Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

November 5-én a ünnepelték a gyualfehérvári szeminárium Szent Imre-kápolnájának búcsúját. Fontos hely ez a szeminaristák számára: napközben Szentírást olvasnak, esténként lefekvés előtt visszatekintenek az elmúlt napra és imádkoznak. Ez az a hely, amelyet egykor egy diakónus a papnevelő intézet szívének és motorjának nevezett.

A szentmisén részt vettek a kispapok és a Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum diákjai. A búcsús szentmisét Korom Imre, a kisszeminárium spirituálisa celebrálta az intézet tanárainak koncelebrálásával. Balla Imre diakónus mondott homíliát, amelyben Szent Imre herceg példáját állította a kispapok elé. Szent Imre herceg, valamint az intézet Szent Imre-kápolnája a szentté válás útját jelzi, amelyet az ima embereiként és a lelki szegénység erényének gyakorlása folytán érhetnek el. A diakónus az evangéliumi éberségre hívta fel a figyelmet, amely mint élhető út egész biztosan Istenhez vezet, akárcsak ezer évvel ezelőtt Szent Imrét.

A szentmise végén Ilyés Zsolt, a papnevelő intézet spirituálisa megköszönte a jelenlevőknek, hogy együtt ünnepelhettek, és köszönetet mondott az anyagi támogatásért, amiből a kápolna új szőnyegét sikerült megvásárolni.