Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Gyimesközéplok és Szentegyháza után ebben az évben is az immár hagyományos őszi kiszállásra indult a kézdivásárhelyi Boldog Özséb kórus és gyerekkórus október 28-án: Kolozsvárra utaztak, hogy a Szent Mihály-templomban együtt vegyenek részt a szentmisén, és énekükkel szolgálhassanak Istennek. Éjjel 2 órakor Gergely Gábor kántorral több mint 50-en indultak útnak vidáman és a sikeres éneklésben bízva. Reggel 8 órakor érkeztek Kolozsvárra. Fogadásukra Potyó István kántor sietett a csapat elé, a vendéglátók a hittanteremben forró teával, kávéval és süteménnyel kínálták az utasokat. Rövid hangbemelegítő és próba után fél 10-kor átvonultak a templomba. A szentmisén a felnőtt és gyerekkórus felváltva szolgált, a sok szép csengő hang betöltötte a templomot, szívet-lelket melengető érzés járt át mindenkit. Felemelő volt, hogy szentmise után a román ajkú hívek is gratuláltak. Ez növelte, növeli a kórustagok elkötelezettségét, még nagyobb bizalmat ad, hogy folytassák a munkát, törekedjünk még szebben és jobban művelni a közös éneklés nem könnyű, de szép feladatát, amit a kiváló, lelkiismeretes, odaadó, megértő és főleg hozzáértő oktatói, mentori munka tesz lehetővé Gergely Gábor részéről.

A szentmise után Potyó István kolozsvári kántor vezette végig a kórust a belváros nevezetes helyein, ahol történelmünk nagyjai születtek vagy éltek. A rövid városnézés után Kovács Sándor főesperes jóvoltából nagyon finom ebédben részesülhetett a csapat., amelynek tagjai hálásan azt kívánják: rendelje ki a házigazdáknak a jó Isten százszorosan, amit a kézdi vendégekért tettek.

Délután a vendégek megcsodálták a több mint 700 éves gyönyörű templomot. Csoportkép készítése következett, egy búcsúének, Az Úristent magasztalom kezdetű népének, majd a népes csoport hálatelt szívvel búcsúzott a templomtól, a kolozsvári vendéglátóktól. A jól sikerült, élményekben gazdag kiszállásért a lelkes kézdivásárhelyi énekesek hálásak a jó Istennek azért, hogy elsegítette őket Kolozsvárra, és hálásak saját vezetőiknek, Gergely Gábor kántornak, Kerekes László plébánosnak és György Mihály-Levente káplánnak a támogatásért.