szerelmet. Bibliai történetet is felidéz: a zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat. A bordópiros erőre, tűzre és hatalomra emlékeztet. Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe volt. A barna levél felidézi és magában hordja a vezeklés, az egyszerűség, az alázat, az irgalmasság értelmét. A föld színe, ebből adódik anyaság, gondoskodás, termékenység, szorgalom jelentése. Már az ókorban hozzá társították a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet. A hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, szegénység is társult hozzá a középkorban – ezért válhatott a ferences szerzetesrend öltözetének színévé… A szürke (a hamu és a köd színe) levél a szomorúság, a melankólia, az unalom, az egyhangúság jelképe. A test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi.

Panoráma

Elhunyt Ferencz Béla Ervin ofm

Két évvel ezelőtt Ervin atya a csíksomlyói kegytemplom ambójánál állt, egykori novíciusát, Nagy Tarzíciusz atyát búcsúztatta. Többek között a következőket mondta: „…paradoxon, hogy én itt állok, mert nekem kellene a koporsóban lennem, és aki a koporsóban van, annak kellene itt lennie – mutatott az ambóra. – Hát nem paradoxon, hogy az édesapja temeti a fiát ahelyett, hogy a fia temetné az édesapját?” Ma mi úgy állunk itt, mint az unokák a rendi nagytata, sőt a dédtata, Ervin atya, rendtartományunk legidősebb tagjának a ravatala körül, és megpróbáljuk megfogalmazni, ki volt ő nekünk valójában és mit jelent számunkra.

Panoráma

A kolozsvári Szent Mihály egyházközség két, idős koruk ellenére aktív, lelkes, közmegbecsülésnek örvendő tagját, Balogh Gizellát 90., Weszerle Terézt pedig 86. születésnapja alkalmából köszöntötte a közelmúltban Kovács Sándor főesperes-plébános és Fábián Mária, a Római Katolikus Nőszövetség elnök asszonya. 

Gyakran válnak magányossá az idősek, nem ápolják kapcsolataikat és nem találják életük értelmét. Ezen igyekszenek segíteni a plébániai közösségek: a szeretetszolgálatban, a nőszövetségek keretében példásan tevékenykednek a nők.

Panoráma

Az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola szervezésében, október 24-én este a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet könyvtárában, az intézet csaknem valamennyi hallgatója jelenlétében Varga Gabriella és Vencser László bemutatták dr. Jakab Antal püspök szentbeszédeinek általuk szerkesztett, az Új Misszió Alapítvány gondozásában idén nyáron megjelent gyűjteményét. Támogatók jóvoltából – az est meglepetéseként – a Jakab Antal Keresztény Kör nevében meg is ajándékozták a kétkötetes kiadvánnyal a szeminaristákat, a püspök munkásságának legkiemelkedőbb eredményeiről beszélgetve velük.

Panoráma

A brassói belvárosi plébánia és a Pax Romana havonta szervez előadásokat az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében. A sorozat októberi meghívottja, 27-én, csütörtökön Hegedűs Enikő művészettörténész volt, akinek Márton Áron püspök kapcsolata a kortárs művészekkel című előadása által az érdeklődők jobban megismerhették a példaadó püspök személyiségét.

Panoráma

Képek: www.korosiprogram.huA villámcsapás következtében szeptember 18-án este leégett atyhai templomra és közösségére sokan odafigyeltek az elmúlt bő másfél hónapban. Amint arra lapunkban felhívtuk a figyelmet, a gyulafehérvári főegyházmegyében Jakubinyi György érsek gyűjtést is elrendelt október 9-re. A begyűlt pénzbeli adományok összesítése még folyamatban van.

Panoráma

Szülőiskola és családkatekézis

A Marosvásárhely-remeteszegi plébánián szülőiskola és család-katekézis sorozat indult házaspá­rok és hittanra beíratott gyermekek szülei részére. A havi találkozások első alkalma október 27-én volt. Kérésünkre Szénégető István plébános a következőképpen ismertette a kezdeményezést:

A hit átadásának és a keresztény életbe történő bevezetésnek különféle útjai ismeretesek. Egyesek úgy gondolják, a legfontosabb cél, hogy a gyermekek részesüljenek rendszeres katekézisben, mind az iskolában, mind a plébánián, aztán rajtuk keresztül szüleiket és sok más felnőttet sikerül az egyház közösségébe vonzani – vallják. Mások arra törekednek, hogy a szülőket segíthessék elsősorban abban, hogy először ők váljanak öntudatos kereszténnyé, és a család természetes közegében gyermekeik mintegy átveszik a vallásos hagyományokat és szokásokat. Mindkét törekvés tiszteletre méltó.

Egy falat a léleknek
  • Az ember – a kísértésnek köszönhetően – egyre jobban el akarja foglalni Isten helyét. S mindez nemcsak a mindennapi hétköznapi, világi életben figyelhető meg, hanem még a szent cselekményekben is.
  • A liturgia sokszor, sajnos, az egyszerű kis emberi játékok színterévé válik. Az Eucharisztia ünneplése emberi színezetűvé alakul át, önmagunk ünneplésévé, netán „pasztorális ideológiáink” kiélésének a lehetőségévé, vagy ami még rosszabb, emberi események, találkozók, évfordulók, politikai vélemények alkalmazási helyévé.
  • A fentebb említetteknek vagy az azokhoz hasonlóaknak semmi közük nincs a szentmise Isten által akart módon való ünnepléséhez. Miért? Mert így eltűnik belőle a lényeg, vagyis maga az Isten.

Emlékezzünk régiekről

Hatvan éve halt meg dr. Karl János piarista. A Bars megyei Léván született 1891. szeptember 21-én. Pappá szentelték 1915. június 29-én. A teológiát Budapesten végezte, ugyanakkor természetrajzból és földrajzból is tanári oklevelet szerzett. Kolozsváron és Budapesten főgimnáziumi tanár, majd Debrecenben és Szegeden igazgató. 1941–43-ban Kolozsváron főgimnázumi igazgató. 1944 után Kecskeméten igazgató. Budapesten halt meg 1956. november 21-én, 65 éves korában.

Hírek, hirdetések

Az egyházzene és -zenészek védőszentjének, Szent Cecília tiszteletére szervezett orgona-koncertsorozatXII. évadját novemberben tartják a Szent Mihály-templomban. A kiváló orgonaművészek által tartott hangverseny változatos műsora felölti az orgonamuzsika-repertoár több mint öt évszázadát. Novemberben, hétfő esténként 7 órától várják az érdeklődőket a hangversenyekre, amelyekre a belépés ingyenes.