Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Pitypang

Jézus mindig biztat és bátorít minket

Isten igéje: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” Erre Tamás azt mondta: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?” „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. (Jn 14,1–6) 


Családi beszélgetés:

Misi nagyon jókedvűen jött haza az iskolából. Ezt látva édesanyja megkérdezte:

– Mi történt ma veled, kisfiam?

Misi gyorsan és lelkesen mesélni kezdett.

– Csak lassan és nyugodtan – intette az édesanyja.

Misi nagy levegőt vett, aztán folytatta:

– Ma érkezett egy új osztálytársunk, egy bevándorló családból. Olyan országból jön, ahol nem hisznek Jézusban. És szomorú volt, azt hiszem, kicsit félt tőlünk. Aztán tudom, mit csináltam? Elvittem a kápolnába, és bemutattam Jézusnak. Imádkoztam is érte. Ő meg közben követett a tekintetével… Mondtam, hogy Jézus ott van a tabernákulumban. A végén azt mondta: Milyen jó neked, hogy a te Istened él, és mindig itt van ebben a szép aranyozott házban! Láttam, hogy szeretné, ha valaki segítene neki eligazodni ebben az új iskolában. Megígértem neki, hogy én majd segítek, és megtanítom imádkozni is, megtanítom neki mindazt, amit tőled tanultunk, amikor itthon együtt imádkozunk!

– Nagyon jó, Misi, ez teszik nekem. Mondd meg neki, hogy Jézus az út, az igazság és az élet… És hívd meg egyszer hozzánk ebédre, és ha akar, imádkozzon velünk együtt!

És valóban, az idegen országból jött kisfiú Misi segítségével otthonra talált az új iskolában, és Jézust is megszerette. 

Kérdés: Te meg tudnád ezt tenni egy új osztálytársaddal?

Ima: Uram, ma bemutatom neked az új barátomat. Segíts, hogy tudjak igazi, jó barátja lenni, hogy rajtam keresztül ő is megismerhessen és megszerethessen téged. Segítsd őt, hogy fölfedezze: egyedül te tudsz igazi nyugalmat és örömöt adni az életébe. Ámen.