Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 45. szám, 2013. november 10.

Vezércikk

Eltelt halottak napja, amikor megemlékeztünk azokról, akik gondterhes életüket befejezve, talán megtörve és fáradtan az örök valóság után vágyódva, földi kínjukat levetve Istennél találtak nyugalmat. Felelevenítettük lelkünkben a múltat, az eltávozottakat. Ősz van, elmúlás, hideg, hamar sötétedik, a természet változása ilyenkor ráhangolja az embert a mélázásra, az elmélkedésre, az emlékezésre. Késő este van, most még csendesebb a temető, mint pár órával ezelőtt. Csendjét csak az őszi szellő töri meg. A kerítés mellett az óriási nyírfákról egy-egy hervadt levél esik a sírkövekre. A széltől hajladozó faágak susogása búcsúztatja a későig maradt hazafelé menőket. Elszorul a szívem annak láttán, hogy a sok szép virággal díszített sír újra magára marad, csak néhány helyen világítanak még a mécsesek. Nagyon szép sötétben is a temető, de mégis olyan, mintha bocsánatot kérne az elmúlt időkért. Jól tudjuk, hogy akiket kerestünk, akikért idejöttünk, akik voltak, azok már nincsenek, de mégis eljövünk. Emléked örökké él szívünkben – olvassuk sok helyen sírfeliratokon. Örökké? Amíg élnek az emlékezők! Csak addig és nem tovább. Az emlékezés kincs, mert a szeretet élteti, de egyszer az is kihuny. Minden emlékezés arra int bennünket, hogy egyszer mi is emlékké válunk valakinek a szívében, aztán majd elfelejtenek. De Isten az, aki soha nem felejt. Hányszor jajdul fel szívünk: hol vannak azok, akiket oly nagyon szerettünk? Úgy érezzük, hogy a sír elrabolta tőlünk azokat, akik olyan kedvesek voltak számunkra. Mindenkinek van halottja, közelebbi-távolabbi rokon, ismerős, barát, szomszéd… Nem felejtjük el őket, köztünk él a holtak emléke. Imádkoztunk értük, mindenki a maga módján, az elmúlás virágait helyezzük a sírhelyükre. Mit jelent az emlékezés? Visszafordulni a jelenből abba a múltba, amely sohasem halványul el, mert színét és fényét a szeretettől kapja. Hátranézni abba a tükörbe, amely a lélek sugarát veri vissza. Majd mindenki viszi magával azt, ami mögötte van, amire emlékszik, s így fognak bennünket is vinni azok, akik ránk fognak emlékezni, és eggyéolvadunk az örökkévalóságban. Egy ilyen ünnep után döbbenünk rá arra, hogy a halállal nemcsak szemközt élünk, hanem életünk, embervoltunk elválaszthatatlan része. Az élet viszont „túléli” a halált. Az életet nem lehet koporsóba zárni, enyészetre váltani. Ha életünk nem más, mint az örökkévaló teremtő és megváltó Isten életében való részesedés, akkor Isten a mi személyiségünket is örökkévalóvá teszi, és ezen még a halál sem foghat ki. Lehet, hogy a halál pillanatában úgy érezzük, egy kicsit elengedte kezünket, de odaát újra megfogja. Szent Pál apostol szinte vakmerő bizalommal állítja: „számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség” (Fil 1,21). Ahogy a gyertya sem ég el, nem fogy, világít hiába, hisz a körülötte élőknek fényt és meleget áraszt, életünknek is erről kellene tanúskodnia: szeretetből, szeretettel másokért. Így nézve nem kell legyőzni a halált, nem ellenség, melytől menekülni kell, hanem inkább szembemenni vele. Úgy élni a gyertya-sorsot, mintha ez a nap lenne az utolsó. Emlékezz és szeress, hiszen élni csak úgy érdemes.

