Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Kitekintő

Több száz hívő vett részt november 4-én, vasárnap a clevelandi Szent Imre-templom ünnepélyes újranyitási szertartásán. Az északkelet-ohiói magyarság hitéletében kulcs­fontosságú templom meg­szüntetéséről 2009 decemberében határozott Richard Lennon clevelandi püspök, aki a fenntartás anyagi nehézségeire, valamint a hívők és a papok számának csökkenésére hivatkozva az egyházmegye 174 plébániájából 50-et bezáratott.

A püspök döntését a Vatikán Klérus Kongregációja az idén márciusban 11 plébánia – köztük a Szent Imre-templom – esetében felülbírálta. A clevelandi katolikus egyházmegye április 17-én közleményt adott ki, amely szerint a püspök nem fellebbez a vatikáni ítélet ellen.

A Szent Imre-templomban két és fél év óta most először tartottak – magyar nyelvű – szentmisét, amelyet Siklódi Sándor plébános celebrált, aki a bezárás előtt 25 éven át volt az egyházközség lelkipásztora. Ő volt az egyetlen a régi papok közül, aki a 11 újraindított plébánia egyikének élére visszatérhetett. A 108 éves magyar plébánia bezárása ellen a clevelandi magyar hívők számos akcióval próbáltak tiltakozni, mindhiába. A templomot 2010. június 30-án bezárták. Siklódi Sándort Chicagóba irányították át, ahonnan a visszatérés reményében továbbra is tartotta a kapcsolatot az egyházközség tagjaival. A gyülekezet egy része ezután a St. Colman-templomba kezdett járni, amelynek plébánosa, Bob Begin megtanult a kedvükért magyarul misézni. A november 4-i szertartáson a clevelandi The Plain Dealer című napilap helyszíni beszámolója szerint Begin, aki magyarul köszöntötte Siklódit, hivatalosan visszaszolgáltatta az egyházközséget régi papjának.