Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A kolozsvári Szent Mihály plébánia nőszövetségének dísztermében november 6-án Dsida Jenőre emlékeztek a költő halálának 75. évfordulója alkalmából. A rendezvényt Fábián Mária, a nőszövetség elnöke nyitotta meg, emlékeztetve a hallgatóságot arra, hogy tavaly egész napos rendezvénnyel tisztelegtek a közismert és megbecsült katolikus költő emlékének, majd Kovács Sándor főesperes köszöntő gondolatait tolmácsolta Fodor György. Kabán Annamária előadása Disda Jenő költészetének bibliai motívumait domborította ki, részletes stilisztikai elemzést nyújtva a költő legismertebb verseiről. Mózes Huba életrajzi vonatkozásokban hozta közelebb a költő személyét és egyéniségét a hallgatósághoz, kiemelve a költő életének kolozsvári éveihez és a Szent Mihály-templomhoz és plébániához kötődő eseményeit (Dsida Jenő és Imberi Melinda házasságát Márton Áron áldotta meg, ugyanő temette el). Az adatok ismertetésén túl az előadó események hangulatának érzékeltetésére is figyelmet fordított.