Panoráma

Szent Erzsébet-gyűjtés

Az elmúlt évben a Gyulafehérvári Caritas Szent Erzsébet-napi gyűjtését az idősek javára fordította. A begyűlt 167 245 lejt az otthoni gondozásban és ápolásban, mozgáskompetencia-fejlesztő központokban, valamint betegközvetítő szolgáltatásokat igénybe vevő és azokon részt vevő több ezer idősre, betegre fordította. Ebben az évben a hátrányos helyzetű gyermekeket, valamint a Gyulafehérvári Caritas gyermekeknek szánt programjait segítik az adakozók adományaikkal. Ezek a programok a nappali korai nevelő- és fejlesztőközpontokra, családtípusú gyermekotthonokra (ahol 3 és 26 év közötti, nehéz sorsú gyermekek és fiatalok laknak állandó jelleggel), nappali foglalkoztatókra (amely hátrányos helyzetű gyermekekre és fiatalokra figyel), nevelő és megelőző foglalkozásokra, közösségi programokra és tevékenységekre, fogyatékos gyerekekkel foglalkozó tevékenységekre vonatkoznak. A november 17-re tervezett Szent Erzsébet-gyűjtésből befolyt összegeket a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú bankszámlájára kell utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni. Az adományokért ezúton is őszinte köszönetet mond a főegyházmegye vezetése. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdaságából!

Panoráma

Celestina-év a 2013–2014-es a piarista nővérek számára, akik kongregációjuk alapításának százhuszonöt éves fennállását ünneplik. Ezzel akarnak hálát adni Istennek szeretetéért, életükért, és azért, hogy a világot formáló alkotó munkájában mindnyájunkat munkatársául hívott. Az Istenben élő, a gyermekek nevelésén, tanításán keresztül alkotó, az oltáriszentség tiszteletéből táplálkozó közösség földrészeket összekötő nagy ünnepe ez – vallják a piarista nővérek.

Panoráma

Sepsiszentgyörgyön immár nyolcadik éve működik a Parnasszus irodalmi önképzőkör, mely havonta egyszer összegyűjti az irodalombarátokat, versszeretőket, azokat, akik bár nem hivatásosan, de elköteleződtek valamilyen módon az irodalom mellett, a vers szerelmesei… Maroknyi kis csapat, akik néha tollat ragadnak, ha megszállja őket az ihlet, az írás kényszere, hogy rímekbe, szabad versbe vagy prózába, egypercesbe, novellába rögzítsék a mondanivalójukat, továbbadják a megragadott pillanatot, érzést. Verset, mesét, Teréz anya Élethimnuszát közvetítik ünnepnapokon, miként László Ká­roly színművész, hogy szebb legyen a nap, a perc. Mindig van vendégelőadó (tanár, színész, történész, hivatásos költő, író), aki megadja hangot, a témát, amely köré fonódik a szabad beszélgetés. Az új évad októberi találkozóján dr. Tapodi Zsuzsanna irodalomtörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára tartott színes, lebilincselő előadást a posztmodern irodalomról. Magyar és világirodalmi regényeket bemutatva, összehasonlítva őket, kiemelte a posztmodern irodalom tulajdonságait, hasonló és eltérő motívumait, jellegzetességeit (játékosság, szövegtípusok változatossága, több idősík stb.). Többször is hangsúlyozta, hogy a posztmodern könyveknél (de érvényes ez más műfajra is) az újraolvasás csak segíti a jobb megértést, mindig újabb és újabb mondanivaló bontakozik így ki.

Panoráma

Nyárádmagyaróson, a katolikus közösség körében tartott aranymisével zárja az elhívás ajándékáért hálát adó, pappá szentelésének 50. évfordulóját ünneplő jubileumi évét Kozma Imre november 10-én du. 1 órától. A betegápoló irgalmasrend magyarországi vezetője, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke a Szent Imre tiszteletére szentelt kis templomban celebrál szentmisét. Két évvel ezelőtt vált valóra a kis létszámú nyárádmagyarósi katolikus közösség álma. A szeretetszolgálati útjai keretében Erdélybe gyakran ellátogató Kozma Imre 2005-ben érzett rá a helyiek lelki hontalanságára, arra, hogy közel száz esztendeje vágynak rá, hogy kis falujukban imádságos helyen gyűlhessenek össze. Tervezés, lelkes adományok és tettek nyomán Kozma Imre támogatásával 2009-ben megkezdődött a nyárádmagyarósi templom építése, melyet 2011 novemberében szenteltek fel.

