Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 45. szám, 2016. november 6.

Interjú

Mindenszentek, halottak napja Darvas Piroska segítőnővér szemével 

A segítőnővérek közössége számára különös fontossággal bír a mindenszentek ünnepe, halottak napja. Hogyan kapcsolódnak ezen ünnepek életetekhez? Hogyan élitek meg ezeket a napokat?

Közösségünk karizmája szenvedni, dolgozni és imádkozni a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Ezen az ünnepen különösen gondolunk a világegyházzal együtt az elhunytakra: mindenszentek ünnepén azokra, akikről biztosan tudjuk, reméljük, hogy eljutottak az Istennel való élő közösségbe, halottak napján pedig minden elhunytra emlékezünk. Számunkra ez az ünnep családi ünnep, mert hisszük, hogy élők és holtak összetartoznak, egy nagy családot alkotnak. Alapítótőnk, Gondviselésről Nevezett Boldog Mária mondta: a szeretetnek nincsenek határai. Szolidaritást vállalunk mindenkivel, aki Jézus Krisztust halálában és feltámadásában követi, akár itt a földön él, akár átment a halálba.

Ezekben a napokban mindannyian a temetőket látogatjuk, sokan már hetekkel az ünnep előtt készülődnek. Véleményed szerint a keresztény embereknek hogyan kell(ene) megélniük ezt az ünnepet, hogy a gyertyagyújtás mellett tartalma is legyen?

Európa-talán(y) címmel a Kolozsvári Rádió magyar adása egy korábbi kerekasztal felvételét sugározta a napokban. A beszélgetés (Papp-Zakor András szerkesztésében) három politológus, egyetemi tanár részvételével, Szenkovics Dezsőnek, a Sapientia-EMTE adjunktusának moderálásával zajlott. A megszólalók: Bakk Miklós, valamint a magyarországi Kiszelly Zoltán és Varga Norbert. A címbeli talány Európa jelenére és jövőjére, világpolitikai szerepére vonatkozott. A téma különféle megközelítésben sokak ajkán ott van, ezért is füleltem, lám, mit tudok meg, hiszen a megszólalók nem botcsinálta szakértők, s nem érdekeket képviselnek. Több érdekes gondolatot hallottam, amelyeket most megosztok olvasóinkkal, megfontolásra a figyelmükbe ajánlva azokat.

A beszélgetők összehasonlították az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió struktúráit, identitását, kialakulásának folyamatát. Bakk Miklós úgy fogalmazott: az európaiak válsága, amelyet a migránshullám csak előhívott és felerősített, abban áll, hogy az EU máig nem tudta eldönteni, milyen típusú unió akar lenni. Három megoldás lehetséges: a régiók vagy a nemzetállamok Európája, esetleg a föderális Európa. A probléma az, hogy Európa vezetőinek nincs stratégiája, a közbejött migránsválság pedig éppen ezt tette láthatóvá. Varga Norbert szerint ez az Európai Unió eddigi történetének nem a legnagyobb válsága. Az európai integráció gondolata, ami az Unió alapját képezi, egy, a mainál sokkal nagyobb válságból, a 2. világháború tapasztalatából született. Európa sok válságot látott, ezek addig ismétlődnek, amíg meg nem oldjuk őket.

Panoráma

A Megszentelt Élet Intézményeiért felelős püspöki helynökök és küldötteinek nemzetközi kongresszusa

Első alkalommal szervezte meg a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja (lat. Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae) között a nemzetközi kongresszusát a Megszentelt Élet Intézményeiért felelős püspöki helynökök vagy küldötteik számára, amelyen a világ számos országából mintegy 250 személy volt jelen október 28–30. között. A Kongresszus témája a Megszentelt Élet intézményeiért felelős püspöki helynökök funkciója és szerepe volt.

Panoráma

Életének 45., papságának 21. évében, október 23-án hirtelen elhunyt Máté Róbert-Béla plébános.

1996. június 23-án szentelte pappá Jakubinyi György érsek Gyulafehérváron. Segédlelkészként szolgált Segesváron 1996-tól 1999-ig,  1999–2002 között Freiburgban tanult karitásztudományokat, 2007-ig pedig doktori tanulmányokat folytatott. 2007-től a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas szervezet lelkiigazgatója, 2012-től pedig a berecki egyházközség lelkipásztora volt. Szent Ágostonnal ő is vallotta: „Nyugtalan a mi szívünk, mert csak Istenben talál nyugodalmat”.

