Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Mi a különbség az elmélkedés és a szemlélődés között?

• Az elmélkedésben az igazság keresése van túlsúlyban, a szemlélődésben pedig az Úr megtalálásának az öröme, aki maga az igazság. A szemlélődés mindig a személyre, az Úrra irányul, vagyis az egészre és nem a részletekre.

• A szemlélődés nem más, mint kapcsolatteremtés. Ezt leginkább az eukarisztiában jelen lévő Úr Jézus Krisztus szemlélése által valósul meg.

• A szemlélődés mindig szentháromságos vonatkozású. A szemlélődés az eukarisztikus Krisztussal és rajta keresztül, a Szentlélek által az Atyához való felemelkedés. Vagyis kegyelem, ajándék, adomány.

• A szemlélődés nézés; átható és mozdulatlan, Isten szeretettel teljes nézése. A szemlélődésben két tekintet találkozik; az én tekintetem Istenével és az ő tekintete az enyémmel.

• Isten nem csupán lát minket, hanem szemlél is. Az Úr Jézus örömmel néz minket – például a szentségimádáskor –, hiszen az ő szenvedéseinek vagyunk a gümölcsei. Noha semmik és bűnösök vagyunk, azok vagyunk, akikért életét adta.

• Jézust leginkább az oltáriszentségben szemlélhetem. „Én nézem őt, és ő néz engem!” Eljön majd az idő, amikor már nem lesz szentmise, átváltoztatás és szentáldozás, de megmarad az Úr nézése, szemlélése. De az már maga a mennyország… Már most egységet alkotunk a szentekkel; ők színről színre látják az Urat, mi pedig a hitben.

• Istenem! Egész lényem téged keres! Engedd, hogy a hitben a szentségi jelenléted megtalálásának, látásának öröme átjárja egész életemet, s hogy ezzel ajándékozhassam meg testvé­reimet!