Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 46. szám, 2015. november 15.

Szabadságom alatt hosszabb időt töltöttem egyik ismerősömnél. 

A vendégnek illik alkalmazkodni a befogadó házirendjéhez. Ezért esténként leültünk a tévé elé, és megnéztük a híreket. Én általában idehaza kereskedelmi adókon ritkán szerzek be információkat, de ott nap mint nap így „kellett” tájékozódnom.

Több alkalommal nézve az egyik magyarországi adót, nagyon megdöbbentem: mindent negatívan állított be. Ezen a világon semmi jó nincs. A híradások első helyét a katasztrófák, balesetek, állatkínzások foglalják el. Ezt követi a kormány bírálata, amely semmit sem tesz jól. Követendő példaként azok életét mutatják be, akik szabadosságukról és másságukról híresek. S valahol közben egy-egy pozitív hír is megjelenik: a tűzoltók megmentették egy cica életét!

 

Hazafelé jövet – bár jobb lett volna imádkoznom – az egyik itthoni kereskedelmi rádiót hallgattam a gépkocsiban, ahol ismét egy érdekesen megfogalmazott hírre figyeltem fel (nem szó szerint idézem, csak a lényeget): Október 8-án Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. Ezt az ünnepet X. Piusz pápa „lőtte be” erre a napra. Jobb lett volna egy meleg augusztusi, de neki ez tetszett. Ezt hallva kikapcsoltam minden zajforrást, csak az autó motorja morrogott a hágón felfele. Lassan elkezdtek dolgozni a hír hallatán kiegyenesedni akaró agytekervényeim: Nem tudom, igazam van-e – morfondíroztam magamban –, de ha egyesek csak ilyen tévéadókon keresztül szereznek információt a világról, ilyen rádiókat hallgatva bővítik ismereteiket nap mint nap, akkor nem csoda, hogy pesszimisták, bizonytalanok, agresszívek, és kilátástalanak látják a jövőt, belesavanyodnak saját életükbe.

Panoráma

Bibliás hétvége a prófétákról Székelyudvarhelyen

A Katolikus Magyar Bibliatársulat november első hétvégéjére érdekes programot hirdetett meg fiatalok és felnőttek részére a székelyudvarhelyi Pio Házba. A rendezvény mottója Izajás próféta egyik legszeretettebb mondata volt: „Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek és meggyógyítsam a megtört szívűeket.” (Iz 61,1)

Az Erdély több városából érkezett közel negyven résztvevő abban a reményben választotta ezt a programot, hogy alkalma lesz közelebb kerülni az ószövetségi próféták lelkületéhez és különleges istenképéhez.

Panoráma

Párkapcsolati műhely

Eredeti ötletet valósított meg a nagyváradi Római Katolikus Püspökség, amikor a már meglevő családprogramok mellett a házasságra készülőkre, illetve a fiatal házasokra is gondolt újonnan meghirdetett rendezvényével. Párkapcsolati műhely címmel a kalocsa-kecskeméti érsekség Parázs egyesületének munkatársai – Néma Attila és Ella, valamint Hortobágyi Tibor és Ágnes – tartottak szakmai képzést fiatal párok és őket elkísérő fiatal papok számára november 6–7. között a nagyváradi Felnőttképző Központban. Házaspárok és jegyesek, illetve papok azért érkeztek együtt az egész egyházmegyéből (tíz házaspár és tíz pap), hogy majd az otthoni plébániai keretben alkalmazzák az itt tanultakat akár jegyesoktatáskor, akár családosokkal való foglalkozás keretében.

Panoráma

Fotók: Balla LászlóTemplomszentelés Hidegségen

Szent Imre herceg tiszteletére szentelte fel a patrónus ünnepén Tamás József püspök Hidegség legújabb templomát. Régi álom s mintegy nyolcvanéves terv valósult meg a templom létrejöttével az elmúlt évek során, erre az igyekezetre és a közösség jövőjére kérte Isten áldását a segédpüspök.

A huszadik század harmincas éveiben már elhatározták az akkor Hajdúdoroghoz tartozó csángó magyar görögkatolikus hidegségiek, hogy temetőt és templomot létesítenek. A nagy távolságok miatt is szükség volt erre – egy temetésre 8–10 kilométert is meg kellett tennie a temetési menetnek –, az eredeti szándékból azonban csak a temető és egy harangláb valósulhatott meg. Időközben a görögkatolikusok latin rítusra tértek, s a történelmi változások miatt is elmaradt a templomépítés. Szilveszter Imre plébános ismét felszínre hozta a régi közösségi szándékot, amelynek megvalósulásába egy évekkel ezelőtti tűzeset is belejátszott.

Panoráma

Az Isteni Ige Missziós Társaság (a verbiták) három szerzetespapja kereste fel mindenszentek ünnepén a Szent Mihály plébániát.

A 110 éve alakult közösség két tagja a plébániatemplomban Kovács Sándor főesperes-plébánossal együtt magyarul celebrálta a szentmisét:  A lengyel nemzetiségű és a Magyarországi Verbita Tartományba kinevezett Tomasz Marciszkiewiczet 2012. május 6-án Lengyelországban, míg a zernyesti származású Hurgoi Sándort 2013. április 6-án Budapesten szentelték pappá. Prédikációjában Hurgoi Sándor kiemelte: ha megéljük keresztény hitünket, akkor mindannyian Krisztus követségében járunk. Fontos, hogy mindenki szűk környezetében magatartásával, életpéldájával végezzen missziós munkát.

Panoráma

A szerzetesek éve kapcsán a Gyergyói-medence több iskolájába együtt látogatott el egy ferences szerzetes és egy segítőnővér: Laczkó Dávid Anaklét ofm és Kedves Rita sa. A kezdeményezéssel kapcsolatos kérdéseinkre Kedves Rita válaszolt.