Panoráma

Engem is, mint oly sokakat, nagyon mélyen megdöbbentett Máté Robi halála. Azért érint különösen erősen az ő halála, mert ifjúkorában bábáskodtam papi hivatásának megszületése körül. 1987–1990 között abba az ifjúsági közösségbe járt, amelyet fiatal káplánként én vezettem Brassó-Bolonyában. Ebben az ifjúsági közösségben megtapasztalt Isten- és egyházképe segítette őt abban, hogy a papságot válassza az emberek szolgálatára.

Panoráma

Kilencedik alkalommal gyűltek össze a város lelki megújulásáért végzett imára a csíkszeredai hívek október 22-én. Ezúttal nem a megszokott módon szervezték a zarándoklatot, hanem a Márton Áron gondolataiból összeállított keresztutat végezték (ld. Imádkozzunk Áron püspökkel! imafüzet, Verbum 2016).

A zarándoklat a Szent Kereszt templomból indult. Az esős idő ellenére több mint százhúszan vettek részt, a hálaadó szentmisén pedig több százan voltak.

Panoráma

Az irgalmas szamaritánus, az elveszett bárány és a tékozló fiú példázata Jézus tanításának egy-egy gyöngyszeme, ami közel hozza hozzánk Isten mérhetetlen szeretetét. A szenvedélybetegség által megsebzett ember nagyon rászorul erre a szeretetre, amelynek fényében képes visszanézni életére, és képessé válik elhinni azt, hogy ő értékes ember Isten előtt. Ez a tapasztalat visszaadja méltóságát és erőt kap, hogy újra felépítse a függőség által lerombolt életét, kapcsolatait.

Panoráma

Háromnapos ünnepi rendezvényre várták az érdeklődőket Gyimesbükkön október 21–23. között. A gyimesi nagytemplom felszentelésének negyvenedik és a Dani Gergely Általános Iskola névadó ünnepségének tizedik évfordulója alkalmából a visszatekintés, a hála, a nagyjainkra való emlékezés légkörében töltekezhettek a résztvevők.

Pénteken a Dani Gergely Általános iskola volt a rendezvények színhelye. Az iskolai műsort Nagy-Galaczi Hajnal igazgatónő nyitotta meg. Köszöntője után a résztvevők a Dani Gergely életéről szóló filmet tekinthették meg, amelyben édesanyja meséli el a Dani-család életét a lemhényi házban, azt, hogy miként teltek a mindennapok egy nagycsaládban, és hogyan volt lehetséges, hogy a gyermekek nagy része egyetemi diplomát szerzett. A film megtekintését követően az alsó tagozatos gyermekek rajzokat készítettek Dani Gergely életéről, a nagyobbak pedig fogalmazásokat írtak és vetélkedőn vettek részt, tizenegy négyfős csapatba szerveződve. A zsűri tagjai között volt Dani Gergely unokaöccse és Csiby József, Brassó belvárosi plébános, aki az esti szentmisét és elmélkedést is tartotta. A közönség soraiban ott volt Dani Gergely testvére, Ilonka néni, aki Medgyesről érkezett. Tankó Előd kántor és pedagógus vezetésével a tanulók gyimesi táncokat – a héjszát, kerekest, lassú magyarost és csárdást –, valamint énekeket adtak elő.

Panoráma

Teremfoci-bajnokságot tartottak Petrozsényben október 29-én, szombaton. Az esemény aktualitását Gillemot Ferenc francia származású magyar focista, a magyar labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitánya halálának századik évfordulója képezte. Gillemot Ferenc az I. világháborúban 1916-ban, 41 évesen jelentkezett a katonasághoz, s Petrozsényben halt meg 1916 novemberében – mondta lapunknak Szász János petrozsényi plébános. A mini teremfoci-bajnokságon részt vett a csíkszeredai Székelyföldi Labdarúgó Akadémia csapata, egy csapat Szászvárosról, egy Déváról, valamint a helyi, petrozsényi csapat is. A bajnokságon, melyet a petrozsényi plébánia, Böjte Csaba ferences szerzetes és a petrozsényi Jézus Szíve Gyermekközpont szervezett, V–VIII. osztályos, valamint IX–X. osztályos tanulók vettek részt.

Panoráma

A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ és a kézdiszentléleki római katolikus egyházközség kerületi lelkinapot szervezett feleségek és édesanyák számára. Az október 29-én tartott rendezvény témája a megbocsátás volt, az eseményre nemcsak Kézdiszentlélekől és környékéről, hanem Sepsiszentgyörgyről, illetve Csíkszereda környékéről is érkeztek résztvevők.

A szervezők a programot Tedd meg az első lépést, bocsáss meg! címmel hirdették meg, azzal a céllal, hogy a nők megerősödhessenek vállalt hivatásukban, segítsék egymást, hogy Isten szíve szerinti feleségek és édesanyák legyenek, és a megbocsátásban, a kiengesztelődésben növekedjenek.

A kézdiszentléleki közösségi házban megtartott rendezvényen a játékok segítségével az asszonyok nagyon gyorsan megtalálták az utat egymáshoz. Kertész Marika, a Család­pasztorációs Központ munkatársa előadásában kiemelte: a lelkinap témájával próbálnak csatlakozni a hamarosan véget érő Irgalmasság évéhez, és ezáltal is próbálják segíteni a részt vevő feleségeket, édesanyákat, nagymamákat, hogy gyakorolják az irgalmat, a megbocsátást családjaikban férjük, gyermekeik, unokáik irányában. Az igazi megbocsátás nem emberi cselekedet, hanem Isten műve az ember által. Segítheti az önvizsgálat, a haragtartás hátrányának tudatosítása, annak felismerése, hogy Isten is fenntartások nélkül megbocsát. A kiengesztelődést ugyanakkor a sértett büszkeség, a makacsság és bosszúvágy, de a múltban élés és a másik fél hozzáállása is gátolhatja.

Panoráma

A csíkszentdomokosi Rebeka, a csíkkozmási Olajág, valamint a szentegyházi Szent Rita édesanyák csoport tagjai már öt éve évente két alkalommal közös, tematikus, lelki találkozókat szervez. Ez alkalommal közös zarándoklatra mentek Gyulafehérvárra. Több édesanya óhaja volt ez a közös látogatás, ugyanis még soha nem jártak ott, és az Irgalmasság éve is jó alkalom erre.

Harminc édesanya indult a főegyházmegye központjába október 29-én, örömmel, lelkesedéssel és kíváncsisággal, valamint sok imaszándékkal a szívében.

Egy falat a léleknek
  • Isten azt választotta ki, aki a világ szemében semmi, azért, hogy megvalósítsa az ő művét. Éppen ezért megköszönöm az Úrnak, hogy érte és vele ünnepelhetek, és segíthetem Isten népét belépni abba a misztériumba, amelyet a szent liturgia ünnepel.
  • Mózes azt mondja a fáraónak: „Mi azt sem tudjuk, hogyan fejezzük ki hódolatunkat az Úrnak, míg arra a helyre el nem érkezünk” (Kiv 10,26). A szent liturgia tehát nem emberi mű, hanem isteni.
  • A liturgiát maga Isten határozta meg és nem az emberek. Ha Isten nem nyilatkoztatja ki magát, akkor az ember csak a semmit markolja. Az ember nem gyárthat a semmiből istentiszteletet, mert a liturgia Isten ajándéka.

Emlékezzünk régiekről

Kilencven éve halt meg László János. Egrestőn született 1866. július 12-én. A gimnáziumot Marosvásárhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1890. július 16-án Lönhart Ferenc püspök. Csatószegen, Csíkszeredában és Marosvásárhelyen káplán, Radnóton főesperes-plébános. Meghalt 1926. november 28-án, 60 éves korában.

Pitypang

Római katolikus gyermekszkólák és kórusok találkozója

Újra kórustalálkozón vehettek részt október 22-én a kézdivásárhelyi Boldog Özséb templomban. Ez már a második alkalom, hogy közel száz résztvevővel megtartották a felsőháromszéki római katolikus gyermekszkólák és kórusok találkozóját, versenyét.Mindig nagy élmény, ha egy szentmisén a hívő közösség szépen énekel. Ezt már csak az tudja felülmúlni, ha csengő hangú gyermeksereg teszi. Vargha Béla főesperes, aki egyben a rendezvény védnöke is, bevezető gondolatában buzdította a kis énekeseket, hogy fáradságot nem ismerve továbbra is menjenek el a próbákra, hiszen a latin közmondásból kiindulva: „Bis orat, qui cantat” vagyis „Aki énekel, az kétszeresen imádkozik”. Majd folytatta a gondolatot: „… a gyerekeknél ez duplázódik, nem kétszeresen, hanem akár négyszeresen is imádkoznak”.

Hírek, hirdetések

Lelkinap gyász, megbocsátás, elengedés témában

A csíkszeredai Millennium templomba várjuk november 12-én 9 órától mindazokat, akik elvesztették szeretteiket, vagy bármilyen, számukra fontos értéket. A meghívás szól mindazoknak a gyászolóknak és hozzátartozóiknak, akik nem találják az utat lelki békéjük, szabadságuk, nyugalmuk visszanyeréséhez.