Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Kitekintő

Erdő Péter bíboros az új evangelizációról

A magyarországi Országos Lelkipásztori Iroda által szervezett Útkereső Plébánosok őszi papi találkozóján Erdő Péter kifejtette: a hit éve nem véletlenül kezdődött a II. vatikáni zsinat megnyitásának ötvenedik évfordulóján, ami egyben a katekizmus kiadásának a huszadik évfordulója is volt – II. János Pál ugyanis a zsinat megnyitásának évfordulóján adta ki a katekizmust. A bíboros leszögezte: el kell olvasni a zsinat dokumentumait, különben a levegőbe beszélünk a zsinat szellemével kapcsolatban. Hozzátette: a mostani katekizmus nagyon is hasonlít a trentói zsinat után kiadottra. A bíboros hangsúlyozta a szóbeli hagyomány fontosságát, amely erősebb, mint a különféle korok divatos filozófiai irányzatai. A katekizmus ennek a tükre. A zsinattal az egyház életének szerves, de átfogó megújulása következett be, „összeállt egy olyan galaxis, amiből az egyház táplálkozhat”, akárcsak a trentói zsinat után.

A bíboros az éppen lezárult püspöki szinódusról szólva kifejtette: annak témájáról, az új evangelizációról kiderült, sokan sokfélét értenek rajta, először tisztázni kellett, miről is szól. Nem jelent új evangéliumot, nem is csupán az újraevangelizációról szól. Megcéloz mindenkit, nem csak a keresztény kultúrájú népeket, hanem a pogányokat is. Amitől új, az az új lelkesedés, amivel hirdetik, az új módszertan és az új körülmények. Az új evangelizációt egyrészt a Szentlélek végzi, másrészt az egyház egésze; az egyházban minden egyes ember meghívást kapott rá.

A bíboros felhívta a figyelmet arra, hogy a plébániák összefoghatják a területükön működő lelkiségi mozgalmakat, bár a hívőknek nem kötelező egy speciális lelkiségi mozgalomhoz tartozni, az egyház maga a nagy lelkiségi mozgalom. Ezeknek a mozgalmaknak megvan az a veszélye, hogy elveszítik az összképet, ha túlságosan az alapító stílusára vagy egy-egy kijelentésére koncentrálnak.

A bűn mindig személyes, az egyház társadalmi tanításának kompendiuma sem „strukturális bűnről”, hanem a „bűn struktúráiról” beszél – szögezte le az esztergom-budapesti érsek, amikor arról beszélt, hogy nemcsak hirdetni kell a hitet, hanem tanúságot is kell róla tenni, hiszen a megtérés személyes fordulat, nem csupán a tudattartalom továbbadása a fontos. Kérdésre válaszolva a főpásztor azt is kifejtette: a gondosan bemutatott szentmise is az új evangelizáció fontos része, „az Adoremus nem helyettesítheti a misekönyvet”. A mise előtt kiváló alkalom kínálkozik a szertartás magyarázatára. Erdő Péter leszögezte: nincs napirenden a régi rítus és a novus ordo „összegyúrása”.