Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Szerzetesi találkozó Árkoson 

Regionális szerzetesi találkozóra gyűlt össze mintegy harminc szerzetes: ferences nővérek Székelyudvarhelyről, Kézdiszentlélekről, ferences testvérek Brassóból, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, piarista testvérek Csíkszeredából, segítő nővérek Marosvásárhelyről, Csíkszentdomokosról, szociális testvérek Csíkszeredából október 27-én a Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson, Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinél.

A gondosan előkészített program rövid bemutatkozó körrel indult. Azt követte Darvas Piroska segítőnővér előadása, aki a hit évére való tekintettel XVI. Benedek pápa A hit kapuja című apostoli levele, a közelmúltban zajlott romániai rendfőnöknők konferenciáján elhangzott előadások, prédikációk, valamint az egyházmegyei pasztorális terv alapján fogalmazta meg gondolatait. Hangsúlyozta többek között, hogy ebben az évben nem a nagy szervezéseken van a hangsúly, hanem – ahogy a szentatya is kérte –, a lényeg az ünneplés, az evangélium jobb megélése, a hitben való elmélyülés, a tettekkel való prédikálás Jézus módszerével. A hit évében jó gyakorlat, hogy a szerzetes visszatér a lelkében égő csipkebokorhoz, szemléli Krisztus arcát – emelte ki az előadó Böcskei László püspök és Hanni Rolfes nővér tanítását idézve. Ezt követően a résztvevők kiscsoportban osztották meg a hittel és a hit évével kapcsolatos gondolataikat, élményeiket: az előadó buzdítására igyekeztek „megteríteni a hit asztalát”.

A koncelebrált szentmisén Szilveszter testvér, ferences atya kiemelte, hogy a hit személyes találkozás, amely nélkül céltalan az ember élete, ugyanakkor új élet Krisztusban. Elhangzott az örömhír, hogy van lehetőség az újrakezdésre.

A jó hangulatban elköltött ízletes közös ebéd után alkalom nyílt személyes találkozásokra, gazdagító kötetlen beszélgetésekre. A házigazda nővérek szeretetteljes találékonysággal készítették elő a meglepetéses rekreációt. A sepsiszentgyörgyi színművész, László Károly (a sokak által kedvelt Puki bácsi) rövid vidám előadással örvendeztette, meg a jelenlévőket.

A legváratlanabb ajándékot Jakubinyi György érsek atya látogatása jelentette. Ez is érzékeltette, hogy az egyházmegye főpásztora számára fontos a megszentelt élet.

Immár szokásosan évente kétszer kerül sor erre az eseményre, mindig változó helyszínen. A szervezők mindig más-más közösség tagjai. Az idei őszi egész napos, életadó együttlét a vesperás elimádkozásával ért véget.