Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A temesvári egyházmegyéből több család úgy éreztük, hogy szükségünk van egy újabb együtt töltött napra. Egy napra, amitől azt reméltük, hogy feltölt minket lelkileg, és ezt nem hiába reméltük. Andó Attila lippai plébános meghívására ezt a napot a lippai plébánián töltöttük.

A mennyei Atya arra hívott minket, hogy más családok élettapasztalataiból erőt merítve tudjunk tovább növekedni házaspárként, anyaként vagy apaként.

Érkezésünk után Andó Attila plébános köszöntött minket.  A bemutatkozáskor örömmel láttuk, hogy több helyről választott ki minket a jó Isten, éspedig Lippáról, Resicáról, Temesvár több plébániájáról, Kürtösről, Bogárosról és nem utolsósorban Aradról, a ségai és mikelakai plébániákról.

A délelőtt során több előadást hallhattunk. Elsőként dr. Lazu Robert beszélt nekünk Boldog II. János Pál pápa leveléről, a Familiaris Consortióról, amit a mai családokhoz intézett. Kifejtette, hogyan kell felismerni az igazi szeretetet a világban, hogyan tudjuk házaspárként helyesen megélni a szexualitást, hogy az legyen az új élet befogadására.

Egyetértettünk Lazu Robert érveivel, hiszen ő hatgyermekes apaként jól ismeri a nagycsaládosok gondjait, hogy miként néz rájuk a világ, mennyire elítéli őket a környezet, és persze anyagilag sem könnyű. És ők ennek ellenére vállalták a hat gyermeket, amivel őket a jó Isten megáldotta, hiszen ezt nem keresztnek kell tekinteni, hanem áldozatnak, ami szükséges ahhoz, hogy megtanuljunk helyesen szeretni.

A továbbiakban Tari Böbe nővér, a Schönstatti Mozgalom tagja Apák, legyetek azok, amik vagytok! címmel tartott előadást az apák fontosságáról a családban. Előadása egyes pontjait az aradi Diaconescu család húzta alá sajátosan szép élettapasztalatokkal.

Mivel a mai időkben különféle okok miatt egyre több gyermek nő fel apa nélkül, ez kihat a jövő generációk lelki fejlődésére is (az apa sokszor fizikailag, máskor lelkileg hiányzik a gyermekek életéből, neveléséből).

Mindenkinek van biológiai apja a földön, de az nem jelenti azt, hogy meg is testesíti a mennyei Atyát és igazi példa lesz gyermekei számára, ezzel a mennyei Atyához vezetve őket, hiszen ez a lényeg. Böbe nővér aláhúzta a mennyei Atya tulajdonságait, amivel megáldotta a földi apákat is, éspedig az apák lehetnek erősek, „mindentudók”, bölcsek, igazságosak, megbocsátóak, mindig elérhetőek és nem utolsósorban szentek.

Az előadásokat finom ebéd követte, majd kis pihenés után kiscsoportokat alkottunk és különböző témákat dolgoztunk fel arról, hogyan lehet gyermekeinket a jó útra vezetni, elkerülve a külső rossz hatásokat, hogyan neveljük őket úgy, hogy jól felkészüljenek a házasságra, megmaradva tisztának a házasságig, hogyan lehet elutasítani az abortuszt, a fogamzásgátlókat, és nem utolsósorban a média által felénk irányuló negatív hatásokat.

Ezt követően a Warga házaspár mesélte el képekben megismerkedésüket, kapcsolatuk felépítését, házasságkötésüket és három gyermekük születését, valamint a mai napig folyó munkájukat, amit annak szentelnek, hogy Istennek tetsző család legyenek.

Összegezvén a csoportbeszélgetéseket, lelkileg feltöltődve indultunk a közös szentmisére, amelyet Pál József-Csaba főesperes, resicabányai plébános celebrált Király Árpád főesperessel és Andó Attila plébánossal.

Felemelő érzés volt a gyermekek nyüzsgésétől hangos templomban figyelni a jó Isten üzenetére, hiszen Pál József a mindennapi ima fontosságáról próbált beszélni a gyermeki zsivajban, ami egyáltalán nem akadályozta meg az üzenet közvetítésében. A végén még belefért a Hiticaş család vallomása is arról, hogy ők hogyan élik meg hitüket kis családjukban.

Örömmel búcsúztunk egymástól, és a csoportképet követően mindenki azzal a reménnyel vált el a csoporttól, hogy mielőbb újból fogunk találkozni.