Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Caritas-szervezete, az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is megszervezi a Szent Erzsébet-gyűjtést a hátrányos helyzetű személyek megsegítésére.

Az idei évet az Európai Unió az öregedés és a generációk közötti szolidaritás évének szenteli. Ennek jegyében november 18-án a Gyulafehérvári Főegyházmegye templomaiban olyan tevékenységekre gyűjtenek, amelyek célja az idős, beteg személyek támogatása. Ezzel szeretnénk segíteni öreg és beteg testvéreinket, hogy minél önállóbb életet élhessenek, elkerülvén ez által az elmagányosodást, a társadalmi elszigetelődést, valamint az állandó ápolás, felügyelet szükségességét. A Caritasnak ezt a tevékenységét a főegyházmegye is magáénak érzi és támogatja, hiszen ennek a tevékenységnek bibliai indíttatása van. Az Úr Jézus azonosította magát a rászorulókkal: „Mert éheztem, és ennem adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, beteg voltam és meglátogattatok” (Mt 35,36).

Ezért aki az irgalmasság testi cselekedeteit gyakorolja, jelen estben adakozik a rászorulóknak, annak tette úgy minősül, hogy személyesen az Úr Jézuson segít. Árpád-házi Szent Erzsébetnek is ez adott erőt, hogy az irgalmasság cselekedeteit hősi fokban gyakorolja.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Ca­ritas-szervezetének jelen programját a szo­ciomedikális ágazata keretében valósítja meg, amely otthoni gondozást és ápolást, mozgásfejlesztő központokat és tevékenységeket, valamint betegközvetítő szolgáltatásokat foglal magába.

Mindezek a tevékenységek több ezer idős és beteg ember számára kínálnak esélyt, hogy életük színesebb, gondtalanabb és elviselhetőbb legyen az öregedés éveiben is.

Tisztelendő paptestvéreimet és a kedves híveket szeretettel kérem, hogy aki teheti, segítsen adományával a Szent Erzsébet-gyűjtés keretében. Ezzel hozzájárul, hogy méltó életet élhessenek embertársaink időskorukban is!

Folyó év november 18-án sorra kerülő gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas, Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú kontójára befizetni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C. F. 4562770), vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikat előre is köszönjük, és viszonzásul Isten kegyelmének gazdag jutalmát kérjük minden jó szándékú és segíteni akaró embertestvérünknek.

 
Főpásztori áldásommal,

Jakubinyi György érsek