 Hogyan született meg ez az együttdolgozás Anaklét test­vérrel?

2014 decemberében szerzetesi találkozón voltunk a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos házban. Ott közösen ötleteltünk arról, hogy ki mit tehetne a szerzetesek évében azért, hogy az életformánk ismertebbé váljon. Sok érdekes ötlet született. Felmerült az a gondolat is, hogy érdemes volna iskolákba, a nagyobb osztályokba bemenni, és mesélni a szerzetességről, magunkról, mert sok helyen a szerzetesség nem ismert, elvont valami, nem is tudják, hogy még léteznek szerzetesek. A szerzetesi találkozó után helyileg, a Gyergyói-medencében is konkrétan megnéztük, mit tehetnénk. Mivel itt két szerzetesrend van jelen: a ferenceseket Anaklét testvér képviseli itt, és nekünk, segítőnővéreknek is van közösségünk itt. Így kezdtünk közösen tervezni, a kerület főesperesével együtt. A több közös terv egyike, hogy Anaklét testvérrel elmentünk iskolákba, hogy beszéljünk a szerzetesi életformáról.

Panoráma

A petrozsényi római katolikus templom orgonája 1889-ben épült, a pécsi Angszter gyárban. 1940-ben építették át, Zuléger József, akkori kántor-karmester kezdeményezésére. A tizenkét regiszteres orgona akkor öt regiszterrel bővült, rendszere pneumatikus lett.

Ez év nyarán az orgona egy nagyobb javításon, felújításon esett át. A székelyudvarhelyi Papp Zoltán és társai végezték a munkálatokat, amelyeket a linzi egyházmegye segítségével és a petrozsényi hívek adományából sikerült megvalósítani. A felújított orgonát november 7-én, szombaton az esti szentmise keretében Kovács Sándor kolozsvári főesperes áldotta meg.

Panoráma

Szabadító lelkigyakorlat szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak

Szenvedélybetegség, alkoholizmus – betegség, amely számtalan család életében felbukkan, és sokszor lehetetlenné teszi a mindennapokat. Eltapossa a békét, az örömöt, és helyébe fájdalmat, kilátástalanságot helyez, mindaddig, míg fel nem ismerjük, hogy van megoldás és van lehetőség a változásra.

A változásról, annak lehetőségéről tanúskodik az a huszonhat gyó­­gyulni vágyó, aki részt vett a november 5–8. között zajló szabadító lelkigyakorlaton Csíksomlyón, amelyet a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) és a Gyulafehérvári Caritas Ki-Út Konzultációs Programja közösen szervezett szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak.

Panoráma

2016 Szent Márton-év lesz a kézdimartonfalvi egyházközségben. A megnyitó november 8-án, vasárnap volt a déli 12 órás búcsús szentmise keretében. A jelenlevők a kápolna előtt gyülekeztek.

Opra István plébános elmondta: „A jövő évben lesz Szent Márton születésének 1700. évfordulója. Éppen ezért ebből az alkalomból a mai napon megnyitunk a mi kis közösségünkben is egy jubileumi évet, amelyet a 2016. november 13-án tartandó Szent Márton-búcsú alkalmával fogunk lezárni. Mi a jubileumi év célja? Az, hogy a figyelem középpontjába állítson olyan értékeket, eszményeket, amelyeket egyes közösségek fontosnak tartanak. Nem csak a maguk, hanem mások számára is.Szent Márton alakja összeköti a szerzetességet a pásztori szolgálattal, az ókort és a középkort a jelennel; és összeköti azokat az embereket, akik emlékével kapcsolatba kerülnek. A Szent Márton jubileumi évben éppen ezért mi is itt, Martonfalván a közösségépítést igyekszünk szem előtt tartani. Megerősíteni katolikus keresztény közösségünket és tudatosítani saját magunkban, hogy felelősek vagyunk egymás iránt. Ennek a jegyében igyekszünk majd különböző közösséget építő és erősítő – de ugyanakkor szórakoztató programokat szervezni.”

Panoráma

A marosvásárhelyi Ama Deus kávézóban a segítőnővérek meghívására gyűlt össze egy jó csoport november 5-én, csütörtökön este, hogy az élet és a halál, a gyász és elengedés, a krízis és az újrakezdésre való esély, a belső szabadságban való növekedés, az elengedés, valamint Isten és a közösség szeretetének átalakító ereje problematikáját a remény fényében átbeszéljék.

Egy falat a léleknek
  • „Amikor Jézus beszállt a bárkába, követték őt a tanítványai. És íme, olyan nagy vihar támadt a tengeren, hogy a bárkát elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Odajöttek és felkeltették: »Uram, ments meg, elveszünk!« Ő azt mondta nekik: »Miért vagytok gyávák, ti kishitűek?«” (Mt 8,23–26a)
  • Talán mindnyájan megtapasztaltuk már ezeket a viharokat, amikor a víz dőlt be a bárkánkba, Jézus meg úgy tűnt, hogy nincs sehol, vagy alszik.
  • Vannak népeket, országokat vagy földrészeket megmozgató viharok, de vannak egyéni, benső viharok is. Érdekes, hogy jobban félünk mindattól, ami körülöttünk zajlik vagy a médián keresztül jut el hozzánk, mint a bűntől és annak következményeitől. Pedig nem Krisztusnak kellene az életünk középpontjának lennie?

Hírek, hirdetések

Álláshirdetés

A Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazata Közösségfejlesztési koordinátort keres Mezőpanitba (Maros megye). Jelentkezési határidő: november 20, 10 óra. A részmunkaidős (napi 6 óra) állást az UNITED NETWORKS – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért című projekt keretében hirdetik meg.