Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Fábián Sándor. Hiliben (Gelence) született 1846. február 9-én. A gimnáziumot Kézdivásárhelyen és Csíksomlyón, a teológiát Bécsben végezte a Pazmaneum növendékeként. 1871. augusztus 6-án szentelték pappá. Gyulafehérváron volt püspöki káplán, majd teológiai tanár, püspöki titkár, kanonok, gimnáziumi igazgató, püspöki általános helytartó, nagyprépost. 1912. november 13-án halt meg. Sírja a székesegyház kriptájában van.

 

Nyolcvan éve halt meg:

Erőss József. Csíkszeredában született 1868. október 26-án. A gimnáziumot Csíksomlyón, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1892. július 12-én szentelte fel Lőnharth József püspök. Gyulafehérváron, Csíksomlyón és Kézdivásárhelyen volt gimnáziumi tanár. Megírta a székelyek történetét és más történelmi munkákat. 1932. november 7-én hunyt el.

 

Hatvan éve halt meg:

P. Kovács Atanáz Dénes OFM. Bethlenfalván született 1884. február 11-én. 1907. június 26-án szentelte fel Majláth G. Károly püspök. Csíksomlyón, Brassóban, Medgyesen működött. 1923-ban az Amerikai Egyesült Államokba távozott. Ott halt meg Barbertonban 1952. november 29-én.

 

Ötven éve halt meg:

Dr. P. Gruber Ernő minorita. Aradon született 1909-ben. Rómában végezte a teológiai tanulmányait. 1932-ben szentelték pappá. Nagybányán volt teológiai tanár a rendi növendékeknek. Társadalmi és irodalmi téren is sokat működött. Egyben Nagybányán házfőnök is volt. 1945. január első napjaiban az oroszok elhurcolták német neve miatt, de rövidesen hazaengedték, mert a jáltai egyezmény alapján papokat nem volt szabad elhurcolni. Ekkor Aradra távozott. Ott lett házfőnök, majd tartományfőnök is. 1962-ben halt meg. A temetőben a minorita atyáknak fenntartott sírkertben nyugszik.

 

Tíz éve haltak meg:

Dr. Denderle József piarista tanár. Naszódon született 1911. december 24-én. Az ünnepélyes szerzetesi fogadalmat Kolozsváron tette 1933. január 8-án. 1934. június 29-én szentelte pappá Majláth G. Károly püspök. Kolozsváron végezte teológiai tanulmányait, az ottani egyetemen pedig történelemből és földrajzból tanári oklevelet szerzett. Nagykárolyban és Kolozsváron volt tanár és az ifjúság részére szónok. Az iskolák államosítása után is tanárként működött a környező kisebb települések iskoláiban. 1973-tól lett nyugdíjas. Ekkor a piarista templomban rendszeres lelkipásztori munkát végzett magyar és román nyelven. 2002. november 4-én hunyt el.

 

Teleky Dezső. Tövisen született 1908. szeptember 27-én. A gimnáziumot Brassóban, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1931. június 28-án szentelte pappá Majláth G. Károly püspök. Mivel édesapja akkoriban Brassóban volt lapszerkesztő, az első szentmisét Brassóban végezte. Besztercén, Szászrégenben volt káplán. Toroczkószentgyörgyön, Nagysármáson, majd Nyárádremetén szolgált plébánosként. 1951–55 között börtönben szenvedett. Szabadulása után ismét Nyárádremetén folytatta működését. 1982-ben nyugdíjba vonult rokonai közé Gyulafehérvárra. Itt csaknem haláláig az egykori zárdatemplomban buzgón végezte a hívek lelkipásztori ellátását. 2002. november 13-án halt meg.