Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Második képzésciklusát zárta szombaton a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye önkéntes beteglátogatói köre. A Szent Alajos Konviktus könyvtártermében harmincöt lelkes ember gyűlt egybe, akik szabadidejük egy részét arra fordítják, hogy elmennek betegeket vigasztalni, elviszik hozzájuk az örömhírt, az üzenetet, miszerint fontosak Isten számára, az ő tervében vannak, nem értelmetlen a szenvedésük, és van folytatás.

Reggel kilenc órától közös imával kezdték együttlétüket, majd képelmélkedésben mondták el gondolataikat, érzéseiket, a hangulatot, ami bennük ébredt. Jakab Norbert, a Szent Antal egyházközösség i. h. lelkésze történeteket mesélt el betegekkel való találkozásairól, kérve a részt vevő beteglátogatókat, igyekezzenek minden szenvedőt arra vezetni, hogy tudja magasztalni Istent, elámuljon hatalmasságán, még fájdalmai közepette is. Soha ne féljenek odaállni a betegágyhoz, az Istenre való hagyatkozás, hitük bátor követése segíthet, hogy mindig szívükből tudjanak beszélni. Szent József példájával mutatott rá: bízzunk Istenben, és ő mindig megerősít majd, ha szükség lesz rá. Kiemelte, a helyes vallásgyakorlás formálja a szívünket: az ima, a böjt és az adakozás. Így az ima Istenhez emeli szívünket, „és az Istenhez emelt szív képes másokat is Istenhez emelni”. A böjttel megvonunk valamit testünktől, és többet gondolunk a lelkünkre, annak üdvére. Az adakozás pedig erősíti az Istennel és embertársainkkal való közösségünket.


Beszédében buzdította a beteglátogatókat: „A munka, az alkotás által a Teremtő Istenhez kerülünk közelebb, ez segíti az imádságot is. Bízzunk Istenben, hogy ő bármilyen helyzetben ott van velünk, vigyáz ránk. Gyakoroljuk hitünket, és a munkánkat tegyük meg, bár ha értelmetlennek is tűnik, mert Isten tervében van a mi jócselekedetünk is.”

Délelőtt aztán közös hálaadó szentmisén vettek részt, melyet Schönberger Jenő püspök Jakab Norberttel közösen mutatott be. A szentmise elején Schönberger Jenő püspök kiemelte, minden betegben jelen van Krisztus: „A Lateráni bazilika, minden templomok anyjának ünnepén ne feledjétek, hogy minden templom Isten háza. Még ha kicsi és romos is, Isten lakik benne. Ugyanúgy minden betegben jelen van Krisztus. Ha felfekvések gyötrik is, erőtlenek és kiszolgáltatottak, emlékeztessétek őket, Jézus ott van velük, bennük, fontosak Isten számára. Ha nem tudjátok, mit mondjatok nekik, hogyan vezessétek rá őket, kérjétek a Szentlélek segítségét.” Szentbeszédében is visszatért a gondolathoz: „A templom Isten lakóhelye. Ha valaki önkéntes beteglátogatást végez, maga legalább annyi jót kap, mint amennyit ad. Segíteni akarunk, vigasztalni, Istenhez vezetni, de nekünk meg kell tudnunk állni annál az ajtónál, amit az Úr Jézus bezárt előttünk. Rá kell bíznunk a beteget Jézusra. Hiszem azt, hogy a templomot, amit lerombolnak, Jézus három nap alatt felépíti, és hinnem kell azt, hogy azt a testet, ami elromlik, Isten újjáépíti az üdvösségben. Ő értelmetlen dolgot nem vállal. Biztatni kell a betegeket, hogy imádkozzanak, vállalják a szenvedésüket, ajánlják fel valamiért. Aki így viselkedik, kegyelmi erőt kap. A lélek az, ami számít, és ami betölti a templomot, a testet. A lélekért hozta létre Isten a testünket, és nem a testért a lelket.”

A szentmise után Schön­berger Jenő püspök Gáspár Annamária kórházpasztorációs referenssel okleveleket adott át a beteglátogatóknak, majd Gáspár Annamária összefoglalta a 2011–2013 közötti második képzéssorozat indító okát, élményeit, a közösen megélt örömöket, és kiemelte a legfontosabb üzeneteket, amelyek elhangzottak a találkozások során. Megköszönte az előadás-sorozaton való részvételt és az áldozatos szolgálatot a betegek mellett, majd felvázolta a jövőt: tovább folytatnák az önkéntes beteglátogatók képzését, januártól új tagokat próbálnak bevonni. Emellett lesznek esperességi találkozók, helyszíni látogatások, közös lelki hétvége és egyházmegyei találkozó is. Így épül tovább az önkéntes beteglátogatók egyházmegyei hálózata.