Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 45. szám, 2015. november 8.

Mindannyian értesülhettünk arról, hogy október 30-án, este Bukarest egyik szórakozóhelyén tűz ütött ki, s lapzártakor már 32 fiatal halottról értesültünk. Iszonyú csak belegondolni is, hogy van olyan szülő, akinek mindkét gyereke a kórházban küzd az életéért. A média szinte percről percre beszámolt a fejleményekről. Sokan nemcsak szemlélői voltak a nemzeti gyásznak, hanem konkrét gesztusokkal is kifejezték együttérzésüket az elhunytak hozzátartozóival vagy a sebesültekkel szemben.

Voltak, akik hangot adtak meggyőződésüknek, hogy a történtek Isten büntetése. Mások meg a gonosz cselvetését látták az egészben. Mindkettőt nemcsak nehéz hinni, de katolikusként mindkettő ellen szólni kell. Nemcsak mert a teológia, hanem a józan emberi ész is nehezen hinne el ilyet.

A napokban sokan megszólaltak, elmondták véleményüket, mások hallgattak, így emésztették a történteket. Hisz mindenkit többé vagy kevésbé érint az ilyen eset. Van, aki gyorsan ráveti: „mi közöm hozzá?” Igenis, közünk van, mindannyiunknak! Abban is biztos vagyok, hogy a szórakozóhely illetékesei közül senki sem akarta, hogy így történjen.

Panoráma

Fotó: Fábián RóbertMáté Tóth András szegedi teológus, egyetemi tanár tartotta a Katolikus Akadémia új évadjának nyitó előadását október 29-én a kolozsvári BBTE RK Teológia Karának dísztermében. A vallástudománnyal és egyházszociológiával foglalkozó előadó Kelet-Közép-Európa vallástudományi és teológiai értelmezésére vállalkozott. Tézise szerint e térség országai összetett okokból sebzett identitásúak, ami sokszor vendetta-logikára vezeti őket. Ám ez nem előremutató, sőt, a semmibe torkollik, a megsemmisülésbe, csak a múlt ismétléséhez jut vele az ember. Holott a múltból okulva éppen hogy nem kellene újra elkövetni a korábbi hibákat: a 20. század a genocídiumok százada volt. A gyógyulás igénye a keresztény perspektívában tud valósággá válni, s ez nem csak a hívők, de mindenki számára az igazán járható út: a kulturális és politikai metanoia, megtérés útja a trauma vezérelte gondolkodás és publikus cselekvés helyett. Az előadó a vallástudományi nézőpontból kívülállóként mutatott rá arra, amit ő személyes hitbeli meggyőződése alapján is vall: hogy Európának a vallásos alapú cselekvés az egyetlen alternatívája. A sebzett identitású Kelet-Közép-Európának pedig csak ezen az alapon sikerülhet a maga sajátos, a nyugatitól részben eltérő, mert más társadalmi valóságra épülő, immár ép identitását kialakítania.

A Katolikus Akadémián a következő előadást Gábor Csilla egyetemi tanár, szociális testvér tartja november 19-én a kolozsvári könnyező Szűz képéről és annak történetéről.

Panoráma

Fotó: Bodó MártaA román kormány alárendeltségében működő resti­túciós bizottság elutasította a gyulafehérvári Batthyaneum könyvtár és csillagvizsgáló visszaszolgáltatását a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyének. A döntést szeptember 16-án hozta a bizottság, de csak nemrég közölték az érsekséggel.

A most elutasított kérést az érsekség 2003 februárjában nyújtotta be a 2000/94-es sürgősségi kormányrendelet alapján (amit utólag többször kiegészítettek, majd törvényi erőre emeltek), amely előírta az elkobzott ingó és ingatlan egyházi vagyonok visszaszolgáltatását. A bizottság azzal indokolta döntését, hogy a visszaigénylő Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség nem azonos a telekkönyvben szereplő Római Katolikus Csillagvizsgáló Intézettel (röviden Csillagda).

Panoráma

Sok szó esett a közelmúltban Mindenszentek ünnepéről, de ugyanakkor a hallo­ween ünnepléséről. November 1-jén közös napon ünnepeljük az egyházban az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Ugyanakkor egyre inkább teret hódít a kelta hagyományból kialakult, az angolszász területről átvett, s a fogyasztói kultúra terjedésével szoros összefüggésben álló halloween. A hallo­ween térhódításáról, ennek okairól, s arról, hogy mit kínálunk, kínálhatunk alternatívaként, beszélgettünk Deák Zsuzsánnával (doktorandusz, BBTE, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola) és Szénégető Istvánnal (plébános, a főegyházmegyei család­paszto­rációs iroda vezetője).

