Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.


Befejeződött a népszámlálás, s bár apróbb helyi rendellenességekről érkezett panasz, különösebb visszaélés nem történt, bár az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) írásban jelezte a kormányfőnek és a belügyminiszternek az általuk tapasztalt szabálytalanságokat.

Az előzetes adatok szerint bebizonyosodott, amit a szakértők előreláttak: csökkent, csökken Románia lakossága: az október végén befejeződött népszámlálás során az országban 19,599 millió embert regisztráltak, ami bő 2,1 millióval kevesebb, mint a korábbi, 2002-es eredmény volt, amikor még 21,68 milliót találtak a népszámlálók. A csökkenés ennél nagyobb arányú, hiszen a 19,6 milliós számba olyanokat is bevettek, akik több mint egy éve külföldön élnek.  A végleges létszámot úgy számítják ki, hogy az októberben regisztrált 19,6 millió főhöz hozzáadják a bentlakásokban élő egyetemisták, a kaszárnyákban regisztrált katonák számát, s levonják a huzamosabb ideig külföldön tartózkodókét, ami akár milliós nagyságrendű is lehet.


A lakosság országszerte mindenütt csökkent, igaz, különböző arányban. A tágabban értelmezett Erdély (a Partiumot és a Bánságot is ideszámítva) lakossága 6,64 millióra csökkent, ennek létszáma 2002-ben még 7,22 millió volt. Alig egy évtized alatt Erdély népessége 8,1 százalékkal csökkent. Ami örvendetes: ez az arány kisebb az országos átlaghoz, az országos értelemben érvényes 9,6 százalékos fogyáshoz képest.

Kolozs, Temes megyében az apadás az erdélyi és országos átlag körülbelül fele, ez a megyeszékhelyek gazdasági, kulturális és felsőoktatással, tudománnyal kapcsolatos vonzerejének köszönhető. Jól áll Kovászna megye is, itt a népességfogyás 5 százalék körüli.  A csökkenés erőteljes Arad, Fehér, Szeben, Krassó-Szörény és Hunyad megyében, ez a súlyos gazdasági helyzet eredménye, hiszen e megyékben jelentős irapi központok szűntek meg, munkanélküliséggel sújtva a la­kosságot. Hunyad megye a Zsil-völgyet is felöleli, a bányabezárások köztudottak, ezért a völgy népességcsökkenése, az innen való elvándorlás nem meglepő. A megyei adatok arra engednek következtetni, bár a nemzetiségi arányok kiértékelése még nem történt meg, hogy ha abszolút számban csökken is a magyarok száma, a népességen belüli arány növekedik a románság rohamos fogyatkozása miatt. A nagy számban magyarok által lakott megyékben (Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Maros, Hargita, Kovászna) a népességfogyás kisebb méretű, mint az erdélyi vagy akár az országos átlag. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy szociológus végzettségű polgármestere sajtótájékoztatón mondta el: Székelyföldön nem változott az etnikai arány, és elképzelhető, hogy az elmúlt tíz évben nőtt a magyarok aránya Erdélyben, a népszámlálás eddigi adatai szerint nagyobb volt a népességfogyás azokban az erdélyi megyékben, ahol nincsenek magyar közösségek. Kilenc évvel ezelőtt Erdélyben 19,6 százalékos volt a magyarság aránya, akkor Antal Árpád szerint Kolozsvár lakóit „radírral a kezükben” vették számba a Gheorghe Funar polgármester által irányított biztosok. Kovászna megyében 1977 és 1992 között ugrott meg látványosan a románok létszáma a betelepítések következtében. Antal Árpád elmondta, Kovászna és Hargita megyében az idei népszámlálás előzetes adatai szerint kisebb volt a népességfogyás mértéke, mint az országos átlag, Kovászna megyében 5,03 százalékos, Hargita megyében 6,57 százalékos volt a csök­kenés. Kovászna és Hargita megye városaiban az észlelhető népességcsökkenéssel egy idő­ben megnőtt a környező falvak lakossága, például az elmúlt kilenc évben megnőtt a Sepsiszentgyörgy közelében lévő Árkos, Illyefalva, Réty lakossága, ami a városról falura vándorlással magyarázható –  mondta Antal.

Az első részletes eredményeket várhatóan 2012 januárjában hozza nyilvánosságra Romániában az Országos Statisztikai Hivatal, a teljes feldolgozás pedig egy év múlva várható.