Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Kitekintő

Október elején kezdődött és a végén ért véget az új evangelizációról rendezett püspöki szinódus Rómában. A végén záródokumentumot fogalmaztak, amely az Isten népének szóló üzenet, a háromhetes munkafolyamat összefoglaló dokumentuma – bemutatását nagy taps fogadta. A dokumentum leszögezi: új evangelizációra sürgetően szüksége van a mai világnak, s arra hívja a keresztényeket, hogy hirdessék derűs bátorsággal az evangéliumot, a félelmet a hittel győzzék le. A mai emberiséget a világ minden részén el kell vezetni Jézushoz. A dokumentumról írta szokásos heti jegyzetét P. Federico Lombardi SJ, a Vatikáni Rádió vezetője. Megállapítása szerint a dokumentum lényeges eleme, hogy a fenyegető jelek sorolása helyett a hitre és bizalomra helyezi a hangsúlyt.

Hittel legyőzni a félelmet, bátran nézni a világot, mert azt Isten szereti. Az egyház elmélkedése az új evangelizáció szükségességéről a hittől való eltávolodásból és világszerte az evangélium hirdetésének nehézségeiből született meg. Az üzenet azonban, amellyel a püspöki szinódus az egyház felé fordul, nem reményvesztett szó, hanem az Istenbe vetett hiten, a feltámadt Krisztus jelenlétén, a Szentlélek erején alapuló elköteleződés és bizalom üzenete. Nem tükröz pesszimizmust, a globalizáció, a szekularizáció és a társadalomban kialakult új jelenségek, az elvándorlás mind az evangelizáció új lehetőségei. A szinódusi tagok által érintett témák sokszínűsége következetes, harmonikus egységre hivatkozik, amely a világ minden térségében, minden tagjában – a családokban, a plébániákon, a papságban és a világiakban – megújult egyházat mutat be küldetésének teljes tudatában. Ez az egyház párbeszédet folytat a világgal és annak kulturális, tudományos, nevelésügyi, művészeti, szeretetszolgálattal kapcsolatos nehézségeivel; a gazdaság, a munka és a politika világával a közjó szolgálatában. Ez az egyház építő párbeszédben áll más vallások híveivel, és nem lenne önmaga, ha nem keresné továbbra is az ima és a szemlélődés által Isten arcát, ha nem tudná felismerni az Úr tekintetét a szegényekben, akik mindig közöttünk vannak.

A püspökök és a szinódus többi tagja visszatértek oda, ahová szolgálatuk köti őket. A pápára hagyják gazdag hozzájárulásukat, amely elmélyítésre vár. Munkájuk gyümölcsét egyben az egész egyházra hagyják, amely a hit évében lelkesen keresi a hit adományában a másokkal való osztozás útjait, módjait, lehetőségeit: a hit a legszebb és legértékesebb mindenek fölött.