Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Október 29-én került sor arra, hogy mi, III. évesek magunkra öltsük a reverendát, és ugyanakkor megtörtént az admisszió, azaz a felvételünk a papjelöltek sorába. Erre az alkalomra eljöttek szüleink, testvéreink, rokonaink és barátaink, hogy ők is velünk ünnepeljenek.

A székesegyházban az ünnepélyes szentmise keretében nyilatkoztunk szándékunkról, hogy két év szemináriumi élet után továbbra is folytatni akarjuk a papságra való készülést. Ezután felöltöttük a reverendát, melyet érsekünk  megszentelt. A beöltözésben a hagyományos szerint egy felsőbb éves kispap segített, akit reverenda apának hívunk. Őket mindig a beöltözendők választják, egyben példamutató személy is számukra. Az admisszió a nagyobbak részéről befogadást is jelent, amely által különleges tagjává válunk a közösségnek, hivatalosan is papjelöltek, kispapok vagyunk. A tanulmányok tekintetében ezentúl teológusoknak számítunk, mivel az első két év filozófiai képzése után most teológiai tantárgyakat tanulunk.

A beöltözéskor magunkra öltött reverenda – melynek jelentése tisztelendő – arra figyelmeztet bennünket, hogy vegyük komolyan azt az életformát, amelyre Isten szólít, és legyünk hálásak azért a kegyelemért, amelyet a hivatásban juttat nekünk. A reverenda  jel, amely állandó lelkiismeret-vizsgálatra késztet: valóban Krisztust követve élek, és őt akarom magamra ölteni a papságban is.