Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Különleges esemény helyszíne volt Nagyvárad: november 3–6. között itt tartották találkozójukat Európa keleti rítusú katolikus püspökei, a szervező a váradi görögkatolikus püspökség volt. A nyitóünnepségen a házigazda Virgil Bercea püspök köszöntötte a résztvevőket, majd Erdő Péter bíboros-prímás, Esztergom-Budapest érseke, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke áldását adta a rendezvényre és sikeres tanácskozást kívánt a jelenlévőknek. A következő szónok, Francisco Javier Lozano romániai apostoli nunciusa nem először járt Nagyváradon, de a meghívottak és vendégek között sokan először csodálták meg a „Pece-parti Párizst”. A találkozón 48 püspök vett részt több európai országból, köztük a görögkatolikus főpásztorok Romániából Lucian Mureşan érsek vezetésével, Szvjatoszlav Sevcsuk érsek Ukrajnából, Cyril Vasil, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára, és itt voltak Lengyelország, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Németország, Olaszország görögkatolikus főpásztorai is.

Több fontos témáról tartottak előadást a négy nap alatt a váradi Görögkatolikus Teológiai Intézetben, amely a rendezvénynek otthont adott. Az előadások sorát Rino Fisichella, az Új Evangelizáció Kongregáció elnöke nyitotta, őt követte Boris Gudziak, a lvovi Görögkatolikus Egyetem rektora, Marko Ivan Rupnik, Cyril Vasil érsek és Alexandru Buzalic. A vendégek meglátogatták a római katolikus püspöki palotát és bazilikát, ahol Böcskei László püspökkel közösen vesperást végeztek. Meglátogatták a Félix-fürdői görögkatolikus templomot, a Caritas székhelyét, a Don Orione nevét viselő római katolikus líceumot is. Szombaton este a váradi ferences kolostor templomában újból együtt miséztek a főpásztorok, az eseményt a Mária Rádió egyenes adásban közvetítette.

A vasárnapi záró ünnepséget a Szent Miklós görögkatolikus katedrálisban tartották, e magasztos és különleges eseményre zsúfolásig megtelt a templom. Virgil Bercea váradi püspök románul és olaszul tartotta a szentbeszédet, kiemelte a görögkatolikus egyház mártírjait. Azok a főpásztorok és papok, akik életük árán is hűek maradtak Péter utódjához, példák lehetnek számunkra, vértanúságuk bőséges gyümölcseit láthatjuk napjainkban.

Lozano nuncius záróbeszédében örömének adott hangot, hogy az egyház egysége és egyetemessége nyilvánulhatott meg, hisz együtt tanácskoztak és miséztek különböző nyelveken (magyarul, románul, németül, olaszul) négy napon keresztül görög- és római katolikus főpásztorok. Fájdalommal említette, hogy sajnos a román ortodox egyházzal nem sikerült rendszeres kapcsolatot kiépíteni. A szándék megvan, és Isten segítségével bízhatunk az „egy nyáj, egy pásztor” eszmény megvalósításában. Beszéde fő üzenetét képezték a Boldog II. János Páltól idézett szavak: „Ne féljetek” a 21. század keresztényei lenni, adjátok át a hitet gyermekeiteknek, unokáitoknak, mert ez menthet meg nemzetet, népet.