Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Mindenszentek ünnepén a kolozsvári Piarista templomban Sárközi Sándor, a csíkszeredai piarista misszió vezető­je celebrálta a szentmisét, amelyen a kegyes tanítórend szentjeiről és boldogjairól emlékeztek meg. A hívek és a Báthory István Elméleti Líceum Vincze Csilla igaz­gatóhelyettes vezetésével érkezett tanulói imádkoztak a hajdani katolikus főgimnázium s az utódiskola elhunyt tanárai és volt diákjai lelki üdvösségéért. Homíliájában Sárközi Sándor hangsúlyozta a társadalmunkban ritka madárnak számító őszinte tisz­teletadás fontosságát, de arra is figyelmeztetett, a megsüvegelés ne a szolgalelkűség, hanem az őszinte megbecsülés jele legyen. Az ünnepi szónok a szociális nyomor elleni küzdelem s az ifjúság jó tulaj­donságai formálásának fontosságáról is szólt. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy Kalazanci József piarista rendalapító és Pirotti Szent Pompiliusz piarista hitvalló példájára merjenek fellépni a hamisság ellen a humánum és a becsület jegyében.

A szentmisét követően a piarista és marianumista öregdiákok elhelyezték a kegyelet virágait a Házson­gárdi temető piarista sírkertjében nyugvó tanárok, valamint Hirschler József, a Marianum leánynevelő intézet alapítója nyughelyénél.