Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Fészekmeleg

Székelyföldön a Házas Hétvége mozgalom ebben az esztendőben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból október 28–30. között megerősítő hétvégére került sor Székelyudvarhelyen több mint hetven házaspár és kilenc pap részvételével.

A jelenlevők számára Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke, illetve a Pécsett élő Lábady és a budapesti Papp házaspár tartott felvezetőket. Ezeket követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy megadott kérdések alapján írt „dialógusok” révén átgondolják és elmélyítsék házastársi kapcsolatukat.

A Hétvége Székelyföldön való meghonosítása dr. Lábady Tamás és Éva, illetve Beöthy Tamás jezsuita nevéhez fűződik. 2005-től Lábadyék felkérésére a Szabó házaspár, Muszi és Endre, illetve Incze Benjámin zetelaki plébános lettek a régiófelelősök, 2008-ban választás révén megerősítették e funkciójukat. Ekkor már az új székelyföldi házas hétvégés közösség választotta meg őket. Idén újabb választást tartottak, amelynek eredményeképpen a székelyudvarhelyi Sata házaspár, Erika és Lajos került a székelyföldi régió élére, ők maguk mellé az ekkleziális csoportba Ilyés Zsoltot, a gyulafehérvári papnevelő intézet spirituálisát választották.

Incze Benjámin zetelaki plébánostól megtudtuk, hogy Székelyföldön jelenleg több mint 430 házas hétvégés házaspár, 30 „hétvégés” pap és három szerzetes van. „Mindez nem valósulhatott volna meg anélkül, hogy ne lett volna lehetőség arra, hogy az úgynevezett Első Hétvégén résztvevő párok egy része tovább képződjön, és egy idő után már ők maguk tartsák ezeket a hétvégéket” – tette hozzá a Lábady házaspár.

A jubileumi ünnepség alkalmából többek között arról is kérdeztük a Lábady házaspárt, milyen érzések élnek bennük, miként látják az elmúlt tíz év munkáját. Kérdésünkre elmondták, hála, meghatottság, büszkeség és biztonságérzet van a szívükben. Örülnek a munkának, amit a Szentlélek elvégzett az elmúlt években a részt vevő házaspárok szívében, az erdélyi házas hétvégés közösségben.

A megerősítő hétvége résztvevői valamennyien pozitívan nyilatkoztak a rendezvényről. A csíkmenasági Bándi Gábor és Veronka elmondták, számukra a hétvége a házasságuk hitben való megélését jelentette. A team révén pozitív példákat kaptak arra vonatkozólag, miként legyenek „igazi szép család” egymás és a környezetük számára, ahogyan ők mondták, „ne csak evangelizált, hanem evangelizáló család is”. Megtanulták azt is, hogy a családban fontos „a levédett idő” Isten, a házastársuk és gyermekeik számára. „Ha erre figyelünk, akkor ez a hétvége továbbra is megerősít a hitben, a reményben, a szeretetben” – ezzel a gondolattal zárták mondandójukat.

A Székelyudvarhelyen élő Böjte Réka arról beszélt, számára mekkora öröm nyomon kísérni azt a folyamatot, ahogyan megnyílt a párja, és ahogyan „izgult” a közösség értük.

Antal Enikő és Levente Felsőboldogfalváról így vélekedik: „A Megerősítő Hétvége – mindketten úgy érezzük – valóban megerősítette házastársi kapcsolatunkat. Megszilárdultak közös elhatározásaink, keresztény elveink, értékeink. Öröm volt látni a sok jelen levő házaspárt. Ez számunkra azt tükrözi, hogy ebben a rohanó világban is vannak, akiknek igénye a megállás, akiknek fontos a család, a házasság, a keresztény értékek. Nagyon kö­szönjük a team-párok nyitottsá­gát, őszinte megnyilvánulását, Bí­­ró püspök úr egyszerű, de nagyszerű gondolatébresztőit. Számos jó gondolatot viszünk haza magunkkal. Ezek közül csupán néhányat említünk meg: kiüresedni és nem kiégni, örüljünk, hogy van kinek szolgálni, integráljuk a munkát a család életébe, a lányt az apa szereti nővé, a fiút az anya szereti férfivá, a házasságnak nemcsak jónak, de szépnek is kell lennie, nem elég a családért élni, meg is kell ölelni, Isten azért helyezett minket valahová, mert akar tőlünk valamit, kreatív kisebbség vagyunk. Nem utolsósorban magunkkal visszük a dialógusokat, amelyeket a különböző témák kapcsán egymásnak írtunk és megosztottunk, ezáltal gazdagítva egymást.”

Kívánjuk, hogy ez a családos lelkiségi mozgalom – Isten kegyelméből – tovább növekedhessen, hogy megerősítője, erős bázisa maradjon az erdélyi családpasztorációnak.