Panoráma

Fotó: Rohonyi D. IvánHalottak napján, a szentmise után Kovács Sándor főesperes-plébános áldotta meg a Piarista templom kriptájának felújított bejáratát. Az erdélyi barokk gyöngyszemének tartott templom alatt összesen 140 halott eltemetésére kialakított kripta egyik folyosójának falában kemenceszerű sírüregeket, a másik oldalán pedig boltozatos üregeket alakítottak ki. A templomot 1724. augusztus 10-én nyitották meg ünnepélyesen. Akkor a szentmise után a kor egyik szellemi nagysága, a jezsuita hitszónok, Gyalogi János köszöntötte az új templomot, s elszavalta az előzőleg Szebenben már kinyomtatott Tizenkét Csillagú Korona (Coronam XII Stellarum) című ünnepi hangulatú versét.

Panoráma

Az egyházzene és zenészek védőszentjének, Szent Cecília tiszteletére szervezett koncertsorozat XI. évadját tartják Kolozsváron november hónap hétfő estéin 7 órától. A Szent Mihály-templom gótikus falainak oltalmában kiváló orgonisták tartanak hangversenyt, változatos műsorral, két hangszerre írt alkotásokkal és különböző stílusokban. A sorozat zárásaként CD-t és kottáskötetet mutatnak be, amely Ruzitska György kolozsvári zeneszerzőnek állít emléket.

 

Panoráma

Mária-kegyhelyek felé indult Brassóból zarándoklatra október 18-án egy autóbusznyi csoport, Csibi József Brassó-belvárosi plébános áldásával. A vezető, Kasza László brassói egyetemi lelkész már a buszban tartott első elmélkedésben meghívta a zarándokokat egy belső útra önmaguk megismerésére, Isten áldását és Mária védnökségét kérve.

Nagyon színes volt a zarándokcsoport: fiatalok, idősek, különböző vallásúak, többnyire brassóiak, de érkeztek Kézdi­vásárhelyről, Kézdi­szent­lélek­ről és Csík­koz­másról is. A résztvevők java része a múlt évi római zarándoklaton is részt vett, így régi, jó ismerősként üdvözölték egymást.

Egy falat a léleknek
  • A keresztény élet megújhodásának a forrása nem más, mint az isteni szeretet. Nem valami miatt szeret engem az Isten, hanem azért, mert vagyok. Én sem ezért, meg azért szeretem az Urat, hanem ő önmagáért. Nem a haszon számít, hanem csak ő.
  • Csak az tud tartós, elkötelezett életet élni, akinek az életének a középpontja nem más, mint maga az Úr van. Különben érdekes, hogy a világ nem arra kíváncsi, hogy mid van, hanem hogy mi, illetve ki van az életed középpontjában.
  • Rajtunk van az Úr szeretetének a pecsétje. Csak rajtunk múlik, hogy minden helyen és minden időben az Úréi maradunk-e vagy sem.

Pitypang

Bak Sára rajzaHogy mit gondolt Paradicsom királykisasszony, amikor Unalmas Herceg végigsétált a kerten, nem tudom. De azt elmondhatom saját tapasztalatból, hogy nem mindegy, mit mondasz a kertben.

Ez a herceg a világ legszebb palotájában lakott és a világ legszínesebb, leggyönyörűbb kertjében sétálgatott unatkozva, mint mindig, legörbülő szájjal, mert királyi atyja elküldte sétálni, és nem üldögélhetett a palota lesötétített szobáiban a legváltozatosabb hadijátékokat elgondolva.

Hírek, hirdetések

Lelkinap gyászolók számára Csíkszeredában

 

Együtt a veszteségben címmel és „Veletek vagyok…” (Mt 28,20) mottóval lelkinapot tartanak a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián gyászolók számára november 28-án, szombaton 9 és fél 5 között. Várják mindazokat, akiket bármilyen veszteség ért (válás, haláleset, egészség vagy egy fontos érték elvesztése...) és mindazokat, akik úgy érzik, tehetetlenül állnak egy számukra fontos személy fájdalmát látván, nem tudván, hogyan nyújtsanak segítő jobbot neki. Segítség lehet ez az alkalom azok számára is, akiket foglalkoztat a kérdés: mi történik az emberi lélekkel a test halála után, hol vannak és hogyan vannak velük továbbra is szeretteik, illetve mindazoknak, akik megoldást keresnek elengedésre sorstársakkal együtt. Meghívott előadók: Kovács Márta pszichológus, Szekeres Ildikó szakápoló, Darvas Kozma József esperes Helyszín: Csíkszereda, Millennium-templom alagsora. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat jelezzék november 25-éig a következő telefonszámokon: 0746-138763 (Nagy Enikő Zelma szociális testvér), 0742-412481 (Birta Zsuzsanna), 0751-304863 (Szekeres Ildikó).