Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

A novemberi téma a küldetés a személyes élethivatásban

A közösség éve után elkezdtük a misszió évének témáit élni: októberben felelevenítettük Istennel való személyes és közösségi kapcsolatunkat, novemberre pedig újabb témát kínál a pasztorális füzet. Ennek címe: Küldetés a személyes élethivatásban, és hárman jegyzik: Darvas Piroska az Istennek szentelt élet, Kertész Mária a családos életforma, Bodó Márta pedig a világi szakma hivatásjellegű megélésére vonatkozó megfontolásokat kínál. A többféle megközelítés egyben segít abban is, hogy mindenki megtalálja magát, a rá vonatkozó részt, s így megszólítva érezze magát. Ez az árnyalt megközelítés abban is segít, hogy elkerüljük a világiasság kísértését, de azt a jámbor keresztényekre leselkedő csapdát is, hogy csak az imát, áhítatot gondoljuk Isten szolgálatának.


A novemberi témafelvezetés jó szempontokat kínál a papok, szerzetesek számára, hogy egy percig se tévesszék szem elől még a magány perceiben sem szolgálatuk közösségi dimenzióját, a családok számára, hogy átéljék és árasztani merjék a szerelem, családi összetartás megtartó erejét, a világban élőknek, akik szívük-tehetségük szerinti szakmájukat odaadással végzik, megerősítést ad arra vonatkozóan, hogy a munkát szeretni, abban örömöt lelni nemcsak hogy nem tévedés (sokan „karrierizmusnak” bélyegzik), hiszen a lelkiismeretesen gyakorolt szakmai hivatás éppúgy keresztény kötelesség, mint az összeszedett ima, s éppúgy Istennek tetsző szolgálat, a talentumokkal való helyes gazdálkodás.

Akit a misszió feladata megszólít, vagy aki szeretne elmélyülni és a helyi egyházzal egyszerre dobbanó szívvel haladni a keresztény élet útján, az vegye kezébe a pasztorális füzetet, csoportjában kibontva a javasolt témákat, új utakat találva együtt járják Isten útját. Mert ahogy a novemberi témajavaslatnál Paul Roth ihletett szavai mondják: „Aki élni akar, annak döntenie kell: igen vagy nem – kis és nagy dolgokban egyaránt. […] A kérdések kérdése pedig az: hogyan hívják ezt a célt, amelyhez igenemet vagy nememet mérem? És: miért élet?”