Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma


A gyulafehérvári székesegyházban öt gyulafehérvári, két szatmári és egy temesvári egyházmegyés harmadéves kispapot vettek fel hivatalosan a diakónus- és papjelöltek sorába. Jakubinyi György érsek ünnepi szentmise keretében áldotta meg reverendájukat november 4-én.

A főpásztor szentbeszédében a főparancsra, az istenszeretet és a felebaráti szeretetre hívta fel a figyelmet. Arra is rávilágított, hogy Jézus mint Isten-ember egyenlőséget tesz e két szeretet közé, sőt Krisztus a szeretet mértéket is megadja: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket”.

Az egyházi rend alapja az isteni hivatás, de nem lehet egyből vállalni, készülni kell rá. Szent Pál példáját elevenítette fel, aki Timóteust megismerte, megkedvelte, de fel kellett készítenie a szolgálatra.

A főpásztor nyomatékosította: egyházunk megkívánja, hogy a pap felismerhető legyen. Régebb még angyalbőrnek is nevezett alapvető liturgikus ruhának a reverenda számít. Arra is kitért, hogy a helyi előírás szerinti papi civil viselése, amely nálunk a papi inggel viselt sötét ruhából és a galléron hordott keresztből áll, hitvallásnak számít. Az érsek felhívta a figyelmet a szeminárium szabályzatának azon részére, amely a papnövendékek ruházatára vonatkozik.

Prédikáció után Nagy-György Attila rektor bemutatta a jelölteket, Albert István Csabát, Bojtor Attilát, Budai Győzőt, Gríz Lászlót, Jánossi Imrét, Máté Szilvesztert, Ván­csa Csabát és Lizenbold Szabolcsot, akik megerősítették szándékukat, hogy az egyházi rend felvételére készülnek. Ezt követte a reverendák megáldása, szenteltvízzel való meghintése és tömjénezése; majd a nyolc kispap hivatalosan is beöltözött.

A jelöltek „reverenda apát” is választottak a felsőbbévesek közül, akik a beöltözésben segítettek, és akiknek feladata imájukkal és példájukkal kíséni a hivatalosan is a kispapok sorába lépettek hivatásának kibontakozását.