Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Útjelző

Mária iskolájában 61. 

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. (1 Jn 4, 9) Isten ad mindenkinek életet, leheletet, mindent... (Apcsel 17,25)

VI. Pál pápa apostoli levelében kifejti: „a Boldogságos Szűz Mária-tisztelet végső célja Isten kifürkészhetetlen és szabad akaratából származik. Mivel Isten maga az örök szeretet (vö. Jn 4,7–8.16), mindent szeretetből tesz: szerette Máriát, és hatalmas dolgot művelt vele (vö. Lk 1,49), szerette őt önmaga miatt és miattunk, átadta őt önmagának és nekünk.” (Marialis Cultus 56.)

A Szűzanya Isten ajándéka. Az igazi ajándékban benne van az ajándékozó szíve. A Szűzanya életében jelen van az Isten, benne van az Isten szíve. Isten mindent szeretetből tesz! – ez a mondat sokakat elgondolkodtathat, de vannak élethelyzetek, amikor ez a mondat megcáfolódni látszik. Pedig Isten mindent szeretetből tesz. Isten egészen más, mert nem más. Isten, az örök szeretet átadta a Szűzanyát önmagának s nekünk. Az ember Isten megtestesült vágya. Azért teremtett az Isten, hogy neki szolgáljunk, Őt dicsérjük, neki adjuk életünket. Odaadottá váljunk számára.

Csató Béla atya tartott lelkigyakorlatot a Szemináriumban, amikor negyedéves kispap voltam. Soha el nem felejtem buzdítását: „Gondod van? Menj be a kápolnába, állj Jézus elé, s add oda! Add oda!” Mindent odaadni a jó Istennek! Sok ajándékot ad az élet, sok ajándékot kapunk a jó Istentől. Kaptunk egy olyan ajándékot, amelynek értékét soha nem fogjuk teljesen felfogni.

Isten, az örök szeretet átadta Máriát önmagának s nekünk… Mária életét, Mária útját minél inkább vizsgáljuk és megéljük, annál több meglepetést, ajándékot tartalmaz. Minél inkább elmélyül Mária lelkülete életünkben, annál több titkot értünk meg Isten titkaiból… Máriaként élve egyre tudatosabban Isten lesz számunkra az első helyen. Nem a családunk, nem szeretteink, hanem egyedül Isten, életünk adója, életünk teremtője, akinek a kezében van múltunk, jelenünk és egész életünk.

Mária tiszta szívű, Istent állítja élete középpontjába, léte alapvetően Istenre irányul: belső világa és külső tevékenysége egyaránt Istenhez fordul. Mária lelke egészen Istené volt. Lelkét elárasztotta a kegyelem, ahogyan az angyal is mondta: Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled…(Lk1,28) Mária életének titka a teljes önátadása Istennek. Önátadás, saját magam odaadása Istennek, belehelyezése Isten kezébe… Mária teljesen odaadta életét és nem vette vissza, ahogyan mi szoktuk! Nem! Mária megérezte, megtapasztalta, átélte, hogy Isten „igent” mondott rá, és Mária is kimondta kulcsfontosságú személyes „igenjét”: Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Nekünk is meg kell tapasztalnunk Isten kegyelme által és a Szentlélek közreműködésével, hogy szeret minket Isten, „Igent” mondott ránk. Szeretet az Isten!

Tudjuk mindnyájan, hogy nincs nagyszerűbb érzés, mint szeretve lenni. Hitünk és Mária élete megtanít bennünket arra, hogy Isten bennünket tökéletesen és végérvényesen felvett szeretetébe, igent mondott ránk. Nekünk ajándékozza magát, eltölt bennünket szeretetével.

Ez az Isten-barátság, istenközelség a legszebb, ami csak létezik. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem gyógyít és rendet teremt bennünk, fegyelmez és mértékletessé tesz, megnyit bennünket Isten felé és embertársaink szeretetére. Ha ezt megtapasztaljuk és átéljük (ez lehetséges!), akkor Mária lelkületével, elköteleződésével adhatjuk oda életünket a végtelen szeretetnek. Ő lesz számunkra a minden, s mi – akárcsak Mária – Isten szerelmeseivé válunk.

Adjuk oda életünket! Helyezzük oltalmába múltunkat, jelenünket és jövőnket. Ha kérjük és megtapasztaljuk ezt a kegyelmet, megértjük Mária titkát, tiszta szívvel fel fogjuk tudni ismerni Isten jelenlétét, életünk teljesen Istenre irányul, lelkünk egészen Istené lesz és Istenért fog lángolni. Ligouri Szent Alfonz azt mondja, hogy „Isten, mint valami kincstárba, Máriába helyezte el kegyelmének minden ajándékát, melyekkel szolgáit gazdagítja. Mária az az evangéliumi szántóföld, melyben rejtve van a nagy kincs, amit minden áron meg kell vásárolni. Hiszen Máriában találjuk Jézus Krisztust, Isten valódi kincsét és minden kegyelem forrását…” Máriában keressük ezt a kincset, Jézus Krisztust, minden kegyelem forrását, és kérjük közbenjárását, hogy mindezeket a titkokat elsajátíthassuk, megérthessük, és átadhassuk, odaadhassuk életünket a Végtelen örök Szeretetnek: Istennek!

Mivel Isten maga az örök szeretet (vö. Jn 4,7–8.16), mindent szeretetből tesz: szerette Máriát, és hatalmas dolgot művelt vele (vö. Lk 1,49), szerette őt önmaga miatt és miattunk, átadta őt önmagának és nekünk.