Panoráma

Érdekes pódiumbeszélgetéssel zárta idei gazdag programsorát a Jakab Antal Keresztény Kör. A gyergyóditrói idősek klubjában október 25-én megtartott, a templom centenáriumi ünnepségéhez is kapcsolódó program ezennel a hajdúk és székelyek 97 évvel ezelőtti példaértékű összefogására világított rá. A hajdúnánási néprajzkutató, könyvtárigazgató Buczkó János Szállást adtunk hűséges, magyar véreinknek. Székely menekültek Hajdúnánáson 1916–18 című kötete kapcsán szervezett pódiumbeszélgetés házigazdája a Jakab Antal Keresztény Kör két alapító-elnöke, Varga Gabriella és dr. Vencser László, valamint Gyergyóditró polgármestere, Puskás Elemér volt. Az első világháború legnagyobbnak tartott, több mint kétszázezer székelyt érintő evakuálásával kapcsolatos kiadvány kétségtelenül hiánypótlónak számít. A kötet elsődlegesen a Hajdúnánáson otthont talált székelyek sorsát, illetve az ottani hajdúk és székelyek kétéves példás együttélését mutatja be, de a nagy kitelepítéssel kapcsolatosan is értékes adatokat szolgáltat. Buczkó János bevallása szerint az általa igen tisztelt Jakab Antal püspök személye indította el ilyen irányú kutatómunkáját, hiszen kisgyermekként – édesanyjával és négy testvérével – Jakab püspök is a menekültek, majd a Hajdúnánásra befogadottak között volt. Domokos Pál Péter szintén Hajdúnánáson töltötte ezt az időt.

Panoráma

Trénerképzés Csíksomlyón 

A Gyulafehérvári Caritas Szocio-medikális Ágazata, a svájci Lebensqualität Ala­­pít­vány és a Romániai Kinaes­the­tics Egyesület ez év május elsejével indította útnak közös projektjét, mely A kinaesthetics (kinesztetikai) szemlélet meghonosítása az ápolásban a svájci szakmai tapasztalat és tudásbázis segítségével nevet viseli. Célja a svájci partner sokéves tapasztalatának átadása a romániai partnereinek, ezáltal olyan szakemberbázis kiépítése, amely országos szinten továbbadhatja a megszerzett tudást és tapasztalatot.

Panoráma

Az áldott állapot örömeinek megélése, egy gyermek világra hozatalának csodája, majd a további kapcsolat anya és gyermeke között meghatározó az újszülött egész életét tekintve. De nemcsak a baba fejlődésében lényeges időszakok ezek, hanem az anyuka testi-lelki alakulásában, érésében is alapvetőek. Ezért fontos, hogy mindketten megkapják a szükséges figyelmet, a segítséget az egészséges felkészülésre, növekedésre, gyarapodásra.

PanorámaNovember 14-én, csütörtök délután 5 órai kezdettel a kolozsvári Szent Mihály plébánia által működtetett Szent Imre Római Katolikus Napközi Otthon búcsús ünnepséget tart. Névadójára és égi pártfogójára, Árpád-házi Szent Imre hercegre emlékezik. Ez alkalomra szeretettel várjuk egykori tanítványainkat, szüleiket, nagyszüleiket.

Panoráma

Tanévkezdeti biztatás kispapoknak 

Szent Ágoston híres munkájában, a Vallomásokban beszámol arról, miként változott a halálhoz való viszonya kereszténnyé levése előtt és után. Az első esemény akkor történt, amikor Tagasztéban tanítani kezdett, s meghalt egyik nagyon kedves barátja, akivel együtt nőtt fel, együtt játszott és járt iskolába. Amikor önéletrajzát írja, vagyis már keresztényként, Szent Ágoston bevallja, hogy gyermekkori együttlétük mégsem nevezhető „bizalmas barátságnak”. Az csak később, az iskolában vált azzá. Így vall erről: Szerfölött édessé lett a barátságunk, mert közös tanulmányok tüze forrasztott eggyé. Barátságuk akkor lett édessé és teljessé, amikor együtt tanulták a grammatikát, a retorikát stb., vagyis a „közös tanulmányok tüze forrasztotta eggyé” őket. Bevallom, eddig én sem figyeltem fel erre a sokatmondó vallomásra. Pedig a tanulásnak nemcsak Ágoston életében volt formáló jellege, hanem azóta nagyon sok tanuló diák esetében is. Az együtt tanulás nemesítette, összeforrasztotta, baráttá formálta Ágostont és névtelen barátját, s ugyanígy nemesíti, igazi baráttá formálja ma is az ifjakat!

Fészekmeleg

A családok vasárnapja nagyszabású, egésznapos plébániai rendezvénysorozat. Legfőbb célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a családi élet, a gyermeknevelés fontosságára, szélesebb körben megismertesse a keresztény családmodellt, hogy összehozza és megismertesse egymással a plébánia családjait. Arra is alkalmas, hogy modellt és lehetőséget adjon a keresztény módon való szórakozásra, szabadidő-eltöltésre. Kapcsolatokat épít az egyház peremén élő családok és az egyházi közösség között, és a közös élmény összetartó erejével építi a plébániai közösséget.

Emlékezzünk régiekről

Negyven éve halt meg Cservény Albin piarista tanár. Kolozsvárt született 1907. március 31-én többgyermekes családba. A kolozsvári Piarista Főgimnáziumban végezte a középiskolát kitűnő eredménnyel. Érettségi után azonnal jelentkezett a piarista rendbe. Itt 1929. október 13-án örök fogadalmat tett, és 1930. július 6-án pappá szentelte Majláth Gusztáv Károly püspök. Közben a kolozsvári egyetemen mennyiségtanból és természettanból tanári oklevelet szerzett.

Egy falat a léleknek

• Lassan befejeződik a szentatya által meghirdetett hit éve. Jó lenne, hogy ilyenkor egy kis számadást tartsunk magunkban, megnézve önmagunkat. – A hit útján az elmúlt év folyamán haladtunk-e előbbre, vagy csak ugyanott vagyunk, ahol voltunk, vagy még ott sem?

• A hit „bevezet minket az Istennel való életközösségre”. Valóban életközösségben vagyok a Szentháromságos egy Istennel? Vagy tovább élem a saját életemet, amelybe csak el-elvétve engedem be az Istent?

Útjelző

Mária iskolájában 60. 

Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. (1Kor 15,10)

IX. Pius pápa abban a dogmatikus bullájában, amelyben kihirdette a Szűz Anya Szeplőtelen fogantatását, a következőket mondja: „Ehhez az édesanyához az Úr nagyobb szeretettel hajolt le, mint minden más teremtményéhez.” […] Ez azt jelenti, hogy Mária állandóan növekedett Isten szeretetében, lelke állandó egyesülésben élt Istennel.[…]

Film

2012-ben a világon a 65 év felettiek aránya a népesség 11 százalékát képezte. Részarányuk országonként változik. Az élettartam növekedése az orvostudomány, a technika fejlődésének és életszínvonal javulásának a következménye. A film világában nagy kérdés, hogy ezt a jelenséget miként lehet a mozgókép eszközeivel szuggesztíven megfogalmazni. Az utóbbi években egyre több olyan tartalmú filmet lehet látni, amely az idősek sajátos világát ábrázolja. A 2012-ben készült a Dal Marionnak című film Paul Andrew Williams rendezésében a szerelemről, az elmúlásról szól és arról, miként változtatja meg a zene az ember életét. A témaválasztás, a parádés szereposztás, a rendezés és a zenéje a film sikerességét eredményezte. Kolozsváron a filmet az 5. Comedy Cluj Vígjátékfilmek Nemzetközi Fesztiválján mutatták be.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Amikor valaki otthonról kérdez, arról, hogy mit is jelent számomra az otthon, hol van számomra az otthon, mitől otthon az otthon, akkor valahogy szinte mindig Tamási Áron jut eszembe, aki vallotta: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – ismételtem el magamban. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam és azt mondtam: – Igaza van: késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon! Igaza van: nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. 

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
6. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail-címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Pitypang

A két Barcaföldvár 

Brassótól 17 km-re északnyugatra, az Olt bal partján, nem messze a Barca torkolatától, Hídvéggel szemben fekszik Földvár községe. Vonattal és személygépkocsival könnyen megközelíthető.

Hírek, hirdetések

Beöltözés és admisszió

November 10-én, vasárnap, a gyulafehérvári székesegyház­ban szentmise keretében a harmadéves kispapok ünnepélyes keretek között felöltik a reverendát, ezáltal részesülnek az admisszióban, s így hivatalosan felvételt nyernek a papjelöltek sorába. Az ünnepi szentmisét dr. Jakubinyi György érsek celebrálja 9 órától. (romkat